Harava - Tulevaisuuden Kaijonharju
Harava - Tulevaisuuden Kaijonharju
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/10 JOHDANTO

  KAIJONHARJUN KEHITTÄMINEN

  Kysely 9.-31.12.2016

  Kaijonharju-yliopiston alueella asuvilta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta ja muilta alueesta kiinnostuneilta halutaan tietoa, ideoita ja ajatuksia alueen kehittämiseksi tulevaisuudessa. Kyselyn tulokset ovat osa suunnittelun pohja-aineistoa ensi vuonna alueelle järjestettävälle kansainväliselle arkkitehtuurikilpailulle EUROPAN 14. Tavoitteena olisi muodostaa kilpailun ja tausta-aineistojen pohjalta pitkän tähtäimen visio Kaijonharjun keskuksen uudistamiseksi ja laajentamiseksi yliopistokampuksen kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

  Voit vaikuttaa Kaijonharjun keskuksen kehittämiseen ja suunnitteluun vastaamalla tähän kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Kyselyyn voit vastata 31.12.2016 saakka. Kyselyn tuloksista ja saadusta palautteesta laaditaan yhteenveto, joka valmistuu tammikuussa 2017.

  Kyselyn lisäksi voit antaa vapaamuotoista palautetta. Palautetta voit antaa tämän kyselyn lopuksi tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asemakaavoitus@ouka.fi otsikolla EUROPAN 14 - Kaijonharju.
  2/10 OHJEET
   Aluerajaus

   Kaijonharjulla tarkoitetaan tässä kyselyssä oheisessa pdf-tiedostossa punaisella viivalla rajattua aluetta. Alue rajautuu lännessä Oulun yliopiston rakennukseen etelässä Pyykösjärveen, pohjoisessa Kuivasjärveen ja idässä Laholaisoja.

   Aluerajaus_opaskartalla.pdf
   Kyselyyn vastaaminen

   Pääset kyselyssä eteenpäin oikean alareunan painikkeella vastattuasi esitettyihin kysymyksiin.

   Voit halutessasi palata kyselyssä taaksepäin oikean alareunan painikkeilla tai vasemman reunan valikosta, jos haluat muuttaa vastaustasi tai lukea nämä ohjeet uudelleen.   Karttaikkunoiden käyttö

   Karttaa voi zoomaata karttaikkunan oikean reunan säätimestä tai hiiren rullaa käyttäen osoittimen ollessa kartan päällä.

   Valittavanasi on kaksi taustakarttaa, joiden näkyvyyttä voit säätää oikean karttasivun oikean yläkulman Karttatasot-valikosta.

   Karttatyökalut aktivoidaan klikkaamalla kohde- tai viivatyökalun symbolia kartan vierestä vasemmalta.

   Aktiivisella työkalulla voit merkitä haluamiasi kohteita kartalla.

   Aluekohteen piirron voit lopettaa kaksoisklikkaamalla.

   Työkalun saa pois päältä klikkaamalla työkalusymbolia uudelleen.

   Karttakohteen merkitsemisen jälkeen avautuu ikkuna, jossa voit tarkentaa vastaustasi ja tallentaa kohteen.

   Karttakohteita voi muokata tai poistaa kun työkalu ei ole aktiivisena. Valitse kohde kartalta ja tee muutoksen aukeavassa valikossa.

    
   3/10 VASTAAJAN TIEDOT
    Syntymävuosi
    Merkkejä jäljellä: 4
    Sukupuoli

    Perhemuoto    Päätoimi


    Merkkejä jäljellä: 20
    Asuinalueen postinumero
    Merkkejä jäljellä: 5
    4/10 NYKYTILA, KAIJONHARJUN KESKUKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI
     Minkä kouluarvosanan annat Kaijonharjun keskukselle tällä hetkellä?

     Miten arvioit Kaijonharjun keskusta eri toimintojen ja ominaisuuksien kannalta?

     Valitse mielestäsi sopiva kohta seitsemänportaiselta asteikolta.
     Kaupunkiympäristönä
     erittäin hyvä
     erittäin huono
     Kaupallisena ja palvelukeskuksena
     erittäin hyvä
     erittäin huono
     Asuinympäristönä
     erittäin hyvä
     erittäin huono
     Opiskeluympäristönä
     erittäin hyvä
     erittäin huono
     Työpaikka- ja yritysympäristönä
     erittäin hyvä
     erittäin huono
     Tapahtumapaikkana
     erittäin hyvä
     erittäin huono
     Vapaa-ajan ympäristönä
     erittäin hyvä
     erittäin huono
     Kävelijän näkökulmasta
     erittäin hyvä
     erittäin huono
     Pyöräilijän näkökulmasta
     erittäin hyvä
     erittäin huono
     Joukkoliikenteen käyttäjän näkökulmasta
     erittäin hyvä
     erittäin huono
     Autoilijan näkökulmasta
     erittäin hyvä
     erittäin huono
     5/10 NYKYTILA, KAIJONHARJUN KESKUKSEN TOIMIVUUS JA VIIHTYISYYS

      Miten arvioit Kaijonharjun seuraavien alueiden toimivuutta ja viihtyisyyttä? 


      KARTTA_paikoista.pdf
      Valitse mielestäsi sopiva kohta seitsemänportaiselta asteikolta.
      Yliopiston sisäänkäyntien ympäristöt
      erittäin hyvä
      erittäin huono
      Yliopistokadun katuympäristö
      erittäin hyvä
      erittäin huono
      Yliopistokadun opiskelija-asuntoalue
      erittäin hyvä
      erittäin huono
      Tapionpuisto
      erittäin hyvä
      erittäin huono
      Kaijonharjun liikekeskus
      erittäin hyvä
      erittäin huono
      Sammontori
      erittäin hyvä
      erittäin huono
      Kaijontori
      erittäin hyvä
      erittäin huono
      Kaijonraitti
      erittäin hyvä
      erittäin huono
      Yhteydet yliopiston ja Kaijonharjun keskuksen välillä
      erittäin hyvä
      erittäin huono
      Yhteydet virkistysreiteille ja järville
      erittäin hyvä
      erittäin huono
      7/10 TULEVAISUUS
       8/10 UNELMIESI KAIJONHARJU
        Kuvaile tiiviisti yhdellä lauseella, millainen olisi unelmiesi Kaijonharju vuonna 2040.
        Merkkejä jäljellä: 200
        9/10 TULEVAISUUS, OSALLISTUMINEN
         Miten haluaisit osallistua Kaijonharjun kehittämiseen?

                   Merkkejä jäljellä: 50
         10/10 VAPAA SANA

          Voit vielä halutessasi tarkentaa vastaustasi vapaamuotoisesti.

          KAIJONHARJUN KEHITTÄMISESTÄ 

          Voit kertoa laajemmin ideoitasi Kaijonharjun kehittämisestä esimerkiksi eri alueisiin, teemoihin tai toimintoihin liittyen.
          Merkkejä jäljellä: 1000
          Haluan aktiivisesti osallistua Kaijonharjun kehittämiseen ja että minuun otetaan yhteyttä. Sähköpostiosoitteeni on:
          Merkkejä jäljellä: 30

          Lopettaaksesi kyselyn paina oikean alakulman painiketta "Lähetä".