Harava - Valkolan kylän kyläkysely
Harava - Valkolan kylän kyläkysely
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/7 Valkolan kylän kyläkysely

  Tervetuloa vastaamaan Valkolan kylän alueen kyläkyselyyn!

  Peurunka-Valkola ranta- ja kyläyleiskaavan laatiminen on keskeytetty (kunnanvaltuusto 13.11.2017). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Valkolan kylää voida kehittää ja täydennysrakentaa edelleen. Tämän kyläkyselyn tarkoituksena on koota Laukaan kunnalle ja kyläyhdistykselle asukkaiden, maanomistajien ja muiden toimijoiden mielipiteitä ja ideoita Valkolan kylän kehittämiseen liittyvissä asioissa. Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista ja siihen voi vastata nimettömänä. Kyselyn vastausaika päättyy 21.5.2018

  Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, mutta vastuksia toivotaan laajasti kylän kehittämiseen liittyvistä asioista.

  Kyselyn sivulta toiselle pääsee alasivun ”Seuraava / Edellinen” painikkeista tai vasemman reunan sivuvalikosta. Vastaathan myös taustatieto-kysymyksiin.  Lisätietoja antavat kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt (p.0400 317759 / mari.holmstedt@laukaa.fi) tai kaavasuunnittelija Outi Toikkanen (p. 050 5687206 / outi.toikkanen@laukaa.fi)


  Taustatiedot
  1. Oletko?
  2. Ikäsi
  3. Työssäkäyntisuunta?

  4. Asumismuoto?
  3/7 Kylien keskukset
   4/7 Kylämaisema
    7. Mitkä ovat mielestäsi kylämaiseman kannalta tärkeitä elementtejä, jotka tulee ensisijaisesti säilyttää? Valitse kolme tärkeintä

     
    Valitse maks. 3 vaihtoehtoa
    8. Muuttuva kylämaisema. Mikä on vaikuttanut eniten kylämaisemaan viimeisen 20 vuoden aikana?     


    9. Kylämaiseman kannalta tärkeitä elementtejä, jotka tulee kunnostaa alkuperäiseen asuun? Voit valita useita vaihtoehtoja
    10. Arvioi kuinka hyvin erilaiset alueet Valkolan kylässä soveltuvat uusiksi tonttimaiksi?
    Täysin samaa mieltä
    Samaa mieltä
    Ei osaa sanoa
    Eri mieltä
    Täysin eri mieltä
    metsien reunat
    kyläraitin varsi
    tielle näkyvät alueet
    avoimet peltoaukeat
    peltojen reunat
    Valkolan keskusta
    5/7 Kylien kehittäminen ja rakentaminen
     11. Mihin kylän kehittämisessä tulisi panostaa?

     13. Arvioi kuinka tärkeää on kyläläisten näkemyksiin ja kunnan lähtökohtiin perustuvan kyläselvityksen laatiminen on Valkolan alueella?
     14. Millaiseksi arvioit rakennuspaineen alueella?
     15. Onko lähiympäristössä tai omalla kylällä tilaa uudelle asuinrakentamiselle     16. Jos omistat maata Valkolan kylässä, onko Sinulla halukkuutta myydä tonttia / tontteja?

     (Uuden rakennuspaikan muodostamisen edellytykset tutkitaan erillisessä lupakäsittelyssä)
     6/7 Uudisrakentamiselle soveltuvat alueet
      7/7 Alueen tulevaisuus

       19. SWOT-analyysi

       Mitkä ovat alueen vahvuudet?
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Mitkä ovat alueen heikkoudet?
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Mitkä ovat alueen uhat?
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Mitkä ovat alueen mahdollisuudet?
       Merkkejä jäljellä: 2000

       20. Miten toivoisit Valkolan kylän kehittyvän vuoteen 2030 mennessä?

       Elinkeinojen suhteen (esim. maatalous, pienyrittäjyys)
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Asumisen suhteen
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Virkistysalueiden suhteen
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Valkolan kylällä toimii aktiivinen kyläyhdistys. Jos haluat saada jatkossa tietoa ja tiedotuksia kyläyhdistyksen tapahtumista, jätä sähköpostisoitteesi tähän.
       Merkkejä jäljellä: 50

       Muuta kommentoitavaa tai palautetta

       Merkkejä jäljellä: 5000