Harava - Haapaveden asukaskysely 2017
Harava - Haapaveden asukaskysely 2017
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/12 Haapaveden asukaskysely 2016

  Tervetuloa kehittämään Haapaveden taajamaa!

  Haapaveden kaupunki tekee yhteistyötä Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan kanssa syksyllä 2017 käynnistyvän Kuntasuunnittelun kurssin eli tuttavallisemmin ”Kuntiksen” merkeissä. Kurssin puitteissa ideoidaan Haapaveden keskustaajaman maankäyttöä ja tulevaisuutta vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin. Laadimme strategisen maankäytön kehityskuvan, sekä kohdennamme suunnittelua myös yksittäisiin kehittämiskohteisiin. Kerro meille oma näkemyksesi kaupungin nykytilasta ja kehittämiskohteista!  Kyselyssä kartoitetaan Haapaveden vetovoimatekijöitä, toiminnallista ja rakennettua ympäristöä, sekä paikkoja ja reittejä. Kysely on jaettu neljään osaan ja kokonaisuudessaan niiden täyttämiseen menee noin 20 minuuttia.


  Käsittelemme tietoja anonyymisti ja luottamuksellisesti.
  2/12 Taustatiedot

   1. HENKILÖKOHTAISET TIEDOT SEKÄ KOTI- JA PERHETAUSTA

   Minkä ikäinen olette?
   Sukupuolenne? Valitkaa seuraavista:

   Montako henkeä talouteenne kuuluu teidät mukaan lukien?
   Mitä teette päätoimisesti tällä hetkellä? Valitkaa (1) seuraavista:
   Missä asutte? Valitkaa (1) seuraavista:
   Asumismuotonne? Valitkaa (1) seuraavista:
   3/12 OSA 1. Toimintaympäristö

    OSA I: TOIMINTAYMPÄRISTÖ

    2. Liikkuminen

    a) Liikunta ja muut harrastukset (Mitä harrastatte?)


    b) Kuinka paljon seuraavat ympäristölliset tekijät rajoittavat tai edistävät liikkumistanne? Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
    Täysin samaa mieltä
    Samaa mieltä
    Ei osaa sanoa
    Eri mieltä
    Täysin eri mieltä
    1) Liukkaus rajoittaa liikkumistani
    2) Pimeys rajoittaa liikkumistani
    3) Kylmyys rajoittaa liikkumistani
    4) Kunnossapidettyjen/valaistujen ulkoilureittien puute rajoittaa liikkumistan
    5) Rakennettujen sisäliikuntapaikkojen puute rajoittaa liikkumistan
    c) Jos käytte töissä tai opiskelette kodin ulkopuolella, kuinka pitkä on yhdensuuntainen työ- tai koulumatkanne (km)
    d) Kuinka helppoa keskustassa on asioida autolla. Valitkaa (1) seuraavista:
    e) Kuinka helppoa keskustassa on asioida pyörällä tai kävellen. Valitkaa (1) seuraavista:
    f) Arvioikaa kuinka helposti asuinpaikastanne pääsee keskustaajamaan julkisia kulkuneuvoja tai kaupungin tarjoamia kuljetuspalveluita käyttämällä? Valitkaa (1) seuraavista:
    5/12 OSA 1: Palveluiden saatavuus
     4. Onko mielestänne seuraavien palveluiden saatavuus (esim. palvelun olemassaolo, aukiolo) hyvä Haapavedellä? Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
     Täysin samaa mieltä
     Jokseenkin samaa mieltä
     Ei samaa eikä eri mieltä
     Jokseenkin eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     a) Päivittäistavarakauppa
     b) Erikoisliikkeet
     c) Peruskoulun ala-aste
     d) Peruskoulun yläaste
     e) Päiväkoti
     f) Kulttuuripalvelut (esim. kirjasto)
     g) Terveyspalvelut
     h) Ravintolat, kahvilat
     i) Julkinenliikenne
     5. Mitä itsellesi tai perheellesi tärkeitä palveluja toivoisitte lisättävän?
     Merkkejä jäljellä: 200
     6. Onko mielestänne seuraavien peruspalveluiden saavutettavuus (esim. matkan pituus, julkisenliikenteen avulla palvelun pariin pääseminen) riittävä Haapaveden keskustan ulkopuolella, kuten esimerkiksi sivukylillä? Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
     Täysin samaa mieltä
     Jokseenkin samaa mieltä
     Ei samaa eikä eri mieltä
     Jokseenkin eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     a) Päivittäistavarakauppa
     b) Peruskoulun ala-aste
     c) Peruskoulun yläaste
     d) Päiväkoti
     e) Terveyspalvelut
     7. Mitä itsellesi tai perheellesi tärkeitä peruspalveluja toivoisitte keskustaajaman ulkopuolella helpommin saavutettavammiksi?
     Merkkejä jäljellä: 200
     8. Onko mielestänne jollain alueella erityisiä kehittämistarpeita tai -haasteita palveluiden osalta? Minkälaisia ja millä alueella?
     Merkkejä jäljellä: 250
     6/12 OSA 1: Vetovoimatekijät
      9. ​Mitkä seuraavista tekijöistä ovat mielestänne vetovoimatekijöitä nykyisessä asuinpaikassanne? Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
      Täysin samaa mieltä
      Jokseenkin samaa mieltä
      Ei samaa eikä eri mieltä
      Jokseenkin eri mieltä
      Täysin eri mieltä
      a) Hyvä sijainti suhteessa perheen työ-/opiskelupaikkaan
      b) Sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella
      c) Lapsille sopiva kasvuympäristö
      d) Hyvät harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet
      e) Hyvät pyöräily- ja jalankulkumahdollisuudet
      f) Luonnonläheinen asuinympäristö
      g) Alhaiset asumiskustannukset
      h) Hyvät palvelut
      i) Yhteisöllisyys
      j) Yksityisyys
      k) Joku muu, mikä?
      Merkkejä jäljellä: 50
      7/12 OSA 2: Rakennettu ympäristö

       OSA II: RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

       10. Mitä mieltä olette Haapaveden keskustaajaman rakentamisen tiiviydestä? Valitkaa (1) seuraavista:
       11. Arvioikaa seuraavia väittämiä Haapaveden keskustaajamastaValitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
       Täysin samaa mieltä
       Jokseenkin samaa mieltä
       Ei samaa eikä eri mieltä
       Jokseenkin eri mieltä
       Täysin eri mieltä
       a) Keskustan rakennukset ovat hyväkuntoisia
       b) Kerrostalot sopivat keskustaan
       c) Vanhoja rakennuksia tulee säilyttää
       d) Taajamaan tarvitaan lisää uudisrakentamista
       e) Vanhan tienraitin säilyttäminen ennallaan on tärkeää.
       f) Kotitalousoppilaitoksen ja Mustikkamäen viljelysmaiseman säilyttäminen ennallaan on tärkeää.
       8/12 OSA 2: Rakennettu ympäristö
        9/12 OSA 3: Aistiympäristö

         OSA III: AISTIYMPÄRISTÖ

         Seuraavat kysymykset koskevat näkemyksiänne Haapaveden kaupunkikuvasta ja maisemasta.

         12. Arvioikaa seuraavia väittämiä Haapaveden keskustastaValitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
         Täysin samaa mieltä
         Jokseenkin samaa mieltä
         Ei samaa eikä eri mieltä
         Jokseenkin eri mieltä
         Täysin eri mieltä
         a) Keskustaajama on viihtyisä ja miellyttävä kesällä
         b) Keskustaajama on viihtyisä ja miellyttävä talvella
         c) Vesistöt ovat näkyvä osa taajamaa
         d) Keskustassa on liian vähän viheralueita ja puustoa
         e) Keskustaajamassa on viihtyisiä katunäkymiä
         f) Liikenteen melu ei häiritse keskustaa
         13. Kuinka turvalliseksi koette Haapaveden keskustaajaman?
         14. Kuinka maaseutumaiseksi koette Haapaveden keskustaajaman?
         10/12 OSA 3: Aistiympäristö
          11/12 OSA 4: Sosiaalinen ympäristö

           OSA IIII: SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ

           15. Seuraavat kysymykset koskevat yhteisöllisyyttä. Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
           Täysin samaa mieltä
           Jokseenkin samaa mieltä
           Ei samaa eikä eri mieltä
           Jokseenkin eri mieltä
           Täysin eri mieltä
           a) Osallistun talkoisiin vähintään kerran vuodessa
           b) Käyn usein tuttavien luona kylässä
           c) Nautin yhteisistä harrastuksista muiden ihmisten kanssa
           d) Tunnen lähimmät naapurini hyvin
           e) Haluan osallistua lähiympäristöni kehittämiseen
           f) Erilaiset kulttuurit rikastuttavat elinympäristöä
           g) Asuntoni lähiympäristössä oleva omaisuuteni on turvassa
           h) Keskustaajamassa on selkeä julkinen tila, kuten tori, jossa ihmiset mielellään kokoontuvat
           12/12 OSA 4: Paikallisidentiteetti

            Seuraavat kysymykset koskevat paikallisidentiteettiä

            1. Miten kuvailisitte haapavetisyyttä?
            Merkkejä jäljellä: 250
            2. Minkälaisia yhdistäviä tekijöitä tai aktiiviteetteja mielestänne haapavetisillä on (esim. talkoot, tapahtumat)?
            Merkkejä jäljellä: 250
            3. Mikä on "haapavetisin" asia? Mihin haapavetisyys kiteytyy?
            Merkkejä jäljellä: 250