Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Lentävänniemen ja Lielahden ympäristössä
Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Lentävänniemen ja Lielahden ympäristössä
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Johdanto

  Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Länsi-Tampereella Lentävänniemen ja Lielahden ympäristössä

  Lentävänniemen, Lielahden, Lintulammin, Niemenrannan, Niemen, Pohtolan ja Ryydynpohjan asukkailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta alueelle ja mahdollisista turvattomista paikoista liikennealueilla. Kaupunki on laatinut ehdotuksen aluenopeusrajoitus 30 km/h laajuudesta ja tarvittavista liikenteen rauhoittamiskohteista alueella.

  Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti 29.12.2016 nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisesta. Keskeinen osa nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamista on aluenopeusrajoituksen alentaminen asuinalueilla nykyisestä 40 km/h nopeuteen 30 km/h. Aluenopeusrajoituksien muutos tehdään vuosina 2017-2021 tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat ajonopeuksia rauhoittavat toimenpiteet. Uudesta nopeusrajoitusjärjestelmästä lisätietoja osoitteesta: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu.html

  Aluenopeusrajoituksen muutos ei pääsääntöisesti vaikuta alueellisten pääväylien ja pääkokoojakatujen nopeusrajoituksiin.  Uuden nopeusrajoitusjärjestelmän tavoitteena on koetun turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen.

  Ajonopeudet vaikuttavat liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Alemmilla ajonopeuksilla kuljettajan havaintomahdollisuudet ovat paremmat ja jarrutusmatka lyhyempi kuin korkeilla. Esitetyllä nopeusrajoitusuudistuksella on muitakin merkittäviä, pitkäjänteisiä vaikutuksia. Aluenopeusrajoitus 30 km/h tukee jalankulun ja pyöräilyn asemaa. Alhaisemmat ajonopeudet vähentävät kiihdyttämisen tarvetta tehden ajamisesta tasaisempaa, millä on vaikutuksia myös ajoneuvoliikenteen aiheuttamaan meluun.

  Vuonna 2017 aluenopeusrajoituksen muutos toteutettiin Koivistonkylän, Nirvan, Taatalan ja Veisun alueilla. Nopeusrajoitusuudistus on tarkoitus toteuttaa Lentävänniemen, Lielahden, Lintulammin, Niemenrannan, Niemen, Pohtolan ja Ryydynpohjan alueilla vuonna 2018.

  Karttakysely on avoinna 4.2.2018 asti.

  Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta.

  Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.
  2/4 Vastaajan taustatiedot
   Vastaajan sukupuoli


   Vastaajan ikä

   Asuinalueen postinumero
   Millä kulkuvälineellä kuljet useimmin tekemäsi matkan (esim. kouluun, työpaikalle, harrastukseen, kauppaan)?

   Taloudessamme asuu alle 18-vuotiaita lapsia

   Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

   Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.
   3/4 Alustava suunnitelma
    Nykyään alueella nopeusrajoitukset ovat pääosin 40 km/h. 30 km/h-nopeusrajoitusalueita on Pohtolan ja Niemen alueilla. 50 km/h nopeusrajoitus on seuraavilla kaduilla: Myllypuronkatu, Turvesuonkatu, Enqvistinkatu, Pahvitehtaankatu ja Lielahdenkatu (Lentävänniemenkadusta koilliseen). Paasikiventiellä on voimassa nopeusrajoitukset 70 km/h ja 80 km/h.

    Alustavassa suunnitelmassa muutoksia tulee pääasiassa 40 km/h alueille, jotka muuttuvat 30 km/h-nopeusrajoitusalueiksi. 40 km/h jää kuitenkin seuraaville kaduille: Teivaalantie, Pohtolankatu ja Lielahdenkatu (Kehyskadusta koilliseen). Lisäksi Myllypuronkadun pohjoispuoleinen teollisuusalue jää 40 km/h-nopeusrajoitusalueeksi. Kartassa keltainen on 30 km/h, vihreä 40 km/h, punainen 50 km/h, sininen 70 km/h, violetti 80 km/h.

    Vaaleanpunaiset pisteet ovat liikenteenrauhoittamiskohteita. Näissä kohteissa toteutetaan aluenopeusrajoituksen noudattamista tukevia toimenpiteitä. Rauhoittamistoimenpiteet voivat olla esimerkiksi suojateiden havaittavuuden parantamista tai hidasteiden toteuttamista. Rauhoittamistoimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu alueen asukkailta tai toimijoilta tulleet rauhoittamisaloitteet, ajoneuvoliikenteen todelliset ajonopeudet, liikennemäärät ja tapahtuneet liikenneonnettomuudet.

    Alustava suunnitelma

    Alustava suunnitelma pdf-muodossa:
    Alustava_suunnitelma.pdf
    Mielestäni suunnitelmassa esitetyille asuinalueille sopii nopeusrajoitus 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan


    Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

    Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.