Harava - Solkivuoren liito-oravan hoito- ja suojelumetsä
Harava - Solkivuoren liito-oravan hoito- ja suojelumetsä
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/6 Johdanto

  Kysely Solkivuoren metsäalueesta

  Solkivuoren metsäalueelle valmistellaan hoitosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on edistää liito-oravien elinmahdollisuuksia sekä yleisesti lisätä luonnon monimuotoisuutta ja kehittää alueen virkistyskäyttöä. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää asukkaiden näkemyksiä siitä, millaiseksi Solkivuorta pitäisi kehittää.

  Kyselyn tuloksia hyödynnetään alueelle laadittavan hoitosuunnitelman valmistelussa. Suunnitelma valmistellaan kymmeneksi vuodeksi tämän vuoden aikana. Toimenpiteiden toteutus käynnistyy vuonna 2019. Vastauksia käytetään myös opinnäytetyön taustamateriaalina.

  Kyselyn tulokset tullaan julkaisemaan hankkeen kotisivuilla.


  Kyselyyn voi vastata 2.4.2018 asti.   Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta. 

  Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä-painiketta.
  2/6 Taustatiedot
   Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta. Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä-painiketta. Tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia.
   1. Sukupuoli


   2. Ikä
   3. Kuinka kaukana asut Solkivuoren alueesta?


   3/6 Yleiset kysymykset
    Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta. Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä-painiketta. Tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia. 
    4. Miten käytät Solkivuoren aluetta? (Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon)
    Valitse min. 1 vaihtoehto

    5. Kuinka usein käytät aluetta?

    6. Miten aluetta tulisi kehittää? (Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon)
    Valitse min. 1 vaihtoehto    7. Osallistuisitko talkootyönä alueen käytännön hoitotöihin (esim. liito-oravan/linnun pönttöjen ripustamiseen tai huoltoon, kalliopuutarhan hoitoon, luontoarvojen seurantaan, asukastilaisuuksien järjestelyihin)?

    5/6 Karttakysymykset 2
     6/6 Palaute
      Haluatko saada jatkossa sähköpostiin lisätietoa Solkivuori-hankkeen tapahtumista ja etenemisestä?

      Avoin palaute:
      Merkkejä jäljellä: 1000