Harava - Kilpilahti, Kulloo, Mickelsbölen osayleiskaavoituksen kysely
Harava - Kilpilahti, Kulloo, Mickelsbölen osayleiskaavoituksen kysely
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/17 Tervetuloa vastaamaan kyselyyn
  Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen alueiden osayleiskaavoitusta varten. Osayleiskaava-alueeseen kuuluu myös osia Svartbäckin, Åminsbyn, Mustijoen, Karlebyn ja Ali-Veckosken kylien alueita. Kartalta voit nähdä alueen.

  Kyselyssä on kartta- ja monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Lisäksi alue on jaettu 6 osa-alueeseen, ja voit vastata kaikkien osa-alueiden osalta tai vain niiden alueiden osalta, jotka sinua eniten kiinnostavat. Jos kysymys ei ole oleellinen kannaltasi voit olla vastaamatta siihen. Kyselyn vastaamiseen menee aikaa runsas 20 minuuttia.  KYSELYYN VOI VASTATA 17.1.2018 ASTI.

   
  2/17 Omat tiedot
   Nimi
   Merkkejä jäljellä: 40
   Suhteeni alueeseen (voit valita tarvittaessa useita kohtia)

   Missä asut?
   Millä alueella olet töissä?
   Omistatko kiinteistön/kiinteistöjä alueella?
   Kiinteistötunnus
   Merkkejä jäljellä: 50
   Omistaako edustamasi/omistamasi yritys kiinteistön/kiinteistöjä alueella?
   Kiinteistötunnus
   Merkkejä jäljellä: 50
   3/17 Alueen nykyinen käyttö

    Arvioi miten liikut alueella (rastita)

    En lainkaan
    Harvoin
    En osaa sanoa
    Joskus
    Usein
    Autolla
    Linja-autolla
    Pyörällä
    Kävellen
    Muulla tavalla
    Mitkä alueen palvelut ovat mielestäsi tärkeitä tällä hetkellä?
    Merkkejä jäljellä: 250
    4/17 Alueen nykyinen käyttö

     Mielipiteeni alueesta asuinympäristönä

     Täysin eri mieltä
     Eri mieltä
     En osaa sanoa
     Samaa mieltä
     Täysin samaa mieltä
     Viihdyn ja vietän mielelläni aikaa asuinalueellani
     Kylä- ja muut paikallisyhdistykset ovat tärkeitä
     Kylämäisyys on alueen parhaita puolia
     Auto on tärkeä
     Pääkaupunkiseudun läheisyys on alueen parhaita puolia
     Porvoon läheisyys on alueen parhaita puolia
     Kilpilahden ja Kulloon yritysalueiden sijainti lähellä asutusta on alueen parhaita puolia
     Kaunis maaseutumaisema on alueen parhaita puolia
     Moottoritie on alueen parhaita puolia
     Hyvät liikenneyhteydet ovat alueen parhaita puolia
     Hyvät linja-autoyhteydet ovat alueen parhaita puolia
     Hiljaisuus ja luonnonrauha ovat alueen parhaita puolia
     Hyvät virkistyspalvelut ovat alueen parhaita puolia
     Hyvät pyöräily-yhteydet ovat alueen parhaita puolia
     Meri on minulle tärkeä
     Luonto on minulle tärkeä
     Venesatamat lähiympäristössäni ovat tärkeitä
     Lähiympäristö on tärkeä liikunnan kannalta
     Käytän mielelläni lähipalveluita
     Arvokas kulttuuriympäristö on alueen parhaita puolia
     Viihtyisä vapaa-ajan ympäristö on alueen parhaita puolia
     Turvallinen asuinympäristö on alueen parhaita puolia
     Turvallinen liikkumisympäristö on alueen parhaita puolia
     5/17 Alueen nykyinen käyttö

      Mielipiteeni alueesta yritysympäristönä

      Täysin eri mieltä
      Eri mieltä
      En osaa sanoa
      Samaa mieltä
      Täysin samaa mieltä
      Alueen nykyiset yritykset ovat alueen parhaita puolia
      Saman toimialan yritysten läheisyys on alueen parhaita puolia
      Alueen parhaita puolia on, että yrityksen kannalta tärkeimmät asiakkaat ovat lähellä
      Pääkaupunkiseudun läheisyys on alueen parhaita puolia
      Porvoon läheisyys on alueen parhaita puolia
      Sipoon läheisyys on alueen parhaita puolia
      Satama on alueen parhaita puolia
      Rautatie on alueen parhaita puolia
      Moottoritie on alueen parhaita puolia
      Öljytie ja hyvät yhteydet Sipoon ja Keski-Uudenmaan suuntaan ovat alueen parhaita puolia
      Lentokentän läheisyys on alueen parhaita puolia
      Hyvät liikenneyhteydet ovat alueen parhaita puolia
      Hyvät linja-autoyhteydet ovat alueen parhaita puolia
      Kilpilahden teollisuusalue on alueen parhaita puolia
      Kyläasutuksen läheisyys on alueen parhaita puolia
      Loma-asutuksen läheisyys on alueen parhaita puolia
      Laajat ja hyvät peltoalueet ovat alueen parhaita puolia
      Laajat metsäalueet ovat alueen parhaita puolia
      Hyvät yritysten laajentamismahdollisuudet ovat alueen parhaita puolia
      Alueen parhaita puolia on se, että yrityksen työntekijät asuvat Kulloossa
      Työvoiman hyvä saatavuus on alueen parhaita puolia
      Jokin muu asia on alueen parhaita puolia, mikä?
      Merkkejä jäljellä: 250
      6/17 Alueen vahvuudet, heikkoudet sekä tulevaisuuden suunnitelmat
       Seuraavassa on kysymyksiä osa-alueittain ja myös omistamasi kiinteistön/edustamasi yrityksen kiinteistön osalta. Voit vastata kaikkien osa-alueiden osalta tai vain niiden alueiden osalta, jotka sinua erityisesti kiinnostavat.

       Oma kiinteistöni /edustamani yrityksen kiinteistö ja sen lähiympäristö

        

       Kerro omasta näkökulmastasi, mitkä ovat alueen vahvuudet:
       Merkkejä jäljellä: 250
       Kerro omasta näkökulmastasi, mitkä ovat alueen heikkoudet:
       Merkkejä jäljellä: 250
       Oman kiinteistöni /edustamani yrityksen kiinteistön tulevaisuus? Miten aluetta tulisi kehittää?
       Merkkejä jäljellä: 250
       7/17 Alueen vahvuudet & heikkoudet ja tulevaisuuden suunnitelmat

        Moottoritien eteläpuolinen alue Kulloossa ja Kilpilahti ympäristöineen

        Kerro omasta näkökulmastasi, mitkä ovat alueen vahvuudet:
        Merkkejä jäljellä: 250
        Kerro omasta näkökulmastasi, mitkä ovat alueen heikkoudet:
        Merkkejä jäljellä: 250
        Alueen tulevaisuus? Miten aluetta tulisi kehittää?
        Merkkejä jäljellä: 250