Harava - Melu ja hiljaiset alueet Tampereella
Harava - Melu ja hiljaiset alueet Tampereella
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/6 Meluisat ja hiljaiset alueet ulkona liikkuessa

  TAMPEREEN KAUPUNKI KARTOITTAA ASUKKAIDEN KOKEMUKSIA MELUISISTA JA HILJAISISTA ALUEISTA

  Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä asukkaiden kokemuksia Tampereen äänimaisemasta ja melutilanteesta. Lisäksi kartoitetaan sellaisia alueita, joilla melu koetaan ulkona liikkuessa häiritseväksi sekä sellaisia alueita, jotka puolestaan koetaan hiljaisiksi.

  Kyselyn tuloksia hyödynnetään esitietoina Tampereen kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman laadinnassa. Toimintasuunnitelman laadintatyö vuosille 2018-2022 käynnistyy syksyllä 2017 ja sen on määrä valmistua kesään 2018 mennessä. Luonnos toimintasuunnitelmasta asetetaan nähtäville kevättalvella 2018. Toimintasuunnitelmalla pyritään torjumaan melua ja sen vaikutuksia sekä ehkäisemään melun lisääntymistä hiljaisilla alueilla.
  Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Kysely sulkeutuu 27.8.2017.

  Lisätiedot: Antti Venho, ympäristötarkastaja, puh. 040 800 4993, etunimi.sukunimi@tampere.fi

  VASTAAJAN PERUSTIEDOT

  Ikä:
  Sukupuoli:
  Asuinalueesi postinumero:

  Loma-asukas tai vierailija, voit valita listasta vaihtoehdon "Muu, mikä?"

  KULKUTAVAT

  Mitä kulkutapaa käytät pääasiallisesti päivittäiseen liikkumiseen? Valitse vain yksi.

  Mitä muita kulkutapoja käytät lisäksi päivittäiseen liikkumiseen? Voit valita useita.

  Ohjeet kyselyyn vastaamiseen

  Tarkemmat ohjeet vastaamiseen löytyvät kyselysivuilta. Kyselyssä voi liikkua eteenpäin ja taaksepäin oikeassa alakulmassa olevien Edellinen ja Seuraava -painikkeiden tai vasemmassa reunassa olevien välilehtien avulla. Karttakysymyksissä voit vaihtaa pohjakarttaa sivun yläreunassa olevasta Karttatasot-valikosta.

  Vastattuasi koko kyselyn kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset Lähetä -painikkeen kautta.

  Siirry kyselyyn Seuraava –painikkeella.
  2/6 Ääniympäristön kokeminen

   SEURAAVASSA VOIT KERTOA, MILLAISENA KOET ERILAISET ÄÄNET JA OVATKO NE VAIKUTTANEET ASUINPAIKKASI VALINTAAN. VOIT MYÖS ARVIOIDA TAMPEREEN MELUTILANTEEN KEHITTYMISTÄ.

   Äänten kokeminen on hyvin yksilöllistä. Mitkä tai millaiset äänet sinä koet ääniympäristössä miellyttäviksi?

   (max. 500 merkkiä)
   Merkkejä jäljellä: 500
   Entä mitkä tai minkälaiset äänet koet ääniympäristössä ärsyttäviksi?

   (max. 500 merkkiä)
   Merkkejä jäljellä: 500
   Onko ääniympäristöllä tai melulla ollut vaikutusta asuinpaikkasi valintaan?   Miten Tampereen yleinen ääniympäristö tai melutilanne on mielestäsi muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana?
   Vapaa sana Tampereen melutilanteesta

   (max. 500 merkkiä)
   Merkkejä jäljellä: 500
   Ohjeet kyselyyn vastaamiseen   Kyselyssä voi liikkua eteenpäin ja taaksepäin oikeassa alakulmassa olevien Edellinen ja Seuraava -painikkeiden tai vasemmassa reunassa olevien välilehtien avulla.

   Vastattuasi koko kyselyn kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset Lähetä -painikkeen kautta.


    
   3/6 Melun lähteet ja häiritsevyys

    SEURAAVASSA VOIT KERTOA, MITKÄ MELULÄHTEET HÄIRITSEVÄT SINUA ENITEN JA MITEN MELUN HÄIRITSEVYYS ON VAIKUTTANUT ARKIELÄMÄÄSI.

    Onko melu asuinympäristössäsi vaikuttanut siihen, miten paljon yleensä pidät ikkunoita auki?    Miten paljon eri melulähteet tavallisesti häiritsevät sinua PÄIVÄAIKAAN KOTONA, KUN IKKUNAT OVAT KIINNI?

     

    Ääni ei kuulu asuinalueelleni
    Ei häiritse lainkaan
    Häiritsee jossain määrin
    Häiritsee huomattavasti
    Häiritsee äärimmäisen paljon
    Ajoneuvoliikenne
    Junaliikenne
    Lentoliikenne
    Kunnossapito- ja jakeluliikenne (esim. jäte-, lumi-, tavarakuljetukset, auraus)
    Teollisuuslaitokset
    Maa-ainesten otto
    Rakennustyömaat
    Ulkoilmatapahtumat
    Lähinaapurit (esim. puhe, musiikki)
    Lähiympäristön ravintolat ja baarit

    ENTÄ KUINKA PALJON ERI MELULÄHTEET TAVALLISESTI HÄIRITSEVÄT NUKKUMISTASI KOTONA (esim. vaikeuttavat nukahtamista tai herättävät)?

    Ääni ei kuulu asuinalueelleni
    Ei häiritse lainkaan
    Häiritsee jossain määrin
    Häiritsee huomattavasti
    Häiritsee äärimmäisen paljon
    Ajoneuvoliikenne
    Junaliikenne
    Lentoliikenne
    Kunnossapito- ja jakeluliikenne (esim. jäte-, lumi-, tavarakuljetukset, auraus)
    Teollisuuslaitokset
    Maa-ainesten otto
    Rakennustyömaat
    Ulkoilmatapahtumat
    Lähinaapurit (esim. puhe, musiikki)
    Lähiympäristön ravintolat ja baarit
    5/6 Hiljaiset alueet ulkona liikkuessa
     6/6 Hiljaiset alueet Tampereella

      Tässä voit arvioida hiljaisten alueiden saavutettavuutta sekä antaa vapaata palautetta hiljaisiin alueisiin liittyen

      Minkälaiseksi arvioit hiljaisten alueiden saavutettavuuden Tampereella? Toisin sanoen miten helposti ja nopeasti halutessasi pääset jollekin hiljaiselle alueelle?
      Vapaa sana Tampereen hiljaisista alueista

      (max. 500 merkkiä)
      Merkkejä jäljellä: 500
      Ohjeet kyselyyn vastaamiseen

      Kyselyssä voi liikkua eteenpäin ja taaksepäin oikeassa alakulmassa olevien Edellinen ja Seuraava -painikkeiden tai vasemmassa reunassa olevien välilehtien avulla. Karttakysymyksissä voit vaihtaa pohjakarttaa sivun yläreunassa olevasta Karttatasot-valikosta.

      Vastattuasi koko kyselyn kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset Lähetä -painikkeen kautta.