Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Haiharassa, Hankkiossa, Kaukajärvellä ja Vehmaisissa
Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Haiharassa, Hankkiossa, Kaukajärvellä ja Vehmaisissa
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Johdanto
  Haiharan, Hankkion, Kaukajärven ja Vehmaisten asukkailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta alueelle ja mahdollisista turvattomista paikoista liikennealueilla. Kaupunki on laatinut ehdotuksen aluenopeusrajoitus 30 km/h laajuudesta.

  Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti 29.12.2016 nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisesta. Keskeinen osa nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamista on aluenopeusrajoituksen alentaminen asuinalueilla nykyisestä 40 km/h nopeuteen 30 km/h. Aluenopeusrajoituksien muutos tehdään vuosina 2017-2021 tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat ajonopeuksia rauhoittavat toimenpiteet. Uudesta nopeusrajoitusjärjestelmästä lisätietoja osoitteesta: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/liikenneturvallisuus.html

  Aluenopeusrajoituksen muutos ei pääsääntöisesti vaikuta alueellisten pääväylien ja pääkokoojakatujen nopeusrajoituksiin.  Uuden nopeusrajoitusjärjestelmän tavoitteena on koetun turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen.

  Ajonopeudet vaikuttavat liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Alemmilla ajonopeuksilla kuljettajan havaintomahdollisuudet ovat paremmat ja jarrutusmatka lyhempi kuin korkeilla. Esitetyllä nopeusrajoitusuudistuksella on muitakin merkittäviä, pitkäjänteisiä vaikutuksia. Aluenopeusrajoitus 30 km/h tukee jalankulun ja pyöräilyn asemaa. Alhaisemmat ajonopeudet vähentävät kiihdyttämisen tarvetta tehden ajamisesta tasaisempaa, millä on vaikutuksia myös ajoneuvoliikenteen aiheuttamaan meluun.

  Aluenopeusrajoituksen muutos toteutettiin ensimmäisenä Koivistonkylän, Nirvan, Taatalan ja Veisun alueilla vuonna 2017. Seuraavina alueina toteutuksessa ovat Lentävänniemen, Lielahden, Lintulammin, Niemenrannan, Niemen, Pohtolan ja Ryydynpohjan aluekokonaisuus, sekä Järvensivun ja Kalevanharjun alueet. Haiharan, Hankkion, Kaukajärven ja Vehmaisten alueen nopeusrajoitusuudistus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019.

  Karttakysely on avoinna 25.11.2018 asti.
  Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta.

  Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.


  2/4 Vastaajan taustatiedot
   Vastaajan sukupuoli


   Vastaajan ikä

   Asuinalueen postinumero
   Merkkejä jäljellä: 5
   Suhde Haiharan/Hankkion/Kaukajärven/Vehmaisten alueeseen   Millä kulkuvälineellä kuljet useimmin Haiharan/Hankkion/Kaukajärven/Vehmaisten tekemäsi matkan?
   Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
   Taloudessamme asuu alle 18-vuotiaita lapsia

   Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

   Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.
   3/4 Alustava suunnitelma
    Nykyään alueen nopeusrajoitukset ovat asuinalueilla pääosin 40 km/h, lukuun ottamatta Vehmaisten kaakkoisosassa olevaa 30 km/h-nopeusrajoitusaluetta. 50 km/h on rajoituksena nykyään seuraavilla kaduilla tai osalla niistä: Kaukajärventie, Juvankatu, Santaharjuntie, Yrjöläntie ja Ruskontie. 60 km/h on nopeusrajoituksena Kangasalantiellä.

    Alustavassa suunnitelmassa nopeusrajoitus säilyy ennallaan Kangasalantiellä, Kaukajärventiellä, Juvankadulla, Santaharjuntiellä ja Yrjöläntiellä. Ruskontiellä asuinalueen kohdalla nopeusrajoitus on jatkossa 40 km/h ja Juvankadun itäpäässä 40 km/h rajoituksen alkamista siirretään hieman etelään. Hankkion pienteollisuusalueella säilyy 40 km/h-aluenopeusrajoitus. Muilla kaduilla nopeusrajoitus on jatkossa 30 km/h. Kartassa keltainen on 30 km/h, vihreä 40 km/h, punainen 50 km/h.

    Alueella tullaan toteuttamaan myös uutta aluenopeusrajoituksen noudattamista tukevia liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä. Rauhoittamistoimenpiteet voivat olla esimerkiksi suojateiden havaittavuuden parantamista tai hidasteiden toteuttamista. Rauhoittamistoimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon alueen asukkailta tai toimijoilta tulleet rauhoittamisaloitteet, ajoneuvoliikenteen todelliset ajonopeudet, liikennemäärät ja tapahtuneet liikenneonnettomuudet, sekä tässä kyselyssä ilmoitetut turvattomat paikat.    Alustava suunnitelma pdf-muodossa:
    Suunnitelma_Kaukajarvi_Vehmainen_20181030.pdf
    Mielestäni suunnitelmassa esitetyille asuinalueille sopii nopeusrajoitus 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan


    Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

    Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.