Harava - Skärgårdshavet och Bottniska viken undersökning
Harava - Skärgårdshavet och Bottniska viken undersökning
Sök adress t.ex.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/28 Välkommen
  Välkommen att svara på enkäten!  Målet med enkäten är att reda ut användningen av statens allmänna vattenområden i Skärgårdshavet och Bottniska viken. Genom att samla in information om jakt, fiske och skyddsbehov kan vi utveckla områdes skötsel och användning. Enkäten är riktad till kommersiella och fritidsfiskare samt till säljägare. I den första delen av enkäten kan du välja vilka frågor du vill svara på. Det tar ca 10 minuter att svara på frågorna.  Kommersiella och fritidsfiskare  Med hjälp av denna enkät samlar vi in viktig information om det kommersiella och fritidsfisket i Östersjön, vilka fångstmetoder som används och vilken betydelse de allmänna vattenområdena har för fisket.

  Enkäten genomförs som ett samprojekt mellan Fortstyrelsen, Finlands fritidsfiskarförbund, Centralförbundet för fiskerihushållning samt Finlands yrkesfiskarförbund.

  Genom att svara på frågorna kan du berätta om

  • -Vilka områden som är viktiga fiskeområden för dej

   -Varför dessa områden är viktiga för dej

   -Hur ofta du fiskar på dessa områden


  Säljägare  Vi samlar in information om säljakten på Skärgårdshavet och Bottniska viken i ett samarbete mellan Forststyrelsen, Finlands viltcentral och Finlands jägareförbund. Den insamlade informationen används som bakgrundsmaterial för att utveckla nätverket av naturskyddsområden i Skärgårdshavet och Bottniska viken, så att man i framtiden även möjligen kunde jaga säl på de viktigaste sälbådorna.

  Genom att svara på frågorna kan du berätta om:

  • -Vilka områden som är viktiga säljaktsområden för dej

   -Varför dessa områden är viktiga för dej

   -Hur ofta du jagar säl på dessa områden


   

  Användningen av insamlat data

  Forststyrelsen bearbetar det insamlade datat konfidentiellt. Resultaten presenteras i en sammanfattad form i rapporten, och enskilda svar eller punkter kan inte sammanföras till den person som fyllt i enkäten.

  Resultaten kommer att användas av Forststyrelsen vid planerandet av markanvändningen samt för att utveckla tjänsterna för jakt och fiske i området. Därför är det viktigt att du märker ut områdena så noggrant och sanningsenligt som möjligt.

   

  Tilläggsinformation:  Samuli Karppinen (jaktplanerare), samuli.karppinen@metsa.fi, +358406515292

  Mikko Malin (överinspektör), mikko.malin@metsa.fi, +358408377548

  Antti Nykänen (GIS-specialist), antti.nykanen@wildgis.fi, +358407385177

   
  2/28 BAKGRUNDSINFORMATION
   Kön

   Födelsedatum
   Hemkommun
   3/28 Välj vilka frågor du vill svara på
    Välj vilka frågor du vill svara på


    4/28 BAKGRUNDSINFORMATION

     DEL 1: BAKGRUNDSINFORMATION

     Hur länge har du jagat?


     Hur länge har du jag säl?


     Hur många dagar i året jagar du säl?     Hur många personer består ditt jaktsällskap av vanligen?

     Hur viktig anser du att säljakten är för dej
     5/28 DEL 2: VIKTIGA OMRÅDEN FÖR SÄLJAKT I SKÄRGÅRDSHAVET OCH BOTTNISKA VIKEN
      6/28 Osio 2 2/2
       Hur länge har du i medeltal vistats i de utmärkta jaktområdena under en säljakt?

               Hur ofta har du fått byte i de utmärkta jaktområdena?

               Hur många jaktdagar bedömer du att har gått åt för att fälla en säl i de utmärkta områdena?       7/28 DEL 3: OMRÅDETS ANVÄNDSNING
        Ge en uppskattning över hur många personer som använder de utmärkta områdena som säljaktsområden utöver dej själv
        Har det enligt dej skett någon förändring i antalet säljägare på de utmärka områdena under de senaste fem åren?

        Hur ofta har du träffat på andra personer i de utmärkta områdena (tex. Båtförare, fiskare, andra jägare än säljägare)?        Ge en uppskattning över hur många personer som rör sej på de utmärkta områdena utöver dej själv

        Har du träffat på problem eller konflikter med andra jägare eller personer som rör sej i naturen?

        Brukar du övernatta på de utmärkta områdena eller i deras närhet?
        Har du behov av flera former av tjänster på de utmärkta områdena eller i dess närhet?

        UTVECKLANDET AV SÄLJAKTEN

        Hur skall säljakten eller organiseringen av säljakten utvecklas i de utmärkta områdena i framtiden?
        Återstående tecken: 1000
        Hur skall säljakten eller organiseringen av säljakten utvecklas i Finland i framtiden?
        Återstående tecken: 1000
        8/28 Säljakt
         Du kan fritt ge dina åsikter om frågor gällande säljakten.

          
         Återstående tecken: 1000
         9/28 Välj undersökning
          Är du

           

          10/28 Fritidsfiskare
           Vilka fångstmetoder använder du främst?


           Hur många dagar i året fiskar du med stående redskap?


           Hur många dagar i året fiskar du med spö?


           Hur viktigt anser du att fiske är för dej som hobby?
           11/28 Viktiga fiskeområden stående redskap
            12/28 Viktiga fiskeområden - Spöfiske
             13/28 Snarfiske
              Varför är de utmärkta områdena viktiga för dej?
              Välj min. 1-3 alternativ              Hur många gånger har du sammanlagt fiskat under de fem senaste åren på de utmärkta områdena?


              Under vilken tid på året har du fiskat på de utmärka områdena?
              Välj min. 1-4 alternativ              Hur länge har du i medeltal vistats på de utmärka områdena åt gången?              14/28 Spöfiske
               Varför är de utmärkta områdena viktiga för dej?
               Välj min. 1-3 alternativ               Hur många gånger har du sammanlagt fiskat under de fem senaste åren på de utmärkta områdena?


               Under vilken tid på året har du fiskat på de utmärka områdena?
               Välj min. 1-4 alternativ               Hur länge har du i medeltal vistats på de utmärka områdena åt gången?               15/28 Entreprenör inom fisketurismen
                Hur länge har du verkat som företagare inom turismnäringen?                16/28 Viktiga fiskeområden
                 17/28 Entreprenör inom fisketurismen
                  Hur många gånger har du fört ut kunder på fiske sammanlagt under de senaste fem åren på de utmärkta områdena?


                  Under vilken tid på året har du för ut dina kunder på fiske på de utmärkta områdena?                  Hur länge har ni i medeltal vistats på de utmärkta fiskeområdena per gång?                  18/28 Fritidsfiske
                   Hur ofta har du stött på andra fiske i de utmärkta områdena?                   Estimera antalet övriga fiskare på de utmärkta områdena
                   Har antalet andra fiskare i de utmärka områdena förändrats under de senaste fem åren

                   Hur ofta har du stött på andra personer som rör sej på havet (tex. båtförare, fiskare, jägare) på de utmärkta områdena?                   Estimera antalet andra personer som rör sej på havet i de utmärkta områdena
                   Har du stött på problem eller konflikter med andra fiskare, jägare eller båtförare?

                   Övernattar du vanligen på de utmärkta fiskeområdena eller i deras närhet?
                   Önskar du mer service på de utmärkta områdena eller i deras närhet?

                   19/28 Kommersiellt fiske
                    Hur länge har du utövat yrkesfiske?                    Med vilka redskap utövar du yrkesfiske? Märk alla metoder du använder i fisket. Du kan fylla i en eller flera metoder

                    Nätfiske
                    Fiske med ryssja
                    Långrev för laxfiske
                    Trålning
                    Hur många gånger i året fiskar du med nät?


                    Hur många gånger i året fiskar du med ryssja?


                    Hur många gånger i året fiskar du med långrev?


                    Hur många gånger i året fiskar du med trål?


                    20/28 Nätfiske
                     21/28 Fiske med ryssja
                      22/28 Långrev för laxfiske
                       23/28 Trålning
                        24/28 Kommersiellt fiske

                         Nätfiske

                         Varför är de utmärkta områdena viktiga för dej?
                         Välj min. 1-3 alternativ                         Hur många gånger har du sammanlagt fiskat under de fem senaste åren på de utmärkta områdena?


                          Under vilken tid på året har du för ut dina kunder på fiske på de utmärkta områdena?

                          
                         Välj min. 1-4 alternativ                         25/28 Kommersiellt fiske

                          Fiske med ryssja

                          Varför är de utmärkta områdena viktiga för dej?
                          Välj min. 1-3 alternativ                          Hur många gånger har du sammanlagt fiskat under de fem senaste åren på de utmärkta områdena?


                           Under vilken tid på året har du för ut dina kunder på fiske på de utmärkta områdena?

                           
                          Välj min. 1-4 alternativ                          26/28 Kommersiellt fiske

                           Långrev för laxfiske

                           Varför är de utmärkta områdena viktiga för dej?
                           Välj min. 1-3 alternativ                           Hur många gånger har du sammanlagt fiskat under de fem senaste åren på de utmärkta områdena?


                            Under vilken tid på året har du för ut dina kunder på fiske på de utmärkta områdena?

                            
                           Välj min. 1-4 alternativ                           27/28 Kommersiellt fiske

                            Trålning

                            Varför är de utmärkta områdena viktiga för dej?
                            Välj min. 1-3 alternativ                            Hur många gånger har du sammanlagt fiskat under de fem senaste åren på de utmärkta områdena?


                             Under vilken tid på året har du för ut dina kunder på fiske på de utmärkta områdena?

                             
                            Välj min. 1-4 alternativ                            28/28 Feedback

                             Ett stort tack till alla som svarat på enkäten!

                              

                             Du kan fritt ge feedback angående enkäten.

                              
                             Återstående tecken: 1000

                             När du har svarat på alla frågor tryck på knappen ”Skicka” i högra nedre hörnet av sidan