Harava - Nylands underbara landskap
Harava - Nylands underbara landskap
Sök adress t.ex.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Inledning
  Med enkät redas ut Nylands attraktiva landsbygdsområden, bland annat från rekreations, turisms, landskaps och naturvårds synpunkt. Undersökningsresultaten används på projekts verkstäder med anknytning till marknadsföring av landskapet.

  På enkäten efterhörs var och ens favoritlandskap samt landskap ställen av intresse dvs. områden man vill bekanta sig med. Dessutom frågas efter vad som skulle vara intressant att göra på de här ställen. Undersökningen har formulerats av Mainiot maisemat - projekt, som administreras av ProAgria Etelä-Suomi och MKN maisemapalvelut. För mer information om projektet och enkät: Auli Hirvonen 0400 864 494 eller auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi.

   

  På Mainiot maisemat - projekt förklaras Nylands landskap och naturens marknadsförings möjligheter, samt söks efter Nylands landskaps, kulturmiljöns och naturens mest attraktiva område. På projektet utvecklas nya lösningar och verksamhetsmodeller på Nylands område för landskap- och naturvården, samt utnyttjande av landskap och natur inom kommuners, företags och organisationers verksamhet. Mainiot maisemat - projekt målområdet är Nyland och projektet finansieras av Europeiska landsbygdsfonden och Nylands NTM - centralen.

  Enkäten är öppen från 31 januari-26 februari 2017.

   

   

   

   

   
  Hjälp:

  På enkäts sidor ställs frågor, som vi hoppas er att svara till, genom att trycka på nedre högra hörnet av "Nästa" – knapp kan man gå vidare till nästa sida.

  Man kan också gå tillbaka genom att trycka på det nedre högra "Förra" -knapp eller vänster sida av menyn, som tillåter dig att ändra dina svar.

  Karta fönstren:

  På enkät finns utöver de traditionella frågesidor också karta fönstren, vilket innebär användning av kartläggningsverktyg. Om du vill zooma kartan kan man reglementera med högra kantens regulator eller med datormus när markören är på kartan.

   

  Bredvid kartan till vänster kan du välja verktyget genom att trycka på symbolen, antingen punkt-, linje- eller objektverktyg. Efter du har valt verktyget kan du markera de ställen, som du vill på karta fönstret.

  Linjeritverktyg kan man sluta med ett dubbelklick. För att stänga av verktyget trycker man på verktygsymbolen på nytt.

  Med objektverktyg kan man markera ställen på kartan. Efter märkning öppnas det ett fönster på sidan där du kan specificera ditt svar och sedan spara objektet.

  När verktygen är avstängda, kan du redigera eller radera utmärkta objekt på kartan genom att trycka objekt på kartan och genom att göra förändringar på det öppnade fönstret.
  2/5 Grunduppgifter
   1. Kön
   Välj min. 1 alternativet

   2. Ålder
   3. Bo kommun
   Återstående tecken: 250
   4/5 Intressant landskap -Karta
    5/5 Landskap som möjlighet

     Vad är ni intresserad av att göra i landskap och natur? Vad vill ni få för erfarenheter av naturen och landskap?

     I Finland landskap och natur erbjuder mycket olika slags möjligheter. Vi har väldigt bra landskap- och naturservice,  som också skulle kunna öka. I Nyland finns det utmärkta kulturlandskap, vilka man också duger att visa åt turister och resenärer.

      

     Helt av samma åsikt
     Av samma åsikt
     Vet inte
     Av annan åsikt
     Helt av annan åsikt
     UPPLEVELSER
     Sinnesresa till landskap, erfarenhet med sinnes fulla bruk
     Matresor till natur och landskap
     Kultur omgiven av natur, t.ex. ledning med hjälp av skådespel och olika slags främträdande.
     Landskap- och utsikterfanheter
     Övernattning i naturen, mörk resor och -vandringar
     Helt av samma åsikt
     Av samma åsikt
     Vet inte
     Av annan åsikt
     Helt av annan åsikt
     VÄLMÅENDE
     Avslappning och återhämtning
     Tysthet i landskap och natur
     Skog & joga
     Ledade välmående resor i naturen
     Helt av samma åsikt
     Av samma åsikt
     Vet inte
     Av annan åsikt
     Helt av annan åsikt
     LÄRANDE
     Tematiska resor, bl.a. höstfärgning resa, naturresor och arkitekturresor
     Växt identifiering, vilda örter och bruk
     Talkoarbete i landskap röjning
     Göra tradionellt landsbygds jobb
     Övervakning av djur, t.ex. fågelskådning
     Vård av natur biotop och fårvallning
     Liva up historia, t.ex. medeltidens evenemang
     Göra miljö- och landkonst
     Helt av samma åsikt
     Av samma åsikt
     Vet inte
     Av annan åsikt
     Helt av annan åsikt
     AKTIVITETER
     Cykling och promenad på ledade landskaprutter
     Paddling, simma i öppet vatten, SUP och båtliv
     Åkning på skogåkningsbana eller skridskoåkning och skidåkning
     Klättring
     Långa vandringar på fullständiga rutter och övernattning bokad på förhand
     Ridning och kärraåkning
     Fotografering och i förvag hittade intressanta filmställen
     Skattgömning
     Fiske- och jaktresor
     Vad annat?
     Återstående tecken: 500
     Helt av samma åsikt
     Av samma åsikt
     Skulle ni vara villiga att betala för landskap- och naturservice?