Harava - Joukkoliikenteen palvelutaso 2017-2021
Harava - Joukkoliikenteen palvelutaso 2017-2021
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/3 Tutustu palvelutasoluonnokseen
  Tampereen kaupunkiseudulle laaditaan uusi joukkoliikenteen palvelutasomäärittely vuosille 2017 - 2021. Uuden palvelutason määrittely on luonnosvaiheessa ja kaipaamme siihen kuntalaisten kommentteja.

  Palvelutasoluonnoksessa kuvataan alueen viranomaisen tahtotilaa siitä, millainen joukkoliikennepalvelun taso kullekin alueelle on perusteltua ja millaiseksi pyritään kehittämään alueen joukkoliikennepalvelua. Palvelutaso määritellään alueellisesti jokaisen alueen ominaispiirteiden perusteella. Linjojen reittivalinnat voivat lopulta muodostaa jollekin alueelle myös määrittelyä paremman palvelutason. Kartalla kuvataan kullekin alueelle sen luonteen perusteella määritelty palvelutaso. Määritelty palvelutaso perustuu alueen matkustustarpeisiin sekä käytettävissä oleva rahoitukseen. Palvelutasoluokat eri alueille asetetaan siten, että tavoitellun tasoinen palvelu nähdään mahdolliseksi alueelle järjestää vuosien 2017-2021 aikana.

  Palvelutaso kuvataan palvelutasoluokkien avulla. Palvelutasoa kuvaavat alueella kuusi luokkaa, joista luokka 6 kuvaa parasta palvelutasoa. Palvelutasoluokkien tarkat kuvaukset ja luokkien välisiä eroja määrittävät kriteerit on esitetty alla olevissa taulukoissa. Palvelutasoluonnokseen kokonaisuudessaan voi tutustua Tampereen seudun joukkoliikenteen sivuilla: http://joukkoliikenne.tampere.fi/ohjeita-ja-tietoa/materiaalipankki/palvelutasomaarittely.html

  Pyydämme alueen asukkailta kommentteja palvelutasoluonnokseen. Kommentit voi jättää tässä kyselyssä 25.8.2017 asti. Tarvittaessa lisätietoja Tampereen seudun joukkoliikenteeltä: joukkoliikenne@tampere.fi

   

  Kriteeristön isompana saat ladattua oheisesta linkistä
  kriteeristo.pdf

  attachment image

  attachment image
  3/3 Avoin palaute
   Voit jättää myös avointa palautetta palvelutasomäärittelyyn liittyen.
   Merkkejä jäljellä: 1250