Harava - Suomenlahden hylkeenpyynti- ja kalastuskysely
Harava - Suomenlahden hylkeenpyynti- ja kalastuskysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/28 Tervetuloa
  Tervetuloa vastamaan kyselyyn!  Kyselyn tarkoituksena on selvittää valtion yleisten vesialueiden käyttöä Suomenlahdella, jotta alueen metsästys-, kalastus- ja suojelukäytön kehittämistä varten saadaan tarvittavaa tietoa. Kysely on suunnattu sekä kaupallisille ja vapaa-ajankalastajille että hylkeenpyytäjille. Kyselyn ensimmäisessä osiossa voit valita, mille ryhmälle osoitettuihin kysymyksiin haluat vastata.

  Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

  Kaupalliset ja vapaa-ajankalastajat

  Suomenlahden kaupallisilta ja vapaa-ajankalastajilta kerätään tällä kyselyllä tietoa tärkeistä kalastusalueista, käytettävistä pyyntitavoista ja valtion yleisen vesialueen merkityksestä kalastukselle. Kysely toteutetaan Metsähallituksen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön, Kalatalouden Keskusliiton ja Suomen Ammattikalastajaliiton yhteistyöhankkeena.

  Vastaamalla kyselyyn voit kertoa:

        -Mitkä ovat sinulle tärkeitä kalastusalueita

        -Miksi kyseiset alueet ovat sinulle tärkeitä

        -Kuinka usein käyt kyseisillä alueilla kalastamassa  Hylkeenmetsästäjät

  Suomenlahden hylkeenpyynnistä kerätään tietoa Metsähallituksen, Suomen riistakeskuksen ja Suomen Metsästäjäliiton yhteistyöhankkeessa. Kyselyllä tuotetaan taustatietoa Suomenlahden luonnonsuojeluverkoston kehittämistarpeisiin, jotta tärkeillä hylkeenpyyntialueilla voitaisiin tulevaisuudessakin mahdollisesti metsästää.

  Vastaamalla kyselyyn voit kertoa:

        -Mitkä ovat sinulle tärkeitä hylkeenpyyntialueita

        -Miksi kyseiset alueet ovat sinulle tärkeitä

        -Kuinka usein käyt kyseisillä alueilla hylkeenpyynnissä  Aineiston hyödyntäminen

  Metsähallitus käsittelee kertynyttä aineistoa luottamuksellisesti. Tuloksia esitellään koosteina niin, että yksittäiset vastaukset tai merkinnät eivät ole yhdistettävissä vastaajaan.

  Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Metsähallituksen maankäytön suunnittelussa ja metsästykseen sekä kalastukseen liittyvien palveluiden kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että merkitset kohteet mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti.

   

  Lisätietoa antaa:  Madeleine Nyman (Eräsuunnittelija), madeleine.nyman@metsa.fi, +358405731138

  Mikko Malin (Ylitarkastaja), mikko.malin@metsa.fi, +358408377548

  Antti Nykänen (Paikkatietoasiantuntija), antti.nykanen@wildgis.fi, +358407385177

   


  2/28 Taustatiedot
   Sukupuoli

   Syntymävuosi
   Asuinkunta
   3/28 Valitse kysely
    Valitse mille intressiryhmälle tarkoitettuun kyselyyn haluat vastata.


    4/28 Taustatiedot

     Osio 1: Taustatiedot

     Kuinka kauan olet harrastanut metsästystä?


     Kuinka kauan olet harrastanut hylkeenmetsästystä?


     Kuinka monena päivänä vuodessa käyt metsästämässä hylkeitä?     Kuinka monta metsästäjää hylkeenpyynti seurueeseesi yleensä kuuluu?

     Kuinka tärkeänä harrastuksena pidät hylkeenpyyntiä itsellesi?
     6/28 Merkitsemäsi alueet
      Kuinka kauan yleensä olet metsästänyt hylkeitä merkitsemilläsi metsästysalueilla kerrallaan?      Kuinka usein ole saanut saalista merkitsemiltäsi metsästysalueilta?      Kuinka monta metsästyspäivää arvioit käyttäneesi yhden hylkeen saamiseen merkitsemilläsi metsästysalueilla?      7/28 OSIO 3 ALUEEN KÄYTTÖ
       Arvioi muiden hylkeenmetsästäjien määrää merkitsemilläsi alueilla
       Onko hylkeenmetsästäjien määrässä tapahtunut mielestäsi muutosta viimeisen viiden vuoden aikana merkitsemilläsi alueilla?

       Kuinka usein olet kohdannut muita luonnossa liikkujia (esim. retkeilijät, kalastajat, muut metsästäjät kuin hylkeenpyytäjät) merkitsemilläsi alueilla?       Onko muiden luonnossa liikkujien määrässä tapahtunut mielestäsi muutosta viimeisen viiden vuoden aikana merkitsemilläsi alueilla?

       Oletko kohdannut ongelmia tai ristiriitoja muiden metsästäjien tai luonnonkäyttäjien kanssa?

       Yövytkö yleensä merkitsemilläsi metsästysalueilla tai niiden läheisyydessä?
       Kaipaatko lisää palveluja merkitsemillesi metsästysalueille tai niiden läheisyyteen?

       HYLKEENPYYNNIN KEHITTÄMINEN

       Miten hylkeenmetsästystä tai hylkeenmetsästysjärjestelyjä tulisi kehittää tulevaisuudessa merkitsemilläsi alueilla?
       Merkkejä jäljellä: 1000
       Miten hylkeenmetsästystä tai hylkeenmetsästysjärjestelyjä tulisi kehittää tulevaisuudessa Suomessa?
       Merkkejä jäljellä: 1000
       8/28 Hylkeenpyynti
        Voit antaa vapaasti palautetta hylkeenmetsästykseen liittyen.
        Merkkejä jäljellä: 1000
        9/28 Valitse kysely
         Oletko

         10/28 Vapaa-ajankalastajat
          Mitä kalastusmuotoja harrastat?


          Kuinka monena päivänä vuodessa käyt kalastamassa pyydyksin?


          Kuinka monena päivänä vuodessa käyt vapakalastamassa?


          Kuinka tärkeänä harrastuksena pidät kalastusta itsellesi?
          11/28 Tärkeät kalastusalueet - pyydyskalastus
           12/28 Tärkeät kalastusalueet - vapakalastus
            13/28 Pyydyskalastus
             Miksi merkitsemäsi alueet ovat itsellesi tärkeitä?
             Valitse min. 1-3 vaihtoehtoa             Kuinka monta kertaa yhteensä olet käynyt kalastamassa viimeisen viiden vuoden aikana merkitsemilläsi alueilla?

             Mihin aikaan vuodesta olet ollut kalastamassa merkitsemilläsi alueilla?
             Valitse min. 1-4 vaihtoehtoa             Kuinka kauan yleensä olet viipynyt merkitsemilläsi kalastusalueilla kerrallaan?             14/28 Vapakalastus
              Miksi merkitsemäsi alueet ovat itsellesi tärkeitä?
              Valitse min. 1-3 vaihtoehtoa              Kuinka monta kertaa yhteensä olet käynyt kalastamassa viimeisen viiden vuoden aikana merkitsemilläsi alueilla?

              Mihin aikaan vuodesta olet ollut kalastamassa merkitsemilläsi alueilla?
              Valitse min. 1-4 vaihtoehtoa              Kuinka kauan yleensä olet viipynyt merkitsemilläsi kalastusalueilla kerrallaan?              15/28 Kalastusmatkailuyrittäjä
               Kauanko olet toiminut kalastusmatkailuyrittäjänä?               16/28 Tärkeät kalastusalueet
                17/28 Kalastusmatkailuyrittäjät
                 Kuinka monta kertaa yhteensä olet vienyt asiakkaita kalastamaan edellisen vuoden aikana merkitsemilläsi alueilla?

                 Mihin aikaan vuodesta olet vienyt asiakkaita kalastamaan merkitsemilläsi alueilla? (Valitse tärkein aika)                 Kuinka kauan yleensä olette viipynyt merkitsemilläsi kalastusalueilla kerrallaan?                 18/28 Vapaa-ajankalastus
                  Kuinka usein olet kohdannut muita kalastajia merkitsemilläsi alueilla?                  Arvioi muiden kalastajien määrää merkitsemilläsi alueilla
                  Onko kalastajien määrässä tapahtunut mielestäsi muutosta viimeisen viiden vuoden aikana merkitsemilläsi alueilla?

                  Kuinka usein olet kohdannut muita luonnossa vesillä (esim. veneilijät, kalastajat, metsästäjät) merkitsemilläsi alueilla?                  Arvioi muiden vesillä liikkujien määrää merkitsemilläsi alueilla
                  Oletko kohdannut ongelmia tai ristiriitoja muiden metsästäjien, kalastajien tai veneilijöiden kanssa?

                  Yövytkö yleensä merkitsemilläsi kalastusalueilla tai niiden läheisyydessä?
                  Kaipaatko lisää palveluja merkitsemillesi kalastusalueilla tai niiden läheisyyteen?

                  19/28 Kaupallinen kalastus
                   Kauanko olet harjoittanut kaupallista kalastusta (ammattikalastusta)?                   Millä kalastustavoilla harjoitat kaupallista kalastusta? Merkitse kaikki kalastustavat millä kalastat. Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

                   Verkkokalastus
                   Rysäkalastus
                   Lohen ajosiimakalastus
                   Troolaus
                   Kuinka monena päivänä vuodessa kalastat verkoilla?


                   Kuinka monena päivänä vuodessa kalastat rysällä?


                   Kuinka monena päivänä vuodessa kalastat ajosiimalla?


                   Kuinka monena päivänä vuodessa kalastat troolilla?


                   20/28 Kaupallinen kalastus - verkkokalastus
                    21/28 Kaupallinen kalastus - rysäkalastus
                     22/28 Kaupallinen kalastus - lohen ajosiima
                      23/28 Kaupallinen kalastus - troolaus
                       24/28 Kaupallinen kalastus

                        VERKKOKALASTUS

                        Miksi merkitsemäsi alueet ovat itsellesi tärkeitä?
                        Valitse min. 1-3 vaihtoehtoa                        Kuinka monta kertaa yhteensä olet käynyt kalastamassa viimeisen viiden vuoden aikana merkitsemilläsi alueilla?
                        Mihin aikaan vuodesta olet ollut kalastamassa merkitsemilläsi alueilla?
                        Valitse min. 1-4 vaihtoehtoa                        25/28 Kaupallinen kalastus

                         RYSÄKALASTUS

                         Miksi merkitsemäsi alueet ovat itsellesi tärkeitä?
                         Valitse min. 1-3 vaihtoehtoa                         Kuinka monta kertaa yhteensä olet käynyt kalastamassa viimeisen viiden vuoden aikana merkitsemilläsi alueilla?
                         Mihin aikaan vuodesta olet ollut kalastamassa merkitsemilläsi alueilla?
                         Valitse min. 1-4 vaihtoehtoa                         26/28 Kaupallinen kalastus

                          LOHEN AJOSIIMAKALASTUS

                          Miksi merkitsemäsi alueet ovat itsellesi tärkeitä?
                          Valitse min. 1-3 vaihtoehtoa                          Kuinka monta kertaa yhteensä olet käynyt kalastamassa viimeisen viiden vuoden aikana merkitsemilläsi alueilla?
                          Mihin aikaan vuodesta olet ollut kalastamassa merkitsemilläsi alueilla?
                          Valitse min. 1-4 vaihtoehtoa                          27/28 Kaupallinen kalastus

                           TROOLAUS

                           Miksi merkitsemäsi alueet ovat itsellesi tärkeitä?
                           Valitse min. 1-3 vaihtoehtoa                           Kuinka monta kertaa yhteensä olet käynyt kalastamassa viimeisen viiden vuoden aikana merkitsemilläsi alueilla?
                           Mihin aikaan vuodesta olet ollut kalastamassa merkitsemilläsi alueilla?
                           Valitse min. 1-4 vaihtoehtoa                           28/28 Palaute

                            Suuret kiitokset kyselyyn vastaamisesta!

                            Voit antaa vapaasti palautetta kyselyyn liittyen.
                            Merkkejä jäljellä: 1000

                            Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, paina oikean alalaidan "Lähetä" nappulaa