Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Kissanmaan, Pappilan ja Takahuhdin ympäristössä
Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Kissanmaan, Pappilan ja Takahuhdin ympäristössä
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Johdanto
  Hakametsän, Huikkaan, Kaupin, Kissanmaan, Niihaman, Pappilan, Ristinarkun, Ruotulan, Takahuhdin ja Uudenkylän asukkailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta alueelle ja mahdollisista turvattomista paikoista liikennealueilla. Kaupunki on laatinut ehdotuksen aluenopeusrajoitus 30 km/h laajuudesta.

  Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti 29.12.2016 nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisesta. Keskeinen osa nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamista on aluenopeusrajoituksen alentaminen asuinalueilla nykyisestä 40 km/h nopeuteen 30 km/h. Aluenopeusrajoituksien muutos tehdään vuosina 2017-2021 tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat ajonopeuksia rauhoittavat toimenpiteet. Uudesta nopeusrajoitusjärjestelmästä lisätietoja osoitteesta: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/liikenneturvallisuus.html

  Aluenopeusrajoituksen muutos ei pääsääntöisesti vaikuta alueellisten pääväylien ja pääkokoojakatujen nopeusrajoituksiin.  Uuden nopeusrajoitusjärjestelmän tavoitteena on koetun turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen.

  Ajonopeudet vaikuttavat liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Alemmilla ajonopeuksilla kuljettajan havaintomahdollisuudet ovat paremmat ja jarrutusmatka lyhempi kuin korkeilla. Esitetyllä nopeusrajoitusuudistuksella on muitakin merkittäviä, pitkäjänteisiä vaikutuksia.

  Aluenopeusrajoitus 30 km/h tukee jalankulun ja pyöräilyn asemaa. Alhaisemmat ajonopeudet vähentävät kiihdyttämisen tarvetta tehden ajamisesta tasaisempaa, millä on vaikutuksia myös ajoneuvoliikenteen aiheuttamaan meluun.

  Aluenopeusrajoituksen muutos toteutettiin ensimmäisenä Koivistonkylän, Nirvan, Taatalan ja Veisun alueilla vuonna 2017. Vuonna 2018 toteutettiin Lentävänniemen, Lielahden, Lintulammin, Niemenrannan, Niemen, Pohtolan ja Ryydynpohjan aluekokonaisuus. Seuraavana toteutuksessa ovat Järvensivun ja Kalevanharjun alueet sekä Haiharan, Hankkion, Kaukajärven ja Vehmaisten aluekokonaisuus. Hakametsän, Huikkaan, Kaupin, Kissanmaan, Niihaman, Pappilan, Ristinarkun, Ruotulan, Takahuhdin ja Uudenkylän alueen nopeusrajoitusuudistus on tavoitteena toteuttaa vuoden 2019 aikana.  Karttakysely on avoinna maanantaihin 11.2.2019 asti.
  Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta.

  Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.


  2/4 Alustava suunnitelma
   Nykyään alueen nopeusrajoitukset ovat asuinalueilla pääosin 40 km/h, lukuun ottamatta muutamaa katua, joilla on jo nykyään voimassa 30 km/h. Lisäksi Jankassa on pihakatuja (20km/h) ja Kaupissa 30 km/h nopeusrajoitusalue. 50 km/h on rajoituksena nykyään Sammon valtatiellä ja Ristinarkuntiellä. Teiskontiellä nopeusrajoitus vaihtelee 50 - 70 km/h.

   Alustavassa suunnitelmassa nopeusrajoitus säilyy ennallaan Teiskontiellä, Sammon valtatiellä, Ristinarkuntiellä ja niillä kaduilla, joilla jo on nopeusrajoitus 30 km/h tai alle. Lisäksi Ali-Huikkaantiellä säilyy nopeusrajoituksena 40 km/h. Kartassa keltainen on 20 km/h (pihakatu), oranssi 30 km/h, vihreä 40 km/h, punainen 50 km/h, turkoosi 60 km/h ja lila 70 km/h.

   Alueella tullaan toteuttamaan myös aluenopeusrajoituksen noudattamista tukevia liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä. Rauhoittamistoimenpiteet voivat olla esimerkiksi suojateiden havaittavuuden parantamista tai hidasteiden toteuttamista. Rauhoittamistoimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon alueen asukkailta tai toimijoilta tulleet rauhoittamisaloitteet, ajoneuvoliikenteen todelliset ajonopeudet, liikennemäärät ja tapahtuneet liikenneonnettomuudet, sekä tässä kyselyssä ilmoitetut turvattomat paikat.   Alustava suunnitelma pdf-muodossa:
   Nopeusrajoitusmuutosehdotuskartta_20190121.pdf
   Mielestäni suunnitelmassa esitetyille asuinalueille sopii nopeusrajoitus 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan


   Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

   Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.
   3/4 Vastaajan taustatiedot
    Vastaajan sukupuoli


    Vastaajan ikä

    Asuinalueen postinumero
    Merkkejä jäljellä: 5
    Suhde 30km/h suunnittelualueeseen    Millä kulkuvälineellä kuljet useimmin suunnittelualueella tekemäsi matkan?
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
    Taloudessamme asuu alle 18-vuotiaita lapsia

    Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

    Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.