Harava - Förfrågan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle delgeneralplanläggningen
Harava - Förfrågan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle delgeneralplanläggningen
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/17 TACK FÖR ATT DU DELTAR I FÖRFRÅGAN, VÄLKOMMEN!
  Syftet med denna förfrågan är att samla uppgifter för delgeneralplanläggningen av Sköldvik, Kullo och Mickelsböle. Delgeneralplaneområdet omfattar också delar av byarna Svartbäck, Åminsby, Svartså, Karleby och Söderveckoski. Området framgår av kartan.

  Förfrågan innehåller kart- och flervalsfrågor samt öppna frågor. Dessutom har området indelats i sex delområden och dina svar kan gälla alla delområden eller endast de områden som mest intresserar dig. Om någon fråga inte är väsentlig för dig behöver du inte svara på frågan. Det tar drygt 20 minuter att svara på förfrågan.  DU KAN SVARA PÅ FÖRFRÅGAN FRAM TILL 17.1.2018.
  2/17 Personuppgifter
   Namn
   Återstående tecken: 40
   Mitt förhållande till området (du kan vid behov välja flera alternativ)

    

   Var bor du?
   I vilket område jobbar du?
   Äger du en eller flera fastigheter i området?
   Fastighetsbeteckning 
   Återstående tecken: 50
   Äger företaget du representerar/äger en eller flera fastigheter i området?
   Fastighetsbeteckning
   Återstående tecken: 50
   3/17 Nuvarande användning av området

    Utvärdera hur du rör dig på området (markera med ett kryss)

    Helt av samma åsikt
    Av samma åsikt
    Vet inte
    Av annan åsikt
    Helt av annan åsikt
    Med bil
    Med bus
    Med cykel
    Till fots
    På annat sätt
    Vilken service är för tillfället viktig för deg på området?
    Återstående tecken: 250
    4/17 Nuvarande användning av området

     Min åskit om området som boendemiljö

     Helt av annan åsikt
     Av annan åsikt
     Kan inte säga
     Av samma åsikt
     Helt av samma åsikt
     Jag trivs och tillbringar gärna tid i mitt bostadsområde
     Byföreningar och andra lokalföreningar är viktiga
     Bysamhället är en av områdets bästa sidor
     Bilen är viktig
     Närheten till huvudstadsregionen är en av områdets fördelar
     Närheten till Borgå är en av områdets fördelar
     En av områdets bästa sidor är att Sköldviks och Kullo företagsområden ligger nära bebyggelsen
     Den vackra landsbygden är en av områdets bästa sidor
     Motorvägen är en av områdets bästa sidor
     Goda trafikförbindelser är en av områdets bästa sidor
     Goda bussförbindelser är en av områdets bästa sidor
     Stillheten och lugnet i naturen är en av områdets bästa sidor
     Goda rekreationstjänster är en av områdets bästa sidor
     Goda cykelförbindelser är en av områdets bästa sidor
     Havet är viktigt för mig
     Naturen är viktig för mig
     Båthamnar i närmiljön är viktiga
     Närmiljön är viktig med tanke på motion
     Jag använder gärna närtjänster
     Den värdefulla kulturmiljön är en av områdets fördelar
     Den trivsamma fritidsmiljön är en av områdets fördelar
     Den trygga boendemiljön är en av områdets fördelar
     Den trygga motionsmiljön är en av områdets fördelar      
     5/17 Nuvarande användning av området

      Min åsikt om området som företagsmiljö

      Helt av annan åsikt
      Av annan åsikt
      Kan inte säga
      Av samma åsikt
      Helt av samma åsikt
      De nuvarande företagen i området är en av områdets fördelar
      De närliggande företagen inom samma bransch är en av områdets fördelar
      En av områdets fördelar är att företagets viktigaste kunder ligger nära
      Närheten till huvudstadsregionen är en av områdets fördelar
      Närheten till Borgå är en av områdets fördelar
      Närheten till Sibbo är en av områdets fördelar
      Hamnen är en av områdets fördelar
      Järnvägen är en av områdets fördelar
      Motorvägen är en av områdets fördelar
      Oljevägen och goda förbindelser mot Sibbo och mellersta Nyland är en av områdets fördelar
      Närheten till flygfältet är en av områdets fördelar
      Goda trafikförbindelser är en av områdets fördelar
      Goda bussförbindelser är en av områdets fördelar
      Sköldviks industriområde är en av områdets fördelar
      Närheten till bybebyggelsen är en av områdets fördelar
      Närheten till fritidsbebyggelsen är en av områdets fördelar
      Stora och gynnsamma åkerområden är en av områdets fördelar
      Stora skogsområden är en av områdets fördelar
      Goda möjligheter att utvidga företag är en av områdets fördelar
      Områdets fördelar ligger i att företagets anställda bor i Kullo
      En god tillgång på arbetskraft är en av områdets fördelar
      Någon annan sak är en av områdets fördelar, vad?
      Återstående tecken: 250
      6/17 Områdets styrkor och svagheter och framtidsplaner
       Nedan finns frågor per delområde och frågor gällande din fastighet eller fastigheten som ägs av företaget du representerar. Dina svar kan gälla alla delområden eller endast de områden som speciellt intresserar dig.

       Min fastighet/fastigheten som ägs av företaget jag representerar och dess närmiljö

       Berätta ur din egen synvinkel vilka styrkor området har:
       Återstående tecken: 250
       Berätta ur din egen synvinkel vilka svagheter området har:
       Återstående tecken: 250
       Framtiden för min fastighet/fastigheten som ägs av företaget jag representerar? Hur bör området utvecklas?
       Återstående tecken: 250
       7/17 Områdets styrkor och svagheter och framtidsplaner

        Området söder om motorvägen i Kullo och Sköldvik med omnejd

        Berätta ur din egen synvinkel vilka styrkor området har:
        Återstående tecken: 250
        Berätta ur din egen synvinkel vilka svagheter området har:
        Återstående tecken: 250
        Områdets framtid? Hur bör området utvecklas?
        Återstående tecken: 250