Harava - Jätehuollon palvelutaso -kysely kuntalaisille v02
Harava - Jätehuollon palvelutaso -kysely kuntalaisille v02
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/10 Jätehuollon palvelutaso -kuntalaiskysely 2018

  Jätehuollon palvelutaso 2018-2021

  Jätehuollon palvelutason määrittelyä tarkistetaan ajalle 2018–2021 kunnallisen jätehuoltoyhtiö Puhas Oy:n ja Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella. Alue kattaa Joensuun lisäksi Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat. 

  Palvelutasossa määritellään, millaisia jätehuoltopalveluita alueen kunnissa järjestetään – erityisesti kunnallisen jätehuoltoyhtiön toimesta. Yhteistoiminta-alueella pyritään yhtenäiseen peruspalvelutasoon, ja tätä parempaa palvelua halutessaan yksittäiset kunnat voivat täydentää palveluita. Jätepalveluiden kattavuus, laatu ja erityispalvelut vaikuttavat kuntalaisten jätemaksuihin, sillä jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset katetaan jätemaksuilla.

  Kunnan on lain mukaan varmistettava jätehuollon toimivuus ja edistettävä etusijajärjestyksen mukaista jätehuoltoa. Tällä kyselyllä kerätään kuntien luottamushenkilöiden ja asukkaiden näkemyksiä jätehuollon nykypalveluista ja kehittämistarpeista näiden tavoitteiden varmistamiseksi.

  Kyselyn tiedot ja ohjeet vastaamiseen

  Kuntalaiskysely on käynnissä 23.2.–15.3.2018. Kuntien valtuutetuille vastaamispyyntö on lähetty sähköpostitse.

  Kysely on laadittu palvelutasotyöryhmän ideoinnin pohjalta. Vastaamisaika on noin 10–20 minuuttia. Pakollisia täytettäviä kohtia ei ole. Voit siirtyä vapaasti kysymyksestä toiseen.

  Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta. Voit siirtyä taaksepäin Edellinen-painikkeella.

  Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä-painiketta.

  Vastauksia hyödynnetään jätehuollon palvelutasoa määritettäessä ja mahdollisuuksien mukaan jätepalveluita kehitettäessä.

  Osallistuminen kyselyyn on luottamuksellista. Kysyttävillä taustatiedoilla pyritään erottamaan, nousevatko tietyt teemat esiin erityisesti jonkun kunnan tai kuntalaisryhmän vastauksissa.

  Yhteystiedot

  jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, puh. 050 412 6945 tai sähköposti anna.kettunen@joensuu.fi

  Joensuun kaupunki, Joensuun alueellinen jätelautakunta, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu
  2/10 Taustatiedot
   Asuinkunta
   Asuinalue
   Asumismuoto (pääasiallinen asumismuoto)   Ikä
   Sukupuoli
   Omistatko tai hallinnoitko vapaa-ajan asuntoa tms. toimialueella? Missä kunnassa?

   Voit merkitä useita kuntia.
   3/10 Arvio nykyisestä jätehuollon palvelutasosta
    Ovatko jätehuoltopalvelut viimeisen kahden vuoden aikana (2016-2017) mielestäsi...
    Parantuneet merkittävästi
    Parantuneet jonkin verran
    Pysyneet samalla tasolla kuin aikaisemmin
    Huonontuneet jonkin verran
    Huonontuneet merkittävästi
    En osaa sanoa
    Nimeä kolme sinulle tärkeintä jätehuoltopalvelua.
    Merkkejä jäljellä: 250
    Minkä arvosanan annat kotitalouden jätehuoltopalveluille tällä hetkellä?
    Asteikko: 0 - 10
    0 Erittäin huono
    10 Erinomainen
    4/10 Päivittäisen jätehuollon järjestäminen kiinteistöllä
     Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? Valitse parhaiten mielipidettäsi vastaava vaihtoehto.
     Täysin samaa mieltä
     Jokseenkin samaa mieltä
     Osin samaa ja osin eri mieltä
     Jokseenkin eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     En osaa sanoa
     Kiinteistökohtainen jätteenkuljetus tulee jatkossakin tarjota koko toimialueella (pois lukien saarissa, joihin ei voi liikennöidä jäteautolla).
     Biojätteen kiinteistökohtaista keräystä pitää tarjota jatkossa myös haja-asutusalueella.
     Tulevaisuudessa Puhaksen pitää tarjota jäteastia(t) kiinteistön käyttöön tai kimppa-astiaksi (ns. jäteastiapalvelu). Astiasta ei laskuteta hankintamaksua tai vuokraa, vaan jäteastiapalvelun kustannukset katetaan osana jätemaksuja.
     Muovipakkausten kiinteistökohtaista keräystä pitää tehostaa ja velvoittaa isot taloyhtiöt muovipakkausten erilliskeräykseen.
     Harvimmin asutut alueet tulee määritellä ja niiden alueella jätehuolto järjestää vain alueellisella keräyksellä.
     Puhaksen pitää jakaa asukkaiden käyttöön biojätepussit, jos kiinteistöllä on biojäteastia.
     5/10 Alueellinen keräysverkosto: ekopisteet ja poltettavan jätteen pisteet
      Toimialueella on kahdenlaisia alueellisia keräyspaikkoja: ekopisteitä ja poltettavan jätteen aluekeräyspisteitä.

      Poltettavan jätteen aluekeräyspisteet ovat keräyspisteitä niille kotitalouksille ja vapaa-ajan asunnoille, jotka vievät pisteisiin sekalaisen talousjätteen sen sijaan, että jäteauto kävisi keräämässä jätteet kiinteistön jäteastiasta. Pisteet on tarkoitettu erityisesti haja-asutusalueen talouksille ja talous maksaa pisteen käytöstä vuosimaksun. 

      Ekopisteet ovat kierrätyspisteitä. Ekopisteillä kerätään kartonki- ja lasipakkauksia, pienmetallia sekä keräyspaperia. Osalla pisteistä kerätään muovipakkauksia ja kierrätystekstiilejä. Rinki-ekopisteet ovat pakkausten tuottajien järjestämiä ja kustantamia. Niitä täydennetään Puhas-ekopisteillä, jotka rahoitetaan kunnan jätemaksuilla. Joillakin Puhas-ekopisteillä kerätään nykyisin vain lasipakkauksia ja pienmetallia. Ekopisteet on tarkoitettu kaikkien kotitalouksien käyttöön ja niiden käyttö on maksutonta.

      Tällä sivulla on kysymyksiä eko- ja aluekeräyspisteistä. Seuraavilla kahdella sivulla voit ehdottaa kartan avulla uusia ja poistettavia pisteitä. Jos kartta ei toimi laitteessasi, voit palata tälle sivulle Edellinen-painikkeella ja antaa ehdotukset kirjallisesti sivun lopussa.

      ______________________________________________________________________________________________________

      Nykyisin muutamat (3 kpl) poltettavan jätteen aluekeräyspisteet ovat käytössä vain kesäkaudella ajalla toukokuu–syyskuu. Ylläpitokustannukset ovat pienemmät kuin ympärivuotisilla pisteillä, mutta palvelun ympärivuotisilla käyttäjillä matka jätepisteelle pitenee talvikaudella.
      Pitäisikö suuremman osan poltettavan jätteen aluekeräyspisteistä olla käytössä vain kesäkaudella (n. ajalla 1.5.-30.9.)? 

      Pitäisikö poltettavan jätteen aluekeräyspisteiden olla lukittuja? Avaimen saa tällöin käyttöönsä panttimaksua vastaan. 

      Kuinka pitkä jätteiden kuljetusmatka on hyväksyttävä kuljetettaessa sekalaista talousjätettä poltettavan jätteen aluekeräyspisteelle?

      (Huom! Pisteen käyttöoikeus on vain käyttömaksua maksavilla talouksilla)


      Millaisia periaatteita poltettavan jätteen aluekeräysverkoston kehittämisessä ja mitoituksessa pitäisi noudattaa?
      Merkkejä jäljellä: 1000
      Kuinka pitkä jätteiden kuljetusmatka on hyväksyttävä kuljetettaessa kierrätysjätteitä ekopisteelle?


      Millaisia periaatteita ekopisteverkoston kehittämisessä ja mitoituksessa pitäisi noudattaa?
      Merkkejä jäljellä: 1000
      Ekopisteille ja poltettavan jätteen aluekeräyspisteille tuodaan paljon pisteille kuulumatonta jätettä (esim. huonekalut, rakennusjäte, yritysten jäte, sähkölaitteet).

      Kuinka pisteiden ohjeiden vastaista käyttöä voitaisiin ehkäistä ja vähentää?
      Merkkejä jäljellä: 1000
      Mistä aluekeräys- ja ekopisteiden ohjeiden vastainen käyttö mielestäsi johtuu?
      Merkkejä jäljellä: 1000
      Seuraavilla kahdella sivulla voit ehdottaa uuden poltettavan jätteen aluekeräyspisteen tai ekopisteen paikkaa tai nykyisen pisteen poistamista. Jos sinulla ei ole ehdotuksia, siirry Seuraava-painikkeella karttasivujen ohi vastataksesi loppuihin kysymyksiin!
      Jos seuraavien sivujen kartat eivät toimineet, voit antaa ehdotuksen poistettavasta tai uudesta poltettavan jätteen aluekeräypisteestä tai ekopisteestä kirjallisesti. Ensisijaisesti merkitse ehdotukset kartalle, kiitos!

      Ilmoita ehdotuksesta: 1. Poisto vai uusi piste? 2. Ekopiste vai aluekeräyspiste? 3. Osoite/alue?
      Merkkejä jäljellä: 500
      7/10 Kierrätysjätteiden ekopisteverkosto
       8/10 Asiointi jätehuoltoasioissa
        Jos olet itse asioinut viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana (2016-2017) esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai kasvokkain seuraavien toimijoiden kanssa, kuinka arvioit asioinnin sujuvuutta ja asiantuntevuutta?
        Erittäin hyvä
        Melko hyvä
        Ei hyvä eikä huono
        Melko huono
        Erittäin huono
        En ole asioinut
        Jätelautakunnan toimisto, sujuvuus
        Jätelautakunnan toimisto, asiantuntevuus
        Puhas asiakaspalvelu, sujuvuus
        Puhas asiakaspalvelu, asiantuntevuus
        Puhas jäteasema tai jätekeskus, sujuvuus
        Puhas jäteasema tai jätekeskus, asiantuntevuus
        Kunnan ympäristövalvonta (jätehuoltoa tai roskaantumista koskeva asia), sujuvuus
        Kunnan ympäristövalvonta (jätehuoltoa tai roskaantumista koskeva asia), asiantuntevuus
        Halutessasi anna palautetta tai parannusehdotuksia asiointiin liittyen.

        Mainitsethan, mitä tahoa palaute koskee.
        Merkkejä jäljellä: 500
        9/10 Suuret ja poikkeavat jäte-erät
         Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? Valitse parhaiten mielipidettäsi vastaava vaihtoehto.
         Täysin samaa mieltä
         Jokseenkin samaa mieltä
         Osin samaa ja osin eri mieltä
         Jokseenkin eri mieltä
         Täysin eri mieltä
         En osaa sanoa
         Jätekuorman vienti jäteasemalle tai jätekeskukseen on helppoa.
         Puutarhajätteiden vastaanottoa pitää järjestää keväällä ja syksyllä kaikissa taajamissa ja tämän vuoksi kaikkien kuntalaisten perusmaksu saa olla nykyistä korkeampi.

         Puutarhajätteellä tarkoitetaan pensaiden/puiden leikkuujätettä, haravointijätettä, risuja, oksia.

         Suurten jätteiden (esim. huonekalut) kiertävän keräyksen tempauksia pitää järjestää taajamissa, jotka eivät sijaitse lähellä jäteasemaa, ja tämän vuoksi kaikkien kuntalaisten perusmaksu saa olla nykyistä korkeampi.         Kiertävän keräyksen tempauksella tarkoitetaan, että lava-auto olisi esimerkiksi tunnin ajan ennalta ilmoitetussa paikassa. Ei tarkoiteta, että jäte noudettaisiin kiinteistöltä. Jäte-erän tuomisesta kiertävään keräykseen veloitettaisiin vastaanottomaksu, kuten jäteasemalla.


         Puhaksen pitää tarjota isojen jätteiden noutopalvelua koko toimialueella. Nouto tilataan etukäteen ja siitä veloitetaan maksu (kuljetusmaksu + vastaanottomaksu).
         Jos taloudessasi on ollut tarve jätekuorman vientiin jäteasemalle tai jätekeskukseen, mutta jätteitä ei ole voinut viedä sinne tai kuorman vienti on viivästynyt huomattavasti (=yli 3 kk), mistä syistä se on johtunut?

         Voit valita useita syitä.
         Millä tavalla jäteasemalla/jätekeskuksessa asiointia voitaisiin helpottaa ja kehittää?
         Merkkejä jäljellä: 1000
         Halutessasi voit vielä kertoa kierrättämiseen ja isojen jäte-erien jätepalveluihin liittyvistä puutteista. Anna myös ideoita ja toiveita palveluiden kehittämiseen!
         Minkä jätteiden kierrättäminen/jätehuolto on vaikeaa tai palvelut vaikeasti saatavilla? Miksi tai millä tavalla? Koskeeko vaikeus erityisesti tiettyä aluetta/paikkaa? Miten kunta voisi helpottaa näiden jätteiden kierrättämistä ja jätehuoltopalveluita?
         Merkkejä jäljellä: 1000
         10/10 Jäteneuvonta, tiedotus ja jätemaksut
          Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? Valitse parhaiten mielipidettäsi vastaava vaihtoehto.
          Täysin samaa mieltä
          Jokseenkin samaa mieltä
          Osin samaa ja osin eri mieltä
          Jokseenkin eri mieltä
          Täysin eri mieltä
          En osaa sanoa
          Biojäteastian tyhjennysmaksun tulee olla pienempi kuin saman kokoisen poltettavan jätteen astian tyhjennysmaksun.
          Poltettavan jätteen astioiden tyhjennysmaksuja voidaan nostaa, jos samalla kierrätyspalveluita parannetaan.
          Löydän helposti jätteiden kierrättämistä koskevan tiedon.
          Löydän helposti muun jätehuoltoa koskevan tiedon (muu kuin kierrättämistä koskeva tieto).
          Valitse ne tietolähteet/kanavat, joista viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana (2016-2017) olet etsinyt ja löytänyt tai muutoin saanut jätehuoltoa koskevaa tietoa.
          Mistä asioista et ole löytänyt tietoa riittävän helposti?
          Merkkejä jäljellä: 500
          Mitkä ovat neuvonnan ja tiedottamisen tärkeimmät teemat tai kohderyhmät?
          Valitse maks. 3 vaihtoehtoa

          Voit antaa vielä ehdotuksia ja toiveita jäteneuvonnan ja tiedotuksen kehittämiseksi.
          Merkkejä jäljellä: 1000
          Kunnallisen jätehuollon kustannukset on lain mukaan katettava kuntalaisilta kerättävillä jätemaksuilla. Jätehuollon lainsäädäntö uudistuu ja lähivuosien muutokset voivat aiheuttaa korotuspaineita kunnan asukkaiden jätemaksuihin. Toisaalta lakimuutokset todennäköisesti 2020–30-luvuilla velvoittavat kierrätyksen tehostamiseen.

          Esimerkki nykyisistä jätehuollon vuosikustannuksista (vaihteluväli Joensuu....Ilomantsi):

          Omakotitalo: 95 € - 135 € (240 l:n jäteastia, tyhjennys 4 viikon välein, perusmaksu)

          Rivitalo, 12 huoneistoa: 1140 € - 1445 € (660 l:n poltettava jäte -astia 1 vko välein, 240 l:n biojäteastia, perusmaksut)
          Jos asukkaiden jätehuollon järjestäminen kallistuu, mikä mielestäsi on paras seuraavista vaihtoehdoista?          Kiitos vastauksistasi! Muista vielä painaa Lähetä-painiketta, jotta vastaukset tallentuvat!