Harava - Asukaskysely linja-autoliikenteestä
Harava - Asukaskysely linja-autoliikenteestä
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Tervetuloa
  Hyvä salolainen!

  Haluamme kehittää Salon sisäistä joukkoliikennettä vastuullisesti niin, että kaikilla hankittavilla vuoroilla on todellista käyttöä. Tarkoituksena on hankkia yhteisillä varoilla liikennettä vain sellaisille yhteysväleille ja sellaisina aikoina, että niistä on hyötyä kuntalaisille. Tämän asukaskyselyn avulla haluamme selvittää, missä ja milloin joukkoliikennettä toivotaan Salossa tarjottavan ja minkälaisia lipputuotteita kaivataan.

  Kysely julkaistaan myös joulukuun kaupunkitiedotteessa. Paperisen kyselyn voi palauttaa kaupungin palvelupisteisiin. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisten vastauslomakkeiden tietoja julkaista. Vastaamisaikaa on 15.12.2017 saakka.

  Kyselyssä pääsee eteenpäin alareunan nuolinäppäimistä ja vastaukset tallentuvat automaattisesti, joten voitte palata aikaisemmille välilehdille vastausten katoamatta.

  Toivomme mahdollisimman monen perheenjäsenen osallistuvan vastaamiseen, sillä haluamme valmistella kaikkia kuntalaisia palvelevaa joukkoliikennettä.

  Kiitos vaivannäöstänne!

  Salon kaupunki, liikennepalvelut

  Tanja Ahola, johtava liikennepalveluasiantuntija

  s-posti: liikennepalvelut (at) salo.fi / puh. 02-7787714  Joukkoliikenteen järjestämismuutoksen taustaa

  Salon kaupungin linja-autoliikenne on tähän saakka toteutettu yrittäjävoimin kaupungin ostaessa täydentäviä hajavuoroja taloudellisesti kannattamattomille reiteille ja vuoroille lähinnä koululaisten tarpeisiin. Vuosien saatossa yrittäjät ovat lakkauttaneet vuoroja kannattamattomina: ensin viikonloppuisin ja iltaisin, sittemmin suurimman matkustajakunnan eli koululaisten ja opiskelijoiden loma-aikoina. Syksyllä 2017 tultiin lopulta tilanteeseen, että Salon sisäisestä linja-autoliikenteestä vain kolmannes on yrittäjävetoista ja kaksi kolmas osaa kaupungin ostamaa. Markkinaehtoisessa liikenteessä lippuhinnat määrittää yrittäjä. Niin kauan kun Salossa ajetaan sekä markkinaehtoista että kaupungin ostamaa liikennettä, ei lippuhintoja voida alentaa ostoliikenteessäkään asettamatta kuntalaisia eriarvoiseen asemaan.

  Muun muassa vuosia jatkuneen linja-autovuorotarjonnan heikentymisen ja lakkautusten lyhyen varoitusajan vuoksi Salon kaupunkikehityslautakunta päätti 24.10.2017, että Salossa siirrytään EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaiseen joukkoliikenteen järjestämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki ottaa kokonaisvastuun joukkoliikenteen vuorotarjonnan suunnittelusta ja kilpailuttamisesta. Liikennepalveluiden tuottajina ovat kilpailutuksen voittavat liikenteenharjoittajat. PSA-liikenteeseen siirtymällä halutaan taata kuntalaisille kohtuuhintaiset joukkoliikennepalvelut kaikista entisistä kuntakeskuksista ympäri vuoden. Liikenteen järjestäjänä kaupunki voi määrittää liikenteen vuorotarjonnan, aikataulut sekä liikenteessä käytettävät lipputuotteet ja -hinnat. Tässä kohtaa on tärkeä huomioida, että vaikka päätös PSA-liikenteeseen siirtymisestä on tehty, on nykyisen joukkoliikennelain mukaan markkinaehtoisen liikenteen lupien irtisanomisaika 18 kuukautta, joten luvat päättyvät 1.6.2019. Vasta sen jälkeen liikenne on kokonaisuudessaan kaupungin organisoimaa.

  Salon omien järjestelymuutosten lisäksi koko valtakunnan liikennejärjestelmä on murroksessa. Ensi vuonna astuu voimaan uusi laki liikenteen palveluista. Varmaa on, että tulevaisuuden joukkoliikenne on erilaista kuin, mihin olemme tähän asti tottuneet. Jatkossa joukkoliikennettä järjestetään entistä vähemmän ennalta määrättyjä reittejä ja aikatauluja noudattavana linjaliikenteenä ja entistä enemmän kysyntään vastaavana kutsuliikenteenä. Kutsuliikenne tarkoittaa, että liikennettä ajetaan vain, jos matka on tilattu etukäteen. Jo nyt kaupungin varttuneempi väki on ottanut omakseen kutsuliikenteenä ajettavan palveluliikenteen, joka on tarkoitettu kaikkien kuntalaisten ja kesämökkiläisten asiointimatkoihin. Todennäköistä on, että suurin osa ainakin kouluaikojen ja -päivien ulkopuolella ajettavasta liikenteestä ajetaan jo lähitulevaisuudessa kutsuliikenteenä.
  2/5 Taustatiedot
   Pyydämme teitä ensin kertomaan muutamia taustatietoja taloudestanne. Niiden avulla saamme ryhmiteltyä tarpeitanne alueittain ja ikäryhmittäin.
   Lähiosoite:
   Merkkejä jäljellä: 200
   Taloudessanne asuu:
   Kuinka monella talouteenne kuuluvalla henkilöllä on ajokortti (moottoripyörä- ja mopokortit mukaan lukien)?
   Taloudellanne on käytössä:


   3/5 Joukkoliikenteen käyttö
    Käyttääkö joku/jotkut taloudessanne Salon sisäisiä linja-autoyhteyksiä pääasiallisena arjen kulkutapana?

    Jos vastasitte edelliseen kysymykseen ei, pyydämme teitä kertomaan, mitkä ovat kaksi (2) tärkeintä syytä, että ette käytä joukkoliikennettä.
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
    Joukkoliikennettä käyttävillä perheenjäsenillänne on käytössä:


    Joukkoliikenteeseen ohjattavien yhteisten varojen vastuullinen käyttö tarkoittaa sitä, että joukkoliikennettä järjestetään vain reiteillä ja aikoina, jolloin sillä on todellista käyttöä ja hyötyä kuntalaisille. Seuraavaksi pyydämmekin teitä kertomaan, mitkä ovat yleisimmät arkenne matkat.
    Mitkä ovat taloutenne tärkeimmät yhteysvälit, joissa käytätte joukkoliikennettä tai käyttäisitte, jos sitä olisi:
    Valitse maks. 3 vaihtoehtoa

    Mitkä ovat kolme tärkeintä ajankohtaa, jolloin tarvitsette joukkoliikennettä:
    Valitse maks. 3 vaihtoehtoa
    Aikataulusuunnittelun vuoksi pyydämme teitä kertomaan, minkälaisia jatkoyhteyksiä Salon sisäiseen linja-automatkaanne liittyy.

    Jos kuljette kimppakyydillä, pyydämme liityntäpysäköintien suunnittelua varten tiedon kokoontumispaikastanne.    4/5 Kutsuliikenne
     Tulevaisuudessa joukkoliikenteestä entistä suurempi osa toteutetaan kutsuliikenteenä. Kutsuliikenne tarkoittaa sitä, että liikennettä ajetaan vain, jos matka on tilattu etukäteen.
     Mikä seuraavista olisi teille toimivin tapa tilata matka:
     Valitse maks. 1 vaihtoehtoa


     Miten paljon aikaisemmin voisitte tilata matkan:
     Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
     5/5 Lipputuotteet ja -hinnat
      Tärkeä osa toimivaa joukkoliikennettä on asiakkaiden kannalta kätevä lippu- ja maksujärjestelmä.
      Miten mieluiten maksatte linja-automatkanne?
      Valitse maks. 2 vaihtoehtoa

      Jos käytätte matkakorttia, missä te sen mieluiten lataatte?
      Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
      Halutessanne voitte kirjoittaa tähän, jos mielessänne on muita ehdotuksia joukkoliikenteen kehittämiseksi:
      Merkkejä jäljellä: 2000