Harava - Jämsän Keskuskatu ja Koskentie sekä Seppolan satama-alue
Harava - Jämsän Keskuskatu ja Koskentie sekä Seppolan satama-alue
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/6 Johdanto

  Tervetuloa vastaamaan karttapohjaiseen kyselyyn Jämsän Keskuskadun ja Koskentien sekä Seppolan satama-alueesta

  Kyselyn toteuttaa Jämsän kaupunki ja Sweco Ympäristö. Kyselyn tarkoitus on kerätä paikkasidonnaista tietoa alueiden käyttäjiltä. Kerättyä tietoa hyödynnetään yleissuunnitelman laadinnassa ja alueen kehittämisessä. Vastaamalla kyselyyn, voit vaikuttaa alueen tulevaisuuteen: Mitkä ovat mielipaikkojasi? Mitkä alueen toiminnot ovat sinulle tärkeitä? Mitä uutta toivoisit alueelle?

  Kysely on avoinna 11.4. - 8.5.2016. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 10-15 minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja kerätty aineisto käsitellään luottamuksellisesti. Jokaiseen kohtaan ei tarvitse vastata.

  Lisätietoa antavat:

  Katja Rissanen (katja.rissanen@jamsa.fi p. 040 846 9816) sekä Sanukka Lehtiö (sanukka.lehtio@sweco.fi p.050 316 1277)

  Vastaus lähetetään Jämsän kaupungille, kun valitset "Lähetä" kyselyn lopussa. Voit kertoa nimesi kommentin yhteydessä tai pysytellä nimettömänä.

  Suunnittelualue:
  attachment image
  3/6 Löytyykö ongelmia?
   4/6 Tarpeet ja toiveet
    5/6 Yleissuunnitelman alustavat luonnosvaihtoehdot
     Tekstejä täydennetty 13.4.2016 klo 14, vaihtoehtojen sisältöjä ei ole muutettu (tulossa olevasta täydentämisestä oli aiemmin huomautus teksteissä)

     Vaihtoehto 1
     20160408_eHarava_VE1.jpg

     Siltakatu palvelee alueellisena pääkatuna keskusta-alueen läpiajavaa autoliikennettä. Keskuskatu ja Koskentie ovat keskustan pääkatuja, lisäksi Lindemaninkatu, Mottilantie, Lukkoilantie, Koulukatu ja Lamminsuontie säilyttävät nykytilanteen mukaisen liikenteellisen funktionsa. Keskuskadulla ja Koskentiellä pyöräliikenteen järjestelyt huomioidaan pyöräilyn pääreiteiltä edellytettävien vaatimusten mukaisesti. Jalankulkupainotteisia suunnitteluratkaisuja haetaan kaupallisten toimintojen reunustamille osuuksille. Jalankulkupainotteisuuden keskeisiä kriteereitä ovat jatkosuunnittelussa:

     • Riittävä mitoitus jalkakäytävillä (kävely, oleskelu, katukalusteet, terassirakenteet ym.)

     • Jalankulun erottelu pyöräilystä

     • Kadun ylittämisen helppous

     • Viihtyisyyttä tukevat mittasuhteet ja materiaalit

     Muut keskustan kadut (sinisellä) palvelevat paikallisina katuina, joilla läpiajavaa liikennettä voidaan tarpeen vaatiessa hillitä.
     attachment image

     Vaihtoehto 2
     20160408_eHarava_VE2.jpg

     Kuva vaihtoehdosta 2 lisättynä tarkennoksella torialueen ympäristöstä:
     eHarava_VE2_sis_torin_tarkennuksen.jpg

     Keskustan jalankulkupainotteisuutta kehitetään muuttamalla Keskuskatu välillä Säterintie-koulukatu paikalliskaduksi, jolla läpiajavaa autoliikennettä hillitään kadun osittaisella yksisuuntaistamisella. Pyöräily säilyy kaksisuuntaisena. Keskuskatu katkaistaan torin eteläpuolella välillä Koskentie-Säterintie, mikä tukee kadun rauhoittamista sekä vapauttaa tilaa kadun muille toiminnoille. Ajoneuvojen nopeuksia hillitään rakenteellisilla ratkaisuilla. Kulkumuotojen rakenteellinen erottelu pidetään minimaalisena.

     Muilta osin liikennejärjestelyt noudattavat samoja linjauksia kuin vaihtoehto 1.
     attachment image
     Kumpi vaihtoehdoista on mielestäsi parempi?

     Perustele miksi?
     Merkkejä jäljellä: 1000
     6/6 Pyydämme vielä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
      Sukupuoli

      Ikäsi
      Käytkö Jämsän keskusta-alueella (rajaus: Jämsäjoki, Lukkoilantie, Yhdystie ja Siltakatu)
      Asutko Jämsän keskusta-alueella (rajaus: Jämsäjoki, Lukkoilantie, Yhdystie ja Siltakatu) vai etäämmällä?
      Mitä teet Jämsän keskusta-alueella?


      Kiitos vastauksistasi ja klikkaathan lopuksi oikeasta alakulmasta "Lähetä".