Harava - Uutta Tuusulaa - Tuusulan hevoskylä
Harava - Uutta Tuusulaa - Tuusulan hevoskylä
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/12 Etusivu

  Minkälainen olisi Tuusulan hevoskylä?

  Tuusulan hevoskylä on idea, joka toteutuessaan kokoaa hevosalan yrityksiä ja harrastajia samalle alueelle. Hevoskylässä asuminen, yrittäjyys ja harrastaminen hevosten ja muiden eläinten parissa on elämäntapa. Asuinpaikkana se voi houkutella myös muita eläinihmisiä, kotipuutarhureita tai ylipäätään uudenlaista, persoonallista vaihtoehtoa etsiviä.
  attachment image
  Tällä kyselyllä selvitetään Tuusulan hevoskylän kiinnostavuutta sekä toiveita ja tarpeita mahdollisen hevoskylän suunnittelua varten.

  Kysely on avoinna 12.8. - 9.9.2016 välisen ajan. Kyselyn päätyttyä tuloksista julkaistaan raportti Tuusulan hevoshankkeet -sivustolla. Vastauksia tarkastellaan ryhmätasolla eikä yksittäisiä vastaajia ole tarpeen tunnistaa.
  Kysely on suunnattu hevoskylästä kiinnostuneille asukkaille ja yrittäjille. Hevosharrastajien ohella toivomme vastauksia myös muista eläimistä ja kylämäisestä asumisesta kiinnostuneilta ihmisiltä. Hevosalalla toimivien yrittäjien lisäksi myös muiden, hevosalaan liittyvien alojen yrittäjät voivat vastata kyselyyn.

  Valitse, haluatko vastata kyselyyn yrittäjän vai asukkaan roolissa. Yrittäjille tarkoitettuihin kysymyksiin vastaamiseen kuluu aikaa noin 5-10 min, asukkaille tarkoitettu osio on laajempi ja siihen vastaamiseen kuluu noin 10-15 min.
  Haluan vastata kyselyyn...


  Kyselyn toteuttaa Tuusulan kunta yhteistyössä Cloudesign Oy:n ja Tutkimus- ja suunnittelupalvelu Kiilan kanssa.

  Lisätietoja antavat: elinkeinopäällikkö Marko Kauppinen (marko.kauppinen(at)tuusula.fi, 040 - 314 3019) sekä kaavasuunnittelija Jaana Pohjola (jaana.pohjola(at)tuusula.fi, 040 - 314 3521) Tuusulan kunnasta.   


  2/12 Yrityksen taustatiedot
   Oletko hevosalan yrittäjä vai suunnitteletko yrityksen perustamista?   Mitä palveluita yrityksesi tarjoaa tai voisi tarjota?   Mitä erityistarpeita yritystoimintaasi liittyy?

   Toimiiko yrityksesi omissa vai asiakkaan tiloissa?   Liittyykö yritystoimintaasi eläinten pitoa?

   Kerro tarkemmin yritystoimintaasi liittyvistä eläimistä ja niiden määrästä:
   Merkkejä jäljellä: 2000

   Yrityksesi yhteistyökumppanit

   Minkä alan yrityksiltä ostat tai suunnittelet ostavasi palveluita?
   Merkkejä jäljellä: 250
   Minkä alan yritykset ostavat tai tulevat ostamaan yritykseltäsi palveluita?
   Merkkejä jäljellä: 250

   Yrityksen sijainti

   Missä yrityksesi toimii?
   Miltä alueelta tai alueilta asiakkaasi pääsääntöisesti tulevat?
   Mitä hyviä puolia on yrityksesi nykyisessä sijainnissa?
   Merkkejä jäljellä: 2000
   Mitä ongelmia tai heikkouksia yrityksesi nykyisessä sijainnissa on?
   Merkkejä jäljellä: 2000
   Kuvaile ihanteellista sijaintia yrityksellesi. Minkälaisia palveluita siellä olisi? Minkälainen ympäristö olisi?
   Merkkejä jäljellä: 2000
   3/12 Yrittäjille: Hevoskylä

    Tuusulan hevoskylä

    Tuusulan kunnan tavoitteena on tukea hevosalan yrittäjiä monin eri tavoin. Kun hevosyrittäjän tarpeet otetaan huomioon jo kaavoituksessa, on mahdollista luoda hevosalan yrityksille ja hevosharrastajille tilaa, reittejä ja yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi voidaan houkutella asukkaiksi hevosyritysten asiakkaita.

    Tuusulan hevoskylän ideana on koota hevosalan yrityksiä ja hevosharrastajia samalle alueelle. Hevoskylässä asuminen, yrittäjyys ja harrastaminen hevosten ja muiden eläinten parissa olisi elämäntapa.

     
    Olisitko kiinnostunut perustamaan tai siirtämään hevosalan yrityksen Tuusulaan?


    Olisitko kiinnostunut toimimaan alueella, jossa on muitakin hevosalan yrittäjiä?


    Arvioi seuraavia väittämiä yrityksesi tai yritysideasi näkökulmasta.
    Täysin samaa mieltä
    Samaa mieltä
    Ei samaa eikä eri mieltä
    Eri mieltä
    Täysin eri mieltä
    En osaa tai halua sanoa
    Hevoskylä tuottaa lisäarvoa alueella toimiville hevosalan yrityksille
    Sijainti hevoskylässä vaikuttaisi negatiivisesti yritykseni imagoon
    Hakeutuisin mielelläni muiden hevosalan yritysten läheisyyteen
    Hevoskylä tarjoaisi merkittävästi lisää mahdollisuuksia yritysten väliseen yhteistyöhön
    Sijoittumisesta hevoskylään ei tulisi yritykselleni kustannushyötyä
    Kerro omin sanoin, mitä hyötyjä hevosalan yritysten läheisyys voisi tuottaa? Entä mitä ongelmia?
    Merkkejä jäljellä: 2000
    Haluaisitko asua yrityksesi yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä?
    Mitä toivoisit hevoskylältä, jos olisit yrittäjänä hevoskylässä?
    Merkkejä jäljellä: 2000
    5/12 Asuminen
     Asuinkuntani on:
     Nykyisen asuinpaikan luonne:

     Nykyisen asuinpaikan palvelut:


     Talomme on:


     Asuntoni/asuntomme on…     Nykyisen asunnon ulkotilojen koko: Jos asuntoosi liittyy oma piha tai tontti, minkä kokoiseksi arvioit pihan tai tontin koon
     Pihan koko neliömetreinä:

      
     Merkkejä jäljellä: 6
     Tontin koko neliömetreinä:
     Merkkejä jäljellä: 6
     Tyytyväisyys nykyasumiseen:
     Erittäin tyytyväinen
     Melko tyytyväinen
     Neutraali
     Melko tyytymätön
     Erittäin tyytymätön
     En osaa sanoa
     Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon
     Tyytyväisyys asunnon ulkotiloihin
     Tyytyväisyys asuinalueeseen
     Suunnitteletko muuttoa vuoden sisällä pois nykyiseltä asuinalueeltasi?

     Kun valitsit nykyisen asuntosi ja asuinpaikkasi, mitkä tekijät vaikuttivat valintaasi?
     Vaikutti erittäin paljon
     Vaikutti paljon
     Vaikutti jonkin verran
     Ei vaikutusta
     En osaa sanoa
     Hankintahinta tai asumiskustannukset
     Asunnon ominaisuudet (kuten pohjaratkaisu)
     Asunnon tekniset ominaisuudet (kuten lämmitysratkaisu)
     Hyvät liikenneyhteydet (sijainti)
     Palvelut
     Harrastusmahdollisuudet
     Työpaikan / koulun / päiväkodin sijainti
     Vaikutti erittäin paljon
     Vaikutti paljon
     Vaikutti jonkin verran
     Ei vaikutusta
     En osaa sanoa
     Lähiympäristö (kuten ulkoilumahdollisuudet)
     Alueen hyvä maine
     Turvallinen asuinalue / kasvuympäristö
     Terveellinen asuinalue / kasvuympäristö
     Asunnon ulkotilat (piha, parveke)
     Muu, mikä?
     Tarkenna vastaustasi, mikäli valitsit vaihtoehdon "Muu, mikä?"
     Merkkejä jäljellä: 500
     6/12 Harrastukset
      Oletko tyytyväinen asuinalueesi harrastusmahdollisuuksiin?
      Erittäin tyytyväinen
      Melko tyytyväinen
      Neutraali
      Melko tyytymätön
      Erittäin tyytymätön
      En osaa sanoa
      Tyytyväisyys asuinalueen harrastusmahdollisuuksiin
      Arvioi, miten hyvin seuraavat harrastamiseen liittyvät asiat toimivat nykyisessä asumisessasi.
      Erittäin hyvin
      Melko hyvin
      Ei hyvin eikä huonosti
      Melko huonosti
      Erittäin huonosti
      En osaa sanoa
      liikkuminen
      liikkumisvälineiden säilytys (esim. pyörät, mopot)
      harrastevälineiden säilytys
      harrastevälineiden huolto
      pihan koko (esim. puutarhanhoito, lasten leikit, rentoutuminen)
      muu, mikä?
      Tarkenna vastaustasi, mikäli valitsit kohdan "muu, mikä?"
      Merkkejä jäljellä: 250
      Mitä lajeja tai tekemistä harrastat?
      Miten pääsääntöisesti kuljet muualla sijaitseviin harrastuksiin?


      Koetko jonkin seuraavista harrastamista vaikeuttavaksi tekijäksi?


      7/12 Työnteko, elämäntyyli ja asuminen
       Kuinka kaukana työ- tai opiskelupaikkasi sijaitsee?

       Teetkö sinä etätöitä kotoa käsin?       Miten arvioit etätyösi kehittyvän?       Muuta mainittavaa työpaikkaan, työn tekoon tai opiskeluun liittyen:
       Merkkejä jäljellä: 1000
       Elämäntyyli on parhaimmillaan osa asumista. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa elämäntyyliäsi:
       Täysin samaa mieltä
       Samaa mieltä
       Ei samaa eikä eri mieltä
       Eri mieltä
       Täysin eri mieltä
       En osaa sanoa
       Haaveilen kiireettömämmästä elämästä
       Haluan osallistua aktiivisesti kaupunginosatapahtumiin
       Haluan jatkuvasti kehittää itseäni työssäni
       Haluan jatkuvasti kehittää itseäni harrastuksissani
       Vapaa-ajan matkailu ulkomailla on minulle tärkeää
       Vietän vapaa-aikaani mieluiten kotipiirissä
       Täysin samaa mieltä
       Samaa mieltä
       Ei samaa eikä eri mieltä
       Eri mieltä
       Täysin eri mieltä
       En osaa sanoa
       Ilahdutan itseäni usein ostamalla tavaroita ja/tai viettämällä aikaa shoppailemassa
       Tunnen hallitsevani omaa elämääni
       Tärkeintä elämässä on taloudellinen turvallisuus
       Ekologisuus saa yhä enemmän merkitystä osana asumistani
       Arvostan hyviä, aktiivisia naapurisuhteita
       Vain vapaa-ajan asunnolla voi rentoutua kunnolla
       Koen, että elämäni on turhan aikataulutettua
       Asumista kehitetään ja uusia ratkaisuja etsitään. Mitkä seuraavista tekijöistä voisivat kiinnostaa sinua tai lähipiiriäsi?
       Kiinnostaa paljon
       Kiinnostaa jonkin verran
       Ehkä joskus tulevaisuudessa
       Ei kiinnosta lainkaan
       Läheisiäni saattaa kiinnostaa
       En osaa sanoa
       Kahden sukupolven asumisratkaisut:
       Yhteinen tontti, jolla kaksi tai useampi asuinrakennusta (erillistalot)
       Asumista samassa yhtiössä (rivitalo tai kerrostalo)
       Jokin muu, mikä?
       Tarkenna vastaustasi, mikäli valitsit kohdan "jokin muu, mikä?":
       Merkkejä jäljellä: 250
       Kiinnostaa paljon
       Kiinnostaa jonkin verran
       Ehkä joskus tulevaisuudessa
       Ei kiinnosta lainkaan
       Läheisiäni saattaa kiinnostaa
       En osaa sanoa
       Pienet omakotitalot:
       Pieni, alle 100 m2 omakotitalo ilman lisätiloja
       Pieni omakotitalo lisätilojen kanssa, kuten erillinen piharakennus
       Kiinnostaa paljon
       Kiinnostaa jonkin verran
       Ehkä joskus tulevaisuudessa
       Ei kiinnosta lainkaan
       Läheisiäni saattaa kiinnostaa
       En osaa sanoa
       Yhteisöllinen tai "tiloja jakava" asuminen:
       Kerros- tai rivitalo, samassa rakennuksessa lisäksi yhteisiä tiloja
       Tavallista pienempi asunto ja sitä täydentävät yhteiset tilat samassa rakennuksessa
       Erillinen korttelitalo lähialueen asukkaille
       Vain omaan käyttöön vuokrattavat tilat
       8/12 Tuusulan hevoskylä
        Tuusulan kunta tutkii mahdollisuuksia toteuttaa asuinalueen, jossa yhdistyisi urbaani elämäntapa ja eläimiin, kuten hevosiin, koiriin ja kotieläimiin liittyvät harrastukset ja elinkeinot. Asuinalue voi sijaita raideyhteyksien varrella, mikä mahdollistaa lastenkin omaehtoisen liikkumisen. Hevoskylä ei olisi vain hevosharrastajille, vaan kaikille eläimistä, luonnonläheisestä asumisesta ja harrastamisesta kiinnostuneille.
        Miten suhtaudut kaavailtuun Hevoskylään Tuusulassa?
        Hevoskylä–konsepti luultavasti…


        Miten perustelisit mielipidettäsi:
        Merkkejä jäljellä: 2000
        Olisitko itse kiinnostunut elämäntapa-asumisesta hevoskylässä Tuusulassa?

        Jos elämäntapa-asuminen kiinnostaisi muualla kuin Tuusulassa, mikä alue olisi sinulle sopivin?
        Merkkejä jäljellä: 2000
        Mitä toivoisit asumiselta hevoskylässä, mikäli sellainen toteutetaan?
        Asuntoni olisi mieluiten:


        Oman tontin koko olisi mieluiten (jos valitsisit yhtiömuotoisen asumisen, ajattele omassa käytössä olevaa pihaa):        Mitä toivoisit omaan yksityisomistukseesi, jos asuisit hevoskylässä? Mitä sijoittaisit mahdollisille asukkaiden yhteisesti omistamille alueille ja mitä taas olisit halukas vuokraamaan?
        lasten leikkipaikka
        viljelypalsta tai kasvihuone
        pihasauna
        vierasmökki
        uima-allas
        autotalli
        askartelutila
        etätyötila
        hevostalli
        hevosaitaus
        laidun
        kanala
        koira-aitaus
        muu, mikä?
        Tarkenna vastaustasi, mikäli valitsit kohdan "muu, mikä?":
        Merkkejä jäljellä: 1000
        Missä toivoisit seuraavien palveluiden sijaitsevan:
        Kävelymatkan päässä
        Voi sijaita kauempana
        Ei tarpeellinen
        En osaa sanoa
        pieni päivittäistavarakauppa
        suuri marketmyymälä
        terveyskeskus
        päiväkoti
        alakoulu
        yläkoulu
        lukio
        kirjasto
        kahvila
        lounas- tai ruokaravintola
        Muu, mikä?
        Tarkenna vastaustasi, mikäli valitsit kohdan "Muu, mikä?"
        Merkkejä jäljellä: 250
        Kävelymatkan päässä
        Voi sijaita kauempana
        Ei tarpeellinen
        En osaa sanoa
        uimahalli
        jäähalli
        urheilukenttä
        jalkapallokenttä
        linja-autopysäkki
        juna-asema
        ratsastustalli
        kuntorata
        hoidettu puistoalue
        uimaranta
        muu, mikä?
        Tarkenna vastaustasi, mikäli valitsit kohdan "muu, mikä?":
        Merkkejä jäljellä: 250
        9/12 Hevoskylän sijainti
         10/12 Mielikuvat
          Kuinka hyvin tunnet Tuusulan asuinpaikkana?
          Minkälainen mielikuva sinulla on Tuusulasta asuinpaikkana?
          Täysin samaa mieltä
          Samaa mieltä
          Ei samaa eikä eri mieltä
          Eri mieltä
          Täysin eri mieltä
          En osaa sanoa
          elinvoimainen
          lähellä luontoa
          hyvät harrastusmahdollisuudet
          turvallinen asuinalue / kasvuympäristö
          terveellinen asuinalue / kasvuympäristö
          rauhallinen
          puhdas
          maaseutumainen
          kaupunkimainen
          edistyksellinen
          Minkälainen on mielikuvasi Tuusulan hevoskylästä?
          Täysin samaa mieltä
          Samaa mieltä
          Ei samaa eikä eri mieltä
          Eri mieltä
          Täysin eri mieltä
          En osaa sanoa
          Hevoskylä lisää Tuusulan kiinnostavuutta
          Hevoskylä kiinnostaa harrastamisen paikkana
          Hevoskylän tulisi keskittyä hevosurheiluun
          En kokisi turvattomaksi liikkumista hevoskylän alueilla
          Hevoskylässä olisi lasten hyvä kasvaa
          Hevoskylä voi tarjota elämäntapa-asumista myös niille, jotka eivät välitä hevosista
          Hevoskylä ei aiheuttaisi hajuhaittoja
          Kaupunkimainen ja maalaismainen asuminen yhdistyy hevoskylässä
          Hevoskylä kiinnostaisi minua matkailukohteena
          Hevoskylä on kiinnostava idea, mutta ei puhuttele minua
          11/12 Taustatiedot
           Olen:
           Ikäni on:
           Kotona meitä asuu (valitse sopivimmat)
           Valitse maks. 2 vaihtoehtoa


           Kotona asuvien lasten iät:
           Asukkaita meitä on yhteensä:
           Kotitaloudessamme on:
           Omistuksessamme on lemmikkejä tai kotieläimiä:           Valitse seuraavista korkein suorittamasi koulutus:

           Mikä on elämäntilanteesi tai asemasi työelämässä?

           Jos elämäntilannettasi kuvaa useampi eri vaihtoehto, valitse niistä pääasiallisin.
           Talouden bruttotulot vuodessa:

           12/12 Palaute
            Voit vielä halutessasi jättää palautetta tai täydentää vastauksiasi omin sanoin.
            Merkkejä jäljellä: 2000
            Haluatko seurata Tuusulan hevoskylän etenemistä? Tilaa uutiskirje kirjoittamalla sähköpostiosoite alla olevaan kenttään. Osoitteita ei yhdistetä kyselyn vastauksiin, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.
            Sähköpostiosoite:
            Merkkejä jäljellä: 250