Harava - Uusi kysely - Virkistyskohdekysely
Harava - Uusi kysely - Virkistyskohdekysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/7 Kyselyn esittely ja ohjeet
  Tällä kyselyllä tarkistetaan ja päivitetään Varsinais-Suomen alueen virkistyskohdeaineistoa, joka koostuu pistemäisistä kohteista, reiteistä sekä virkistysalueista. Tavoitteena on myös kerätä tietoa uusista kohteista ja täydentää olemassa olevia tietoja. Pyrimme kokoamaan mahdollisimman kattavan virkistyskohdeaineiston, ja siksi pyydämme teitä lisäämään aineistoon myös pienemmät epäviralliset ja yhdistysten ylläpitämät kohteet, esimerkiksi pururadat, luontopolut ja hiihtoreitit. Sisäliikuntapaikkoja ei ole tarkoitus tässä kyselyssä kerätä. 

  Tämä selvitys tehdään osana Varsinais-Suomen liiton laatimaa luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavatyötä. Lisätietoja ja apua teknisissä/muissa ongelmissa saa tarvittaessa ts. kaavasuunnittelija Elina Holmbergilta Varsinais-Suomen liitosta: elina.holmberg@varsinais-suomi.fi, 040-4151195.

  Viimeistä edellisellä sivulla olevia liitetaulukoita voi käyttää virkistyskohteiden tarkistamisen tukitiedostoina, mutta korjaukset ja muutokset pyydetään antamaan raportoinnin vuoksi karttakyselysivuilla virkistyskohteet, -reitit tai -alueet kohdetyypin mukaisesti.

  Pyydämme teitä tarkistamaan oman kuntanne/toiminta-alueenne virkistyskohteet siltä osin kuin teillä on tietoa niistä, ja täydentämään niihin pyydetyt tiedot, sekä lisäämään mahdollisesti puuttuvat kohteet viimeistään 28.11.2016 mennessä.  Kyselyä saa mielellään välittää eteenpäin  alueenne yhdistyksille ja muille toimijoille. Suositeltava selain kyselyn täyttämiseen on Google Chrome. Myös Mozillaa voi käyttää, Internet Explorer ei ole suositeltava, sillä kysely saattaa latautua hitaasti. Kyselyyn voi vastata useaan kertaan, vastaukset lähtevät kun painat viimeisen sivun "Lähetä"-nappia. Kyselyyn ei kuitenkaan jää muistiin kohtaa, johon edellisellä kerralla jäit, eli jokainen lähetetty vastaus on oma vastauskertansa. 

   
  Virkistyspiste-aineistossa on yhdistetty eri aineistoja, joista osa on avoimista tietolähteistä: siinä on voimassa olevan maakuntakaavan virkistyspisteet, Varsinais-Suomen palvelupisteaineiston virkistyskohteet, Metsähallituksen retkikartta.fi-palvelun rakennukset ja rakennelmat (© Metsähallitus 2016), LIPAS-palvelun ulkoliikuntapaikkoja, venesatamat, lintutornit ja soveltuvilta osin Paimion maisemamatkailukohteita.

  Virkistysreitit-aineistossa on seuraavat liiton omat ja osittain avoimista tietolähteistä koostetut aineistot: maakuntakaavan reitit ja yhteystarpeet, Metsähallituksen retkikartta.fi-aineistot (© Metsähallitus 2016), LIPAS-palvelun ulkoilureitit, Uudenkaupungin ulkoilureitit sekä Lounais-Suomen virkistysreitit (Lounaistiedon avoin reittiaineisto). Osa reiteistä saattaa olla osin päällekkäisiä, ja samasta reitistä saattaa olla hieman erilaisia linjauksia, sillä aineisto on koottu useista eri lähteistä. Pyydämme teitä kommentoimaan ensisijaisesti reittikokonaisuuksia. Maakuntakaavan merkinnöissä tulee ottaa huomioon, että ne ovat yleispiirteisiä. 

  Virkistysalueet- sivulla olevat alueet ovat voimassa olevan maakuntakaavan virkistysalueita.

  Tarkenna oman kuntasi alueelle käyttämällä oikealla olevaa zoomausliukukytkintä tai skrollaamalla hiiren keskimmäisellä näppäimellä ja liikuttamalla karttanäkymää nuolityökalulla. Klikkaa kohdetta hiiren vasemmalla näppäimellä, niin saat näkyviin kohteen olemassa olevat tiedot. Kohteet on merkitty eri väreillä sen mukaan, onko niitä tarpeen tarkistaa. Kohteet, joita ei tarvitse tarkistaa, ovat LIPAS-aineistoa, palvelupisteaineistoa, Metsähallituksen kohteita ja jo tarkistettuja muita kohteita. Näiden kohteiden tietojen katsotaan olevan riittävän ajantasaiset ja kattavat. Ne ovat kuitenkin mukana aineistossa, jotta tarkistustyötä tekevät näkisivät niiden olevan huomioidut aineistossa. 

  Mahdollisimman suuren tarkkuuden saavuttamiseksi tarkennathan riittävän lähelle, kun haluat lisätä tai tarkastella kohteiden tietoja. Mikäli pisteen/reitin/alueen sijainti ja tiedot ovat oikein, tee uusi piste sijaintiin ja valitse "virkistyspisteen/reitin/alueen hyväksyntä". Kun haluat täydentää kohteen tietoja/ilmoittaa sen poistumisesta tai uudesta kohteesta, tee uusi piste kartalle oikeaan sijaintiin ja täytä ne kaikki kysytyt tiedot, joita kohteesta on olemassa. Tässä kyselyssä ei ole tarkoitus digitoida korjattavaa/uutta reittiä/aluetta suoraan karttanäkymään, vaan tehdä kohdalle piste ja antaa lisätietoja-kohdassa linkki paikkatietoaineistoon/muuhun aineistoon (tai tieto siitä, keneltä saa lisätietoja). Mikäli jossain kohteessa on useampia toimintoja (esim. uimaranta ja vierasvenesatama), niin tee näille molemmille omat pisteet. Halutessasi poistaa pisteitä sen jälkeen, kun olet tehnyt useamman pisteen, klikkaa ensin kahden pisteen kuvaa karttanäkymässä ja sitten haluamaasi pistettä, minkä jälkeen valitse "poista merkintä". Tämä poistaa vain lisäämäsi pisteen, alkuperäistä paikkatietoaineistoa ei ole mahdollista vahingossakaan poistaa/muokata kyselyssä.
  2/7 Virkistyskohteiden tarkastajan yhteystiedot
   Virkistyskohteiden tarkistajien yhteystietoja kysytään siksi, että tiedetään mistä kunnista/yhdistyksistä tarkistukset on tehty. On myös mahdollista, että  tehdyistä korjauksista tarvitaan joitain lisätietoja, ja näin pystytään ottamaan tarkistuksen tehneisiin henkilöihin yhteyttä.
   Nimi (etunimi, sukunimi)
   Merkkejä jäljellä: 150
   Sähköpostiosoite
   Merkkejä jäljellä: 150
   Puhelinnumero
   Merkkejä jäljellä: 100
   Kunta tai yhdistys
   Merkkejä jäljellä: 150
   4/7 Virkistysreitit
    5/7 Virkistysalueet
     6/7 Kyselyn liitetaulukot
      Tällä sivulla olevia liitetaulukoita voi käyttää virkistyskohteiden tarkistamisen tukitiedostoina, mutta korjaukset ja muutokset pyydetään antamaan raportoinnin vuoksi karttakyselysivuilla virkistyskohteet, -reitit tai -alueet kohdetyypin mukaisesti.

      Taulukko A. Taulukossa 1. sivulla tarkistettavat ja 2. sivulla pistemäiset virkistyskohteet, joita ei tarvitse tarkistaa, kunnan nimen mukaan järjestettynä.
      Kohteet.xlsx

      Taulukko B. Taulukossa 1. sivulla tarkistettavat ja 2. sivulla reitit, joita ei tarvitse tarkistaa kunnan nimen mukaan. Huomioithan, että useat reitit kulkevat useamman kunnan läpi.
      reitit.xlsx

      Taulukko C. Taulukossa voimassa olevan maakuntakaavan mukaiset virkistysalueet kunnan mukaan taulukoituna.
      virkistysalueet.xlsx
      7/7 Kiitos vastauksistasi
       Kysely on päättynyt. Suuri kiitos vaivannäöstäsi. Lähetäthän vastauksesi painamalla oikeassa alakulmassa olevaa "Lähetä"-painiketta.

       Vastauksiasi tullaan hyödyntämään Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavatyössä.