Harava - Enkät: Evakueringsövningen i Degerby 11.9.2018
Harava - Enkät: Evakueringsövningen i Degerby 11.9.2018
Sök adress t.ex.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/1 Enkät: Evakueringsövningen i Degerby 11.9.2018

  Ännu en gång ett stort tack till alla Degerbybor som deltog i evakueringsövningen 11.9.2018.  Vi skulle gärna veta hur just du som evakuerades upplevde övningens olika moment och som helhet. Vad gjorde vi bra, och var finns det rum för förbättringar?  Du kan svara på enkäten till och med 20.9.2018. Observera att enkäten endast riktar sig till de Degerbybor som deltog i övningen.

   


  Betygsätt följande punkter på skalan 1 (dåligt) till 5 (utmärkt).

   
  Helhetsupplevelse av övningen:

  Förhandsinformation om övningen (fick du tillräckligt med information?):


  Hur upplevde du situationen då det knackade på din dörr?:


   Förflyttningen från hemmet till evakueringsplatsen:


  Förflyttningen från Degerby till Västankvarn:


  Verksamheten i Västankvarn:


  Resan tillbaka hem:


  Vad var speciellt lyckat?


  Återstående tecken: 3000

  Vad lämnade rum för förbättringar?


  Återstående tecken: 3000

  Jag skulle ha velat ha mer information om det här:


  Återstående tecken: 3000

  Det här lärde jag mig av övningen:


  Återstående tecken: 3000