Harava - Uudenmaan mainiot maisemat
Harava - Uudenmaan mainiot maisemat
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Johdanto
  Tässä kyselyssä kartoitamme Uudenmaan vetovoimaisia maaseutualueita muun muassa virkistyskäytön, matkailun sekä maiseman ja luonnonhoidon näkökulmasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen kulttuurimaisemaan liittyvissä työpajoissa.

  Kyselyssä tiedustellaan mielimaisemaa sekä kiinnostavia maisemakohteita eli alueita mihin haluaisi tutustua. Lisäksi kysytään mitä näissä kohteissa olisi kiinnostavaa tehdä.  Kyselyn on laatinut Mainiot maisemat -hanke, jota hallinnoi ProAgria Etelä-Suomi ry ja MKN maisemapalvelut. Lisätietoa hankkeesta ja kyselystä: Auli Hirvonen p. 0400 864 494 tai auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi.

  Mainiot maisemat -hankkeessa selvitetään Uudenmaan maiseman ja luonnon tuotteistuksen mahdollisuuksia sekä etsitään Uudenmaan maisemaltaan, kulttuuriympäristöltään ja luonnoltaan vetovoimaisimpia alueita. Hankkeessa kehitetään Uudenmaan alueella uusia ratkaisuja ja toimintamalleja maiseman- ja luonnonhoitoon sekä maiseman ja luonnon hyödyntämiseen niin kuntien, yritysten kuin yhdistysten toiminnassa. Mainiot maisemat -hankkeen kohdealue on Uudenmaan maakunta ja hankkeen on rahoittanut Euroopan maaseuturahasto ja Uudenmaan ELY-keskus.

  Kysely on avoinna 31.1.-26.2.2017.

  HUOM! Paina lähetä-nappulaa vasta viimeisellä sivulla.


   
  OHJEITA:

  Kyselyn sivuilla esitetään kysymyksiä, joihin toivomme teidän vastaavan, eteenpäin uudelle sivulle pääset painamalla oikean alareunan ”Seuraava” painiketta.

  Halutessasi voit myös palata kyselyssä taaksepäin painamalla oikean alareunan ”Edellinen” painiketta tai vasemman reunan valikosta, jolloin pääset muuttamaan vastauksiasi.

  Karttaikkunat:

  Kyselyssä on käytössä perinteisten kysymyssivujen lisäksi karttaikkunat, joiden käyttöön liittyy karttatyökaluja. Kartan zoomaaminen onnistuu karttaikkunan oikean reunan säätimellä tai hiiren rullalla osoittimen ollessa kartan päällä. Kartan vierestä vasemmalta voit valita käyttöösi työkalun symbolia painamalla, joko piste-, kohde- tai viivatyökalun.

  Valittuasi työkalun voit merkitä haluamiasi kohteita ikkunassa näkyvälle kartalle.

  Viivatyökalulla piirtämisen voit lopettaa kaksoispainalluksella. Kokonaan työkalun saa pois päältä painamalla työkalun symbolia uudelleen.

  Kohdetyökalulla pystyt merkitsemään kartalle paikkoja. Merkitsemisen jälkeen sivulle aukeaa ikkuna, johon voit tarkentaa vastaustasi ja lopuksi tallentaa kohteen.

  Työkalujen ollessa pois päältä, pystyt muokkaamaan tai poistamaan merkittyjä kohteita painamalla kohdetta kartalla ja tekemällä muutokset avautuvaan ikkunaan.
  2/5 Vastaajan taustatiedot
   1. Sukupuoli
   Valitse min. 1 vaihtoehto

   2. Ikä
   3. Asuinkunta
   Merkkejä jäljellä: 250
   4/5 Kiinnostava maisema - kartta
    5/5 Maisema mahdollisuutena

     Millainen tekeminen kiinnostaa maisemassa ja luonnossa? Millaisia kokemuksia haluatte luonnosta ja maisemasta?

     Suomessa maisema ja luonto tarjoavat hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia. Meillä on hyviä maisema- ja luontopalveluita, joita voitaisiin lisätä. Uudellamaalla on upeaita kulttuurimaisemia, joita kelpaa esitellä matkailijoille ja vierailijoille.

     Täysin samaa mieltä
     Samaa mieltä
     Ei osaa sanoa
     Eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     ELÄMYKSET
     Aistimatkat maisemaan, moniaistinen kokeminen
     Ruokailuretket luontoon ja maisemaan
     Kulttuuria luonnon keskellä, esim. näytelmälliset opastukset ja erilaiset esitykset.
     Maisema- ja näköalakokemukset
     Yöpyminen luonnossa, pimeäretket ja -vaellukset
     Täysin samaa mieltä
     Samaa mieltä
     Ei osaa sanoa
     Eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     HYVINVOINTI
     Rentoutuminen ja elpyminen
     Hiljaisuus maisemassa ja luonnossa
     Metsäjooga
     Ohjatut hyvinvointiretket luonnossa
     Täysin samaa mieltä
     Samaa mieltä
     Ei osaa sanoa
     Eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     OPPIMINEN
     Teemalliset retket, mm. ruskaretket, luontoretket, arkkitehtuuriretket
     Hortoilu, villiyrttien keräily ja käyttö
     Maisemaraivaukset talkoilla
     Perinteisten maaseudun töiden tekeminen
     Eläinten tarkkailu, esim. linturetket
     Perinnemaiseman hoito ja lammaspaimennus
     Historian elävöittäminen, esim. keskiaikatapahtumat
     Ympäristö- tai maataiteen tekeminen
     Täysin samaa mieltä
     Samaa mieltä
     Ei osaa sanoa
     Eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     AKTIVITEETIT
     Pyöräily ja käveleminen ohjatuilla maisemareiteillä
     Melonta, avovesiuinti, suppailu ja veneily
     Luistelu metsäjääradalla tai retkiluistelu ja hiihto
     Kiipeily
     Pitkät vaellukset kattavilla reitistöillä ja etukäteen varatut yöpymiset
     Ratsastus ja kärryajelut
     Valokuvaus, valmiiksi haetut kiinnostavat kuvauskohteet
     Geokätköily
     Kalastus- ja metsästysretket
     Mitä muuta?
     Merkkejä jäljellä: 500
     Kyllä
     Ei
     Olisitteko valmis maksamaan maisema- ja luontopalveluista?