Harava - Imatran ympäristöohjelman asukaskysely
Harava - Imatran ympäristöohjelman asukaskysely
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Ympäristöohjelma
  IMATRAN YMPÄRISTÖOHJELMAN ASUKASKYSELY

  Imatran kaupungille laaditaan ympäristöohjelmaa ja ohjelman laadintatyössä on tunnistettu osa-alueet, joita Imatralla halutaan tulevaisuudessa entisestään kehittää ja joihin Imatralla halutaan panostaa. Tällä kyselyllä kerätään toimenpide-ehdotuksia osa-alueitten kehittämiseksi. Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa siihen, millainen Imatran ympäristöohjelmasta muodostuu.
  3/4 Imatran tunnistetut osa-alueet
   Seuraavissa kysymyksissä käsitellään Imatran ympäristöohjelman laadintatyössä tunnistettuja osa-alueita. Pohdi, millä käytännöllisillä toimenpiteillä näitä osa-alueita voidaan kehittää tulevaisuudessa erityisesti ympäristön kannalta katsottuna.
   1.    Millä toimenpiteillä Imatran alueen energiahuoltoa (sisältäen energiantuotannon, -käytön sekä energiatehokkuuden) voisi kehittää?
   Merkkejä jäljellä: 2000
   2.    Millä toimenpiteillä luontoympäristön tilaa voisi parantaa ja huomioida paremmin Imatralla?
   Merkkejä jäljellä: 2000
   3.    Millä toimenpiteillä vesistöjen tilaa voisi parantaa ja huomioida paremmin Imatralla?
   Merkkejä jäljellä: 2000
   4.    Millä toimenpiteillä Imatran alueen kaupunkisuunnittelua (maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta) voisi kehittää ympäristönäkökulmasta?
   Merkkejä jäljellä: 2000
   5.    Millä toimenpiteillä Imatran kaupunki-infraa (tiestö, vesijohto- ja jätevesiverkosto, kaukolämpöverkosto) voisi kehittää ympäristönäkökulmasta?
   Merkkejä jäljellä: 2000
   6.    Millä toimenpiteillä Imatran alueen liikennettä voisi kehittää ympäristönäkökulmasta?
   Merkkejä jäljellä: 2000
   7.    Millä toimenpiteillä Imatran kaupungin viestintää voisi kehittää?
   Merkkejä jäljellä: 2000
   8.    Millä toimenpiteillä Imatran kaupungin ympäristökasvatusta voisi kehittää?
   Merkkejä jäljellä: 2000
   9.    Millä toimenpiteillä digitalisoinnin mahdollisuuksia Imatralla voisi hyödyntää ympäristönäkökulmasta?
   Merkkejä jäljellä: 2000
   4/4 Vapaa sana
    Voit esittää vapaasti ajatuksia ja ehdotuksia Imatran ympäristöohjelmaan liittyen:
    Merkkejä jäljellä: 2000
    Haluan saada Imatran kaupungilta ajankohtaisia kirjeitä:
    Sähköpostiosoite:
    Merkkejä jäljellä: 250