Harava - Hulevesitulvakysely
Harava - Hulevesitulvakysely
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/2 Taustatiedot sekä hulevesitulvasta aiheutuneet haitat ja vahingot

  Kuopion kaupungin asukkaille ja sidosryhmille suunnattu kysely hulevesitulvista

  Kuopion kaupunki päivittää koko kaupunkia koskevaa hulevesitulvariskien alustavaa arvointia. Kyselyssä kerätään tietoa rakennetulla alueella, kuten kaduilla tai puistoissa, esiintyneistä hulevesitulvista vuosina 2010 – 2017. Kyselyssä voi ilmoittaa myös ennen vuotta 2010 tapahtuneita hulevesitulvia tai sellaisia hulevesitulvatilanteita, jotka ovat mahdollisia, mutta eivät ole vielä tapahtuneet. Kyselyyn voi ilmoittaa keskeisellä kaupunkialueella tai Kurkimäen, Riistaveden, Juankosken, Karttulan, Maaningan, Nilsiän tai Vehmersalmen taajamissa tapahtuneita hulevesitulvia. Kyselyn vastauksia käytetään hulevesitulvariskien alustavaan arviointiin ja kaupungin hulevesien hallinnan kehittämiseen. Jos on tiedossa usempi hulevesitulvatapahtuma, niin jokaisesta tapahtuneesta hulevesitulvasta täytetään oma kyselylomake. Kyselyyn voi vastata 31.1.2018 saakka.

  Hulevedellä tarkoitetaan rakennetun alueen sade- ja sulamisvesiä, jotka muodostuvat esimerkiksi katoilta tai päällystetyiltä pinnoilta, kuten asfaltoiduilta alueilta. Hulevesiin kuuluvat myös esimerkiksi rakennusten kuivatusvedet.
  Ilmoittaja


  Paikka, jossa hulevesitulva on tapahtunut?
  Merkkejä jäljellä: 250
  Milloin hulevesitulva on tapahtunut ?
  Merkkejä jäljellä: 250
  Miten usein ko. hulevesitulva toistuu?  Mikä oli hulevesitulvan syy?
  Sanallisen kuvaus tilanteessa ja esim. tarkempi tieto sijainnista
  Merkkejä jäljellä: 500
  Tulviko hulevesi rakennuksen sisälle?


  Korvattiinko hulevesien tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa?


  Aiheutuiko hulevesitulvasta vahinkoa ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle (esim. loukkaantumista tai evakuointia)?


  Katkesiko liikenne alueella hulevesitulvan seurauksena?  Aiheutuiko hulevesitulvasta muuta välttämättömyyspalveluiden (esim. vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen tai muun vastaavan toiminnan) keskeytymistä?


  Aihetuiko hulevesitulvasta muuta vahinkoa (esim. vahinkoa ympäristölle tai kulttuuriperinnölle)?


  Onko hulevesitulvan aiheuttanut syy korjattu?


  Muuta hulevesien hallinnassa huomoitavaa tai kehitettävää?
  Merkkejä jäljellä: 500