Harava - Käsivarren alueen maankäyttö / Landbruk i norra Kiruna / Naturbruk i Nord-Troms og i nabolandene
Harava - Käsivarren alueen maankäyttö / Landbruk i norra Kiruna / Naturbruk i Nord-Troms og i nabolandene
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/8 Valitse kieli / Välj språket / Velg språket
  Jos haluat vastata muulla kielellä kuin suomeksi, valitse ensin kieli oikealta valikosta. Jos vastaat suomeksi, valintaa ei tarvitse tehdä.

  Välj först språket från den högra menyn (KIELI)

  Velg først språket fra menyen øverst til høyre (
  KIELI)

  Vállje vuos giela fálus, mii  olgešbealde badjin (KIELI)


   
  2/8 Käsivarren alueen maankäyttö

   Hyvä Enontekiön asukas tai muuten Enontekiön luonnossa liikkuja!   Mitkä ovat sinulle tärkeitä paikkoja Enontekiön alueella? Miten niitä käytät ja mihin tarkoituksiin? Onko alueiden käytössä ongelmia?

   Keräämme tällä karttapohjaisella kyselyllä paikallista tietoa ja kokemuksia alueiden käytöstä ja kokemuksista Suomen Käsivarressa sekä Norjan ja Ruotsin puoleisilla raja-alueilla. Tavoitteena on välittää kokemukseen perustuvaa tietoa maankäytön suunnitteluun ja päätöksentekoon. Meitä kiinnostavat myös paikkoihin liittyvä muistitieto ja kertomukset sekä valtioiden rajat ylittävä maankäyttö.

   Tämä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kysely on osa Pohjoinen Periferia ja Arktinen –ohjelman BuSK-hanketta. Hankkeen lyhenne tulee otsikosta Building Shared Knowledge Capital to Support Natural Resource Governance in the Northern Periphery. Vapaasti suomennettuna otsikko on "Yhteisen tiedon tuottaminen pohjoisten alueiden käytöstä"
    ja tavoitteena on etenkin paikallisen tiedon välittäminen päättäjille.

   Nettipohjainen kysely toteutetaan Norjassa Reisan kansallispuiston vaikutusalueella norjaksi ja Ruotsissa Kiirunan pohjoisosissa ruotsiksi. Lisäksi kyselystä on saamenkielinen versio. Voit vastata kyselyyn haluamallasi kielellä.

   Aineistoa ei käytetä niin, että vastaajat olisivat tunnistettavissa. Kysely alkaa muutamilla taustatietokysymyksillä ja sen jälkeen kysymykset koskevat tärkeiden paikkojen merkitsemistä kartalle.

   Lisätietoa

   Seija Tuulentie, Luonnonvarakeskus (Luke), seija.tuulentie@luke.fi, p. +358295324438

   Minna Turunen, Arktinen keskus, Lapin yliopisto, minna.turunen@ulapland.fi, p. 040 539 1182

   Inkeri Markkula, Arktinen keskus, Lapin yliopisto, inkeri.markkula@ulapland.fi, p. 040 484 4170.   attachment image
   3/8 Taustatiedot
    Taustatiedot eivät ole julkisia ja niitä käytetään ainoastaan pohjatietona tutkimustuloksia tarkasteltaessa ja analysoitaessa.

    Toivomme, että vastaat kaikkiin kysymyksiin.
    Sukupuoli
    Syntymävuosi
    Syntymäpaikka
    Merkkejä jäljellä: 50
    Nykyinen asuinpaikka
    Merkkejä jäljellä: 50
    Mikä on ammattisi? Valitse vaihtoehto, joka kuvaa toimintaasi parhaiten.

    Mikä on korkein koulutuksesi?
    attachment image
    5/8 Käyttöristiriidat ja häiriöt
     6/8 Maiseman tarinat ja perinnetieto
      7/8 Poronhoitotöiden kannalta tärkeät paikat, alueet ja reitit
       8/8 Yhteystiedot
        Jos haluaisit tulla haastatelluksi luottamuksellisesti maankäytön suunnitteluun ja osallistamiseen liittyvistä teemoista, jätä yhteystietosi. Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti vain tähän tutkimukseen liittyen, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.
        Nimi
        Merkkejä jäljellä: 50
        Katuosoite, postiosoite
        Merkkejä jäljellä: 70
        Puhelinnumero
        Merkkejä jäljellä: 20
        Sähköposti
        Merkkejä jäljellä: 70

        Kiitos vastauksistasi!


        attachment image