Harava - Ihoden osayleiskaava
Harava - Ihoden osayleiskaava
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/3 Johdanto

  Ihoden osayleiskaava, ehdotusvaiheen nähtävilläolo

  Kaavaehdotuksen aineistoon kokonaisuudessaan (eli kaavakarttaan, selostukseen ja liitteisiin) voit tutustua Pyhärannan kunnanvirastossa tai verkossa  http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/pyharanta/ihode_oyk/  Voit jättää aineistosta kirjallisen muistutuksen nähtävillä oloaikana (3.9.-12.10.2018)

  kunta@pyharanta.fi

  tai

  Pyhärannan kunta, kunnanhallitus, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta  Tämän Harava-kyselyn välityksellä annettu palaute käydään myös läpi ja se vaikuttaa mahdollisesti muutoksiin kaava-asiakirjoissa.


  Lisätietoja:

  Olli Lahtonen, rakennustarkastaja, Pyhärannan kunta (olli.lahtonen@pyharanta.fi, p. 044 738 3417)

  Sanukka Lehtiö, kaavoitusarkkitehti, Sweco Ympäristö Oy (sanukka.lehtio@sweco.fi, p. 050 316 1277)
  2/3 Yhteystiedot
   Nimesi:
   Merkkejä jäljellä: 250
   Yhteystietosi (sähköposti ja/tai puhelinnumero):
   Merkkejä jäljellä: 250
   Palautetta kaavatyöstä yleensä (onko sinulla kommentteja tai ajatuksia osayleiskaavatyöstä, jotka haluat tuoda esille):
   Merkkejä jäljellä: 1500
   Kysymme yhteystietojasi mahdollisen yhteydenottotarpeen vuoksi. Yhteydenottotarve voi tulla palautetta käsiteltäessä esitettyjen asioiden täsmentämiseksi tai palautteeseen vastaamiseksi.  Tässä kyselyssä annettuja yhteystietoja käsittelee kaavanlaatija sekä tarvittaessa kaavoituksesta vastaava kunnan edustaja. Annettuja yhteystietoja säilytetään kaavatyön ajan sekä tämän jälkeen arkistointiajan. Yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin eikä julkaista. Huomioithan, että jättämällä yhteystietosi annat samalla suostumuksen niiden käyttöön edellä kuvatulla tavalla.

   Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus sekä pyytää pääsy itseäsi koskeviin tietoihin ja pyytää tietojesi oikaisemista, poistamista tai rajoittamista Pyhärannan kunnasta. Voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään oikeuksiesi toteuttamiseksi.

   Rekisteröidyllä on myös aina oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavirastolle.