Harava - Operaatio Meidän Seinäjoki - Vaikuta ydinkeskustan kehittämiseen
Harava - Operaatio Meidän Seinäjoki - Vaikuta ydinkeskustan kehittämiseen
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/9 Uudistettavat kohteet

  VASTAA, KERRO MIELIPITEESI JA VAIKUTA SEINÄJOEN YDINKESKUSTAN KEHITTÄMISEEN!

  Tarkasteltavana alueena on Seinäjoen keskustan sydän; Keskustori, Kauppatori ja näitä yhdistävä Koulukadun katuosuus.

  Uudistukset alkavat Keskustorilta, johon tuleva monttu täyttyy pysäköintilaitoksella ja sen päälle tulevalla torikannella. Keskustorin uudistuminen on vain osa ydinkeskustan uudistumista. Myös nykyinen Kauppatori ympäristöineen tulee uudistumaan ja nivoutumaan tiiviimmin yhteen Keskustorin kanssa. Alueita yhdistävä Koulukadun osuus tulee muuttumaan kävelykaduksi. Parkkitaloa Keskustorin alle aletaan rakentamaan syksyllä 2016. Toria ympäröivissä kiinteistöissä on useita kehittämishankkeita vireillä.

  Nyt mielikuvitus liikkeelle!  

  Miltä Keskustori, Koulukatu ja Kauppatori sinun visioissasi voisi näyttää? Mitä toimintoja ja palveluita alueelle haluaisit? Mikä tekee keskustasta elävän ja viihtyisän, niin kesällä kuin talvella?

  Kyselyyn vastaaminen vie 5-10 minuuttia. Vastausaikaa on 11.1.2016 asti. Kyselyssä pääsee eteenpäin alareunan nuolinäppäimistä tai vasemmalla olevasta navigointipalkista. Vastaukset tallentuvat automaattisesti, joten voit palata aikaisemmille välilehdille. Kyselyn kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata.

  Kyselyn toteuttavat yhteistyössä Seinäjoen kaupunki ja Into Seinäjoki Oy. 

  Yhteyshenkilöt: Kirsi Mattila, asiantuntija, Into Seinäjoki Oy, puh. 0405305111, kirsi.mattila@intoseinajoki.fi ja Martti Norja, vs. kaavoitusjohtaja, Seinäjoen kaupunki, puh. 040 774 8501, martti.norja@seinajoki.fi  

  Mikäli haluat perehtyä aiheeseen enemmän, alueen asemakaavat, ydinkeskustan rakenneraporttimalli ja muu taustatieto löytyvät osoitteesta: http://www.seinajoki.fi/asuminenjaymparisto/kaupunkisuunnittelujakaavoitus/vaikutaydinkeskustankehittamiseen.html      


  attachment image
  2/9 Vastaajan taustatiedot (*tähdellä merkityt ovat pakollisia)
   Mihin seuraavista ikäryhmistä kuulutte?


   Oletteko? 
   Asuuko samassa taloudessa lapsia? 
   Asutteko?    Kuinka yleensä liikutte keskustassa?
   Käytätkö keskustan palveluita? 
   3/9 Lähtökohdat suunnittelulle, nykytilanne

    Enemmän kaupunkia kaupunkikeskustaan!

    Seinäjoen kaupunkikeskustan kehittämisen innoittajana on tahto saada parempi ja viihtyisämpi kaupunkikeskusta. Ydinkeskustan kehittymisen esteinä on ollut vanha asemakaava, joka ei ole mahdollistanut ydinkeskustan asuntotuotantoa ja kaupallisen toiminnan kasvua nykypäivän tarpeiden mukaisesti.

    Seinäjoen asukaslukumäärä on noussut yli 60 000 asukkaaseen, mikä on kasvattanut paineita viihtyisämmän ja toiminnallisemman ydinkeskustan kehittämiseen. Kaupungin asukkaat ja kaupungissa vierailevat haluavat kohdata kaupunkikeskustan, jossa on palveluita ja joka kutsuu viihtymään ja asumaan. Vetovoimainen ja viihtyisä tapahtumien keskusta moninkertaistaa potentiaalisten asiakkaiden määrät.

    Seinäjoen kaupunki on kaupunkistrategiassaan nostanut keskustakehittämisen ydintavoitteekseen.

    Seinäjoen kaupunkikeskustan kehittämisen aika on nyt.

    Karttaan on merkittynä:

    sinisellä: nykyinen rakennuskanta, 


    keltaisella: kävelypainotteinen alue

    vihreällä: viheralue


    vaaleanharmaalla: piha-alue

    valkoisella: katu
     


    attachment image
    4/9 Visiokuva 2030, maanalainen parkkialue

     Visiokuva siitä miltä maanalainen parkkialue näyttää vuonna 2030. Harmaa alue kuvaa maanalaista pysäköintiverkostoa. 

     Tavoitteena on, että maanalainen verkosto yhdistetään jopa 1700 pysäköintipaikan kokonaisuudeksi.     Karttaan on merkittynä:

     sinisellä: nykyinen rakennuskanta

     keltaisella: kävelypainotteinen alue

     vihreällä: viheralue

     harmaalla: maanalainen parkkialue

     vaaleanharmaalla: piha-alue

     valkoisella: katu 
      
     attachment image
     5/9 Visiokuva 2030, Seinäjoen mahdollisuudet

      Visiokuva siitä miltä Seinäjoen keskusta voi näyttää vuonna 2030.

      Kaavauudistus mahdollistaa keskustan alueella korkeamman rakentamisen ja täten uusia asuntoja keskustaan, maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen, uutta houkuttelevaa liiketilaa keskeisille paikoille ja katu, tori- ja puistoalueiden monipuolisemman käytön. Kadut tulevat ihmisten ja elävän keskustan käyttöön autojen sijaan.      Karttaan on merkittynä:

      sinisellä: nykyinen rakennuskanta

      punaisella: uusi rakennuspotentiaali

      keltaisella: kävelypainotteinen alue

      vihreällä: viheralue

      harmaalla: maanalainen parkkialue

      vaaleanharmaalla: piha-alue

      ​valkoisella: katu 
      attachment image
      6/9 Merkitse karttaan miten haluaisit toimintojen sijoittuvan
       7/9 Mitä toimintoja mielestäsi alueella pitäisi olla?

        Valitse listasta, että mitä toimintoja, palveluita, tiloja ja visuaalisia elementtejä uudistettavalla alueella (Keskustori, Kauppatori ja näitä yhdistävä Koulukadun osuus) mielestäsi pitäisi olla tai mihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.          

        UUDENLAISEN BISNEKSEN PAIKKA/TOIMINNALLISET ELEMENTIT
        Muu
        Merkkejä jäljellä: 250
        PALVELUT 
        Muu
        Merkkejä jäljellä: 250
        VISUAALISET ELEMENTIT 
        Muu
        Merkkejä jäljellä: 250
        TEKNISET ELEMENTIT 
        Muu
        Merkkejä jäljellä: 250
        8/9 Sana on vapaa!
         Mikä edesauttaisia mielestäsi alueen talvikäyttöä? 
         Merkkejä jäljellä: 250
         Kerro mitä alueella pitäisi ehdottomasti olla!
         Merkkejä jäljellä: 250
         Mitä alueella mielestäsi EI pitäisi olla? 
         Merkkejä jäljellä: 250
         Minkälaisia tapahtumia haluaisit alueella olevan? 
         Merkkejä jäljellä: 250
         Sana on vapaa! 
         Merkkejä jäljellä: 250
         Jos sinulla on hieno suunnitelma, piirros, linkkivinkki tai idea lähetä se meille, osoitteeseen kirsi.mattila@intoseinajoki.fi tai linkitä linkki tähän kenttään!
         Merkkejä jäljellä: 250
         9/9 Haemme vapaaehtoisia mukaan keskustan kehittämiseen
          Tarkoituksenamme on kerätä kasaan joukko vapaaehtoisia henkilöitä, joita kiinnostaa Seinäjoen ydinkeskustan suunnittelu ja sen toiminnan eteenpäin vieminen. Uskomme, että erilaisuus on rikkautta, joten haethan rohkeasti mukaan.

          Laita lyhyt kuvaus itsestäsi sekä miksi juuri sinä sopisit kehittämään. Hakijoista valitsemme henkilöitä mukaan työpajoihimme, joita järjestämme tammikuussa. Ilmoitamme valinnasta sähköpostitse. 


          Mikäli et ole kiinnostunut hakemaan mukaan vapaaehtoiseksi, niin paina oikeassa alalaidassa olevaa LÄHETÄ painiketta. 
          Lyhyt kuvaus itsestäsi sekä perustelut miksi juuri sinä sopisit mukaan kehittämään keskustaa. 
          Merkkejä jäljellä: 250
          Sähköpostisoitteesi: 
          Merkkejä jäljellä: 250

          Muistathan painaa sivun alaosassa olevaa LÄHETÄ painiketta, niin vastauksesi tallentuvat, kiitos!!