Harava - Vihermassasta mahdollisuuksia biokaasutuotantoon
Harava - Vihermassasta mahdollisuuksia biokaasutuotantoon
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Etusivu

  Vihermassasta mahdollisuuksia biokaasutuotantoon


  Kyselyn taustaa

  Tämä kysely on osana NorsuBiomassa –hankkeen vihermassan käyttömahdollisuuksiin liittyvää selvitystyötä, jossa arvioidaan biomassan keruualueiden määriä ja mahdollisuuksia logistiikan suhteen. Hanketta toteutetaan Nouseva Rannikkoseutu-Leaderin toiminta-alueella: Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Siikajoki, Hailuoto, Raahe ja Pyhäjoki.  Kyselyn tavoitteena on kartoittaa biomassan keräämiseen soveltuvia alueita. Biokaasun raaka-aineena voi olla biomassa eli kaikki kasvavasta vihreästä kasvillisuudesta peräisin oleva aines. Hankealueelta löytyy paljon ympäristönhoidollisia kohteita, joissa juuri vihermassa olisi poistettava tietyiltä maa- ja vesialueilta rehevöittämästä ympäristöä. Esimerkkinä ympäristönhoidollisesta kerättävästä biomassasta ovat erilaiset niittymäiset alueet, ranta-alueet, vesistöstä poistettava vesikasvusto, tienvarret, kuntien viher- ja ulkoilualueet, kylämaisemassa hoidettavat joutoalueet ja maatalouden tukijärjestelmiin liittyvät ympäristönhoidolliset alueet. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän myötä vuoden 2015 aikana tuli runsaasti uusia suojavyöhykesitoumuksia, joissa usein on ongelmana pois kerättävän aineksen sijoittaminen.  Kysely on kaikille avoin. Siihen toivotaan vastauksia alueen asukkailta ja toimijoilta, osakaskunnilta, kuntien/ kaupunkien kiinteistö-, maatalous- ja ympäristötoimista, ELY-keskuksen toimijoilta, Metsähallitukselta, Metsäkeskukselta, seurakunnilta yms. Kyselyyn vastaaminen ei sido toimenpiteisiin.  Kyselyn tuloksena selvitetään alueen mahdollisuuksia biokaasuksi soveltuvan vihermassan keruun ja ympäristönhoidon yhdistämisessä sekä arvioidaan biomassan keruualueiden määriä ja mahdollisuuksia logistiikan suhteen. Kyselyn kautta paikalliselta tasolta esiin nousevat ideat ja tarpeet voidaan tuoda osaksi jatkosuunnittelua.  NorsuBiomassa –hankkeen toteuttajina ovat ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Jahotec Oy. Voit vastata kyselyyn 24.5.2017 saakka.  Kiitos osallistumisestasi!   


  Vastaamisohjeita

  Kyselyssä voit merkitä kartalle biokaasuksi soveltuvan vihermassan keruualueita, sekä niihin liittyviä kommentteja. Kyselyssä on kaksi kysymystä, joten siihen vastaaminen on nopeaa.

  Kyselyssä liikutaan "Seuraava" ja "Edellinen" -painikkeilla, tai sivupalkin kautta. Kysymyksiin voi vastata missä järjestyksessä tahansa. Kun olet saanut kyselyn valmiiksi, paina "Lähetä", niin vastauksesi tallentuvat. 

  Lisätietoja kyselystä antaa tarvittaessa Maarit Satomaa, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi, 040 566 7924.
  2/5 Omat tietoni
   Asuinpaikka/ toimintalue


   3/5 Vihermassan keruu ympäristönhoidollisilta kohteilta
    4/5 Yhteystiedot

     Voit jättää yhteystietosi yhteydenottoa varten (ei sido mihinkään)

     Nimi
     Merkkejä jäljellä: 50
     Osoite:
     Merkkejä jäljellä: 50
     Postinro ja postitoimipaikka:
     Merkkejä jäljellä: 50
     Puhelin:
     Merkkejä jäljellä: 50
     Sähköposti:
     Merkkejä jäljellä: 50
     5/5 Muut kommentit


      Tässä voit jättää vielä kommentteja ja toivomuksia NorsuBiomassa -hankkeen toimintaan liittyen.  Kun olet vastannut haluamiisi kyselyn kohtiin, paina vielä "Lähetä"-painiketta.       
      Merkkejä jäljellä: 2000