Harava - Hannukaisen ja Rautuvaaran vanhat kaivosympäristöt
Harava - Hannukaisen ja Rautuvaaran vanhat kaivosympäristöt
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/12 Tervetuloa
  Hyvä Kolarin, Muonion tai Kittilän kunnan alueella asuva, työskentelevä, opiskeleva tai vieraileva! Tule mukaan vastaamaan karttapohjaiseen kyselyyn, jossa kerätään mielipiteitä ja kokemuksia Hannukaisen ja Rautuvaaran vanhoista kaivosympäristöistä.

  Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa "Kaivostoiminnan jälkeiset pitkäaikaiset maanpeitteen ja maankäytön muutokset" tarkastellaan Länsi-Lapissa ja Outokummussa asuvien ja toimivien kokemuksia vanhoista kaivosympäristöistä sekä mielipiteitä ja tiedon tarvetta alueiden nykytilasta ja kaivosten mahdollisesta uudelleenavaamisesta. Kyselyyn vastaavat tarjoavat arvokasta tietoa toimintansa lopettaneiden kaivosten pitkä-aikaisista vaikutuksista paikalliseen maankäyttöön, mikä tunnetaan huonosti niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Voit lukea lisää hankkeesta
  täältä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen TOKAT-hankkeen kanssa.

  Vastaukset käsitellään anonyymeinä, eikä kyselystä tai julkaistuista tuloksista voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Kyselyyn voivat vastata kaikki yli 15-vuotiaat henkilöt.

  Voit vastata kyselyyn 18.1.-16.2.2017 välisenä aikana. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

  Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä antaa tutkija Sonja Kivinen, Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, puh. 040 5884185, sonja.kivinen(at)uef.fi

  Hankkeen kotisivu


   

  2/12 Taustatiedot
   Sukupuoli
   Mihin ikäryhmään kuulut?


   Kotikuntasi
   Merkkejä jäljellä: 50
   Kuinka monta aikuista kotitaloudessasi asuu? (18 v. täyttäneitä, laske itsesi mukaan)
   Kuinka monta lasta kotitaloudessasi asuu? (Jos olet alle 18 v., laske myös itsesi mukaan).
   Koulutuksesi
   Ammattiryhmä, johon katsot kuuluvasi:
   Mikä vaihtoehdoista kuvaa suhdettasi alueeseen?
   Asuinpaikkasi tai vapaa-ajan asuntosi etäisyys vanhoista kaivosalueista on arviolta

   Mikä/mitkä vaihtoehdoista kuvaavat työtäsi ja/tai vapaa-aikaasi Kolari-Muonio-Kittilä -alueella?   Oletko työskennellyt/työskenteletkö kaivosalalla?

   Onko perheenjäsenesi tai sukulaisesi työskennellyt kaivosalalla?

   3/12 Hannukainen ja Rautuvaara
    Hannukaisen ja Rautuvaaran rauta-kuparikaivokset toimivat vuosina 1962/1978-1988. Hannukaisen alueella sijaitsee nykyisin mm. kaksi vedellä täyttynyttä avolouhosta (Laurinoja, Kuervaara) ja sivukiven ja maanpoistomaan jätealue. Rautuvaaran alueella sijaitsee entinen rikastamo, rikastushiekan ja sivukiven jätealue sekä maanalainen kaivos (sortumavaara). Ovatko nämä vanhat kaivosympäristöt sinulle tuttuja?

    Klikkaamalla viereistä linkkiä, voit tarkastella ilmakuvia vanhoilta kaivosalueilta.
    Hannukainen_Rautuvaara_Ilmakuva.jpg
    Olen liikkunut Hannukaisen ja/tai Rautuvaaran kaivosten lähiympäristössä.
    Olen havainnut Hannukaisen ja/tai Rautuvaaran kaivosympäristön kauempaa, esim. korkeammalta maastonkohdalta.
    4/12 Vanhat kaivosympäristöt pohjoisessa maisemassa
      Mitä mieltä olet seuraavista Hannukaisen ja Rautuvaaran vanhoihin kaivosympäristöihin liittyvistä väittämistä?
     Täysin samaa mieltä
     Samaa mieltä
     En samaa enkä eri mieltä
     Eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     En osaa sanoa
     Vanhat kaivosympäristöt sopivat nykytilassaan hyvin ympäröivään maisemaan.
     Täysin samaa mieltä
     Samaa mieltä
     En samaa enkä eri mieltä
     Eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     En osaa sanoa
     Vanhat kaivosympäristöt kaipaisivat kunnostus- ja maisemointitoimenpiteitä.
     Täysin samaa mieltä
     Samaa mieltä
     En samaa enkä eri mieltä
     Eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     En osaa sanoa
     Vanhat kaivosympäristöt (vedellä täyttyneet avolouhokset, rakennelmat ym.) voidaan katsoa kuuluvan osaksi alueen kulttuurimaisemaa.
     Täysin samaa mieltä
     Samaa mieltä
     En samaa enkä eri mieltä
     Eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     En osaa sanoa
     Vanhojen kaivosympäristöjen maisemointi ja ennallistaminen mahdollisimman lähelle alkuperäistä luonnontilaa on tärkeää.
     Täysin samaa mieltä
     Samaa mieltä
     En samaa enkä eri mieltä
     Eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     En osaa sanoa
     Vanhat kaivosympäristöt eivät nykytilassaan haittaa muuta maankäyttöä ja elinkeinoja alueella.
     5/12 Positiiviset kokemukset vanhojen kaivosten lähialueilla
    • Näytä muiden vastaukset Piilota muiden vastaukset
     • 6/12 Negatiiviset kokemukset vanhojen kaivosten lähialueilla
       7/12 Kaivostoiminnan havaitut ympäristövaikutukset
        Miten Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivokset vaikuttivat omien havaintojesi mukaan alueen ympäristöön toimintansa aikana tai sulkemisen jälkeen?
        Oletko havainnut muutoksia kaivosten lähialueiden kasvillisuudessa? Jos kyllä, kerro millaisia?        Oletko havainnut muutoksia kaivosten lähialueiden lumiolosuhteissa? Jos kyllä, kerro millaisia?        Oletko havainnut muutoksia kaivosten lähialueiden vesistöissä? Jos kyllä, kerro millaisia?        Onko kaivostoiminta vaikuttanut vesistöjen käyttöön (esim. kalastus eri pyyntimenetelmillä)? Jos kyllä, kerro miten?        Onko kaivostoiminta vaikuttanut veden käytettävyyteen talousvetenä tai pesuvetenä? Jos kyllä, kerro miten?        Oletko havainnut muutoksia eläinten (esim. porot, riistaeläimet) käyttäytymisessä kaivosten lähialueilla? Jos kyllä, kerro millaisia?        Muuttiko kaivostoiminta mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoa tai harrastaa lähialueilla? Jos kyllä, kerro miten?        Vaikuttiko kaivostoiminta liikkumiseen/liikenteeseen lähialueilla? Jos kyllä, kerro miten?        8/12 Tiedon tarve ympäristön nykytilasta
         9/12 Uusi kaivostoiminta alueella
          Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoksiin liittyy suunnitelmia mahdollisesta uudesta kaivostoiminnasta. Mitä mieltä olet kaivosten uudelleenavaamisesta alueella?
          Täysin samaa mieltä
          Samaa mieltä
          En samaa enkä eri mieltä
          Eri mieltä
          Täysin eri mieltä
          En osaa sanoa
          Uusi kaivostoiminta olisi tervetullutta vanhoille kaivosalueille.
          Täysin samaa mieltä
          Samaa mieltä
          En samaa enkä eri mieltä
          Eri mieltä
          Täysin eri mieltä
          En osaa sanoa
          Epävarmuus kaivosten uudelleenavaamisesta on vaikuttanut negatiivisesti alueen muihin elinkeinoihin.
          Täysin samaa mieltä
          Samaa mieltä
          En samaa enkä eri mieltä
          Eri mieltä
          Täysin eri mieltä
          En osaa sanoa
          Uusi kaivostoiminta vaikuttaisi positiivisesti alueen talouteen.
          Täysin samaa mieltä
          Samaa mieltä
          En samaa enkä eri mieltä
          Eri mieltä
          Täysin eri mieltä
          En osaa sanoa
          Uusi kaivostoiminta vaikuttaisi negatiivisesti muihin elinkeinoihin ja niiden kehittämiseen.
          Täysin samaa mieltä
          Samaa mieltä
          En samaa enkä eri mieltä
          Eri mieltä
          Täysin eri mieltä
          En osaa sanoa
          Uskon, että uudella kaivostoiminnalla olisi vähemmän ympäristövaikutuksia kuin vanhalla kaivostoiminnalla.
          Täysin samaa mieltä
          Samaa mieltä
          En samaa enkä eri mieltä
          Eri mieltä
          Täysin eri mieltä
          En osaa sanoa
          Uskon, että ympäristön tila pystyttäisiin säilyttämään hyvänä uuden kaivostoiminnan aikana ja jälkihoitotoimenpiteiden avulla toiminnan loputtua.
          Täysin samaa mieltä
          Samaa mieltä
          En samaa enkä eri mieltä
          Eri mieltä
          Täysin eri mieltä
          En osaa sanoa
          Uskon, että kaivosalueet pystyttäisiin kunnostamaan ja maisemoimaan muuhun ympäristöön sopivaksi uuden kaivostoiminnan loputtua.
          10/12 Kaivosten uudelleenavaamisen vaikutukset
           11/12 Mielipiteitä kaivostoiminnasta
            Mielipiteesi mahdollisesta uudesta kaivostoiminnasta Hannukaisen/Rautuvaaran alueella


            Täysin samaa mieltä
            Samaa mieltä
            En samaa enkä eri mieltä
            Eri mieltä
            Täysin eri mieltä
            En osaa sanoa
            Kannatan uusien kaivosten avaamista Suomessa.
            Voit kirjoittaa tähän lisää mielipiteitäsi ja ajatuksiasi kaivostoiminnasta Hannukaisen ja Rautuvaaran alueella tai muualla Suomessa.
            Merkkejä jäljellä: 5000
            12/12 Kiitos!
             Suuret kiitokset vaivannäöstäsi!
             Voit lukea kyselyn tuloksista hankkeen kotisivuilta ja Sateen varjolla -blogista alkukesästä 2017.