Louhi Palaute - LL12162_Lappeenrannan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien asukaskysely
Louhi Palaute - LL12162_Lappeenrannan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien asukaskysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/7 Aloitus

  Lappeenrannan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien asukaskysely

  Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmien laatiminen on käynnistynyt kuntien sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyönä. Suunnitelman laadintaan osallistuvat myös Liikenneturva ja Kaakkois-Suomen poliisilaitos. Tällä kyselyllä kartoitamme seudulla asuvien ja liikkuvien mielipiteitä sekä heidän kokemuksiaan elinympäristönsä liikenneturvallisuuden ja liikkumisen ongelmista.

  Kyselyyn voi vastata 3.5.–31.5.2017 välisenä aikana.

  attachment image
  Lisätiedot:

  Juha Korhonen, projektisihteeri, juha.korhonen(a)sito.fi, p. 020 747 7391

  Timo Kalevirta, timo.kalevirta(a)lappeenranta.fi, p. 040 637 4400

  Markku Immonen, markku.immonen(a)lemi.fi, p. 0400 150 651

  Erik Forstén, erik.forsten(a)luumaki.fi, p. 040 8445 593

  Vesa Roiko-Jokela, vesa.roiko-jokela(a)savitaipale.fi, p. 040 0558 063

  Samuli Kakko, samuli.kakko(a)taipalsaari.fi, p. 040 774 9252

  Sonja Lehtonen, sonja.lehtonen(a)ely-keskus.fi, p. 0295 029 385
  2/7 Taustakysymykset
   1. Sukupuolesi

    

   2. Ikäryhmäsi   3a. Asuinpaikkasi

   3b. Jos valitsit muu, minkä kunnan olosuhteita arvioit kyselyssä?
   3/7 Liikenneturvallisuus
    4. Arvioi kuntasi liikenneturvallisuuden tilaa seuraavasti:
    Erittäin huono
    Melko huono
    Ei hyvä eikä huono
    Melko hyvä
    Erittäin hyvä

    a) Kokonaisuutena (kaikki kulkutavat ja liikkujaryhmät huomioiden)


    b) Oman päivittäisen liikkumisesi näkökulmasta


    5. Millä seuraavista liikkujaryhmistä on mielestäsi kaikkein korkein riski joutua liikenneonnettomuuteen? (merkitse vain YKSI liikkujaryhmä)


    Perustele halutessasi kysymyksen 5 vastauksesi
    Merkkejä jäljellä: 250
    6. Oletko viime vuosina joutunut onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen kävellen tai pyörällä liikkuessasi seudulla?

    Jos vastasit KYLLÄ kysymykseen 6, kuvaile onnettomuutta lyhyesti (mitä tapahtui, missä, millaisessa tilanteessa)


    Merkkejä jäljellä: 250
    7. Oletko viime vuosina joutunut onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen henkilö- tai pakettiautolla liikkuessasi seudulla?

    Jos vastasit KYLLÄ kysymykseen 7, kuvaile onnettomuutta lyhyesti (mitä tapahtui, missä, millaisessa tilanteessa)


    Merkkejä jäljellä: 250
    8. Oletko viime vuosina joutunut onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen mopolla tai moottoripyörällä liikkuessasi seudulla?

    Jos vastasit KYLLÄ kysymykseen 8, kuvaile onnettomuutta lyhyesti (mitä tapahtui, missä, millaisessa tilanteessa)


    Merkkejä jäljellä: 250
    9. Valitse seuraavasta listasta ENINTÄÄN KOLME yleisintä ja mielestäsi vakavinta liikennerikkomusta kunnassasi
    Valitse maks. 3 vaihtoehtoa    10. Kuinka usein itse syyllistyt erilaisiin liikennerikkomuksiin?
    Toimin näin varsin usein
    Toimin näin silloin tällöin
    En toimi näin koskaan
    En osaa sanoa
    Ajan ylinopeutta
    Pidän liian lyhyen turvavälin edellä ajavaan
    En huomioi jalankulkijaa/pyöräilijää suojatiellä tai risteyksissä
    En noudata väistämissääntöjä pyöräillessä tai autoillessa
    Teen varomattomia ohituksia ja kaistanvaihtoja
    En käytä vilkkua
    Pyöräilen jalkakäytävällä
    Kuljen jalan tai pyörällä ajoradan väärällä puolella (silloin kun erillinen väylä puuttuu)
    Jalankulkijana ylitän tien muussa kohdassa kuin suojatietä pitkin (vaikka suojatie olisi)
    Ajan mopolla jalkakäytävällä/pyörätiellä, jossa mopolla ajaminen on kiellettyä
    En pyöräillessä näytä suuntamerkkiä kääntyessäni
    En käytä ajovaloja autossa
    Hurjastelen tai temppuilen mopolla
    En autolla ajaessani huomioi tai kunnioita mopoilijoita
    En käytä pyöräillessä kypärää
    En käytä heijastinta pimeällä liikkuessa
    En käytä ajovaloja pyörässä pimeällä
    En käytä autossa turvavyötä (ml. mopoautot)
    En käytä pienillä lapsilla asianmukaisia turvaistuimia tai -korokkeita autossa
    En käytä mopoillessa kypärää
    Käytän autolla ajaessa matkapuhelinta (ilman ”hands freetä”)
    Ajan maistissa/alkoholin vaikutuksen alaisena
    Ajan väsyneenä (rattiin nukahtamisen riski)
    11. Minkä luulet olevan keskeisin syy erilaisten liikennerikkomusten taustalla? Valitse KAKSI tärkeintä syytä.
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa    4/7 Liikenneolosuhteiden kehittämistarpeet
     12. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin jalankulun olosuhdetekijöihin kunnassasi? 

     Pohdi asiaa arkiliikkumisen ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta.
     Merkittävästi parannettavaa
     Jonkin verran parannettavaa
     Asia riittävän kunnossa
     Lähipalveluiden saavutettavuus kävellen
     Jalankulkuväylien määrä ja verkon kattavuus
     Jalankulkureittien kunto (päällyste jne.)
     Jalankulkureittien talvikunnossapito
     Jalankulkuympäristön esteettömyys
     Risteysjärjestelyt ja tienylitysten turvallisuus
     Jalankulku- ja pyöräväylien erottelu toisistaan
     Jalankulkureittien valaistus
     Jalankulkuympäristön viihtyisyys ja houkuttelevuus
     Tietyömaiden liikennejärjestelyjen toimivuus jalankulkijan näkökulmasta
     13. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin pyöräilyn olosuhdetekijöihin kunnassasi? 

     Pohdi asiaa arkiliikkumisen ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta.
     Merkittävästi parannettavaa
     Jonkin verran parannettavaa
     Asia riittävän kunnossa
     Lähipalveluiden saavutettavuus pyörällä
     Pyöräilyväylien määrä ja verkon kattavuus
     Pyöräilyn sujuvuus taajama-alueella/keskustassa
     Pyöräväylien kunto
     Pyöräväylien valaistus
     Pyöräväylien kunnossapito talvella
     Pyöräilyreittien opastus ja viitoitus
     Polkupyörien pysäköintijärjestelyt ja -mahdollisuudet
     Risteysjärjestelyt ja tienylitysten turvallisuus
     Pyöräilyreittien viihtyisyys ja houkuttelevuus
     Tietyömaiden liikennejärjestelyjen toimivuus pyöräilijän näkökulmasta
     14. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin autoilun olosuhdetekijöihin kunnassasi? 

     Pohdi asiaa erityisesti liikenneturvallisuuden näkökulmasta.
     Merkittävästi parannettavaa
     Jonkin verran parannettavaa
     Asia riittävän kunnossa
     Teiden ja katujen kunto (päällysteet, tieympäristö jne.)
     Teiden ja katujen talvikunnossapito
     Teiden ja katujen kesäkunnossapito
     Teiden ja katujen valaistus
     Teiden ja katujen liittymäjärjestelyt
     Pysäköintijärjestelyt taajamassa
     Pysäköintijärjestelyt muualla
     Saattoliikennejärjestelyt kouluissa, päiväkodeissa tai liikuntakeskuksissa
     15. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin mopoilun olosuhdetekijöihin kunnassasi? 

     Pohdi asiaa erityisesti liikenneturvallisuuden näkökulmasta.
     Merkittävästi parannettavaa
     Jonkin verran parannettavaa
     Asia riittävän kunnossa
     Moporeittien järjestelyt ajoradoilla ja pyöräteillä
     Väylien kunto ja kunnossapito mopoilun kannalta
     Mopojen pysäköintijärjestelyt ja -mahdollisuudet eri kohteissa
     16. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin joukkoliikenteen olosuhdetekijöihin kunnassasi?

     Pohdi asiaa oman liikkumistarpeesi näkökulmasta.
     Merkittävästi parannettavaa
     Jonkin verran parannettavaa
     Asia riittävän kunnossa
     Jalankulku- tai pyöräily-yhteydet pysäkeille ja asemille
     Pyöräpysäköintimahdollisuudet pysäkeillä ja asemilla
     Autojen liityntäpysäköintimahdollisuudet pysäkeillä ja asemilla
     Pysäkkien ja asemien laatutaso *
     Esteettömyys linja-autoissa
     Esteettömyys asemilla ja pysäkeillä
     * Laatutasolla tarkoitetaan varustetasoa, informaatiota, toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
     5/7 Liikenneturvallisuuden parantaminen
      17. Arvioi seuraavien liikenneturvallisuustyön osa-alueiden tärkeyttä (oma näkemyksesi asiaan)
      1 = ei lainkaan tärkeää
      2 = jonkin verran tärkeä
      3 = en osaa sanoa
      4 = melko tärkeä
      5 = erittäin tärkeä
      Liikennekasvatus eri-ikäisille kunnan palveluissa (neuvoloista vanhustyöhön)
      Vanhempien ja aikuisten esimerkin näyttäminen (mm. turvalaitteiden käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen)
      Eri ikä- ja liikkujaryhmille suunnatut kampanjat ja tempaukset
      Yleinen tiedottaminen liikenneturvallisuusasioista
      Liikenteen valvonta
      Ajoneuvojen kunnon valvonta
      Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioiminen kaavoituksessa
      Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioiminen palveluverkon suunnittelussa
      Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
      Autoliikenteen olosuhteiden parantaminen
      Joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen
      7/7 Lopetus
       Olet nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin.

       Tallenna vastauksesi sivun alalaidan Lähetä-painikkeella.

       attachment image