Harava - E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio
Harava - E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/11 Etusivu

  Tervetuloa vastaamaan kyselyyn E18 Turun kehätien parantamisesta välillä NaantaliRaisio!

  Tässä kyselyssä pyydetään palautetta suunnitelmavaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Kerro paikallistuntemuksesi ja kokemustesi pohjalta, miten arvioit vaihtoehdon vaikuttavan ihmisten elinoloihin, liikkumiseen ja virkistysmahdollisuuksiin? Entä vaikutukset luontoon, elinkeinoelämään ja alueen kehitykseen? Miten vaihtoehtoja voisi kehittää paremmiksi?

  Sivuilta 26 löytyvät Naantalin ja sivuilta 710 Raision vaihtoehtokartat. Niillä voit antaa kustakin vaihtoehdosta kartalle paikannettavaa palautetta.

  Suunnittelualueen tiet on merkitty sinisellä, jalankulku- ja pyöräilyväylät violetilla ja kuntarajat mustalla.

  Kyselyn lopussa (sivu 11) voit antaa koko hanketta ja useita tai kaikkia vaihtoehtoja koskevaa palautetta.

  Kyselyvastauksia hyödynnetään suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa, erityisesti ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. 

  Voit tutustua vaihtoehtoihin tarkemmin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivuilla, josta löytyvät Naantalin vaihtoehdot ja Raision vaihtoehdot. Naantalin vaihtoehto 2 on karsittu pois arvioitavista vaihtoehdoista. 

  Lähetä vastaukset Lähetä-painikkeesta vasta kun olet vastannut kaikkiin haluamiisi kysymyksiin. Minkä tahansa kysymyksen kohdalla voit lähettää kaikki antamasi palautteet Lähetä-painikkeesta, minkä jälkeen kysely päättyy. 

  Kysely on avoinna 23.10.2016 asti.   
  3/11 Naantali: Vaihtoehto 0+
   4/11 Naantali: Vaihtoehto 1
    5/11 Naantali: Vaihtoehto 3
     6/11 Naantali: Vaihtoehto 4
      7/11 Raisio: Nykytilanne / Vaihtoehto 0
       8/11 Raisio: Vaihtoehto 0+
        9/11 Raisio: Vaihtoehto 1
         10/11 Raisio: Vaihtoehto 2
          11/11 Yleispalaute

           Mitä vaihtoehtoa pidät parhaana ja millä perusteella? Anna koko hanketta ja useita tai kaikkia vaihtoehtoja koskevaa palautetta suunnitelmista ja niiden vaikutuksista.


           Merkkejä jäljellä: 5000