Harava - Pihakadun idealuonnosten kommentointi
Harava - Pihakadun idealuonnosten kommentointi
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/8 Pihakadun idealuonnokset - Kyselyn johdanto

  Arvoisa Pihakadun Käyttäjä,

  Jyväskylän kaupunki on teettänyt suunnitelman Kauppakadun pihakatu-osuuden väliaikaisen ilmeen parantamisesta. Suunnitelma on nyt luonnosvaiheessa. Kadulle on tarkoitus vuonna 2016 toteuttaa toimia, joilla kadun viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta parannetaan. Pihakatu tullaan kunnostamaan lopulliseen ilmeeseensä muutamien vuosien kuluttua. Väliaikaisen ratkaisun on tarkoitus myös samalla toimia kokeiluna siitä, millaiset ratkaisut pihakadulle sopisivat. 

  Ideasuunnitelman on tehnyt VSU maisema-arkkitehdit Oy. Seuraavalla sivulla on lyhyesti esitelty ideat. Toivomme Sinun voivan käyttää hetken aikaa kyselyyn ja antavan kommenttisi aiheista, jotka sinua kiinnostavat. Mihinkään kysymykseen vastaaminen ei ole pakollista, joten voit vastata vain kysymyksiin, jotka tuntuvat sinusta tärkeiltä tai olennaisilta.

  Suunnitelmaa työstetään ja parannetaan kommenttien perusteella. Suunnitelman on tarkoitus valmistua heti alkuvuodesta 2016, jotta se päästään toteuttamaan jo alkukesästä ensi vuonna.

  Kyselyyn liittyy sekä lomakepohjaisia kysymyksiä että karttapohjaisia osuuksia. Karttaosuuksissa voit lisätä suunnitelmaa koskevia merkintöjä sen mukaan, mikä niissä sinua miellyttää ja mikä vaatisi mielestäsi muuttamista.

  Tarkemmat ohjeet kyselyn täyttämiseksi löydät sivun oikeassa yläkulmassa olevan OHJE-painikkeen takaa.

  Lisätietoja suunnittelusta ja tästä kyselystä antavat projektipäällikkö Pirkko Flinkman (puh. 014 - 266 1862) sekä maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski (puh. 014 - 266 5060), sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@jkl.fi.

  Kysely on avoinna tiistaihin 22.12.2015 saakka.

   

  2/8 Pihakadun ideasuunnitelman esittely
   Tällä sivulla on tiivistetysti kuvattu ideasuunnitelman sisältö. 

   Ideasuunnitelmaluonnoksen kartta löytyy linkin takaa pdf-muodossa
   Kauppakatu_pihakatu_ideasuunnitelmaluonnos_kartta.pdf

   Kommentoitava kartta löytyy tämän kyselyn sivulta 4 (ks. vasen valikko).

   ideasuunnitelmakartan merkkien selitykset ovat sivulla 3 (ks. vasen valikko). Ns. pop-up-moduulit (lavat ja kontit), jotka ovat keskeinen elementti ideassa, on esitelty kuvineen lomakesivulla nro 6. Samalla sivulla on kysymyksiä koskien pop-up-moduulien sisältöä. 

   Voit liikkua kyselyn eri sivuilla missä järjestyksessä tahansa, eli voit rauhassa tutustua aineistoon ja siirtyä sitten antamaan palautetta niihin kohtiin, mihin haluat.

   Alla havainnekuva ideasuunnitelmasta. Etualalla pyörälava. Vasemmalla kadun laidassa terassilava ja viherlava. Oikealla kontti, jonka kyljessä voi olla taidetta tai yrittäjän ilmoitus. Lisäksi kadulle voidaan tuoda kasvillisuutta ruukuissa. Katuun on tarkoitus toteuttaa seinästä seinään ulottuvia katumaalauksia.


   Ideasuunnitelman perusratkaisut

   Ideasuunnitelman perusratkaisut jakautuvat neljään osa-alueeseen, joiden tarkoituksena on pihakadun väliaikaisen ilmeen ja toiminnallisuuden parantaminen. Ne ovat:

   Liikenne

   Viime kesänä tehtyjen laskentojen mukaan 85 prosenttia kadun käyttäjistä on jalankulkijoita tai pyöräilijöitä. Ideasuunnitelman tavoitteena on ratkaisu, jolla pyritään liikkeenharjoittajille ja asukkaille positiviisella tavalla hyödyntämään tätä kulkijapotentiaalia nykyistä paremmin.

   Suunnitelman tarkoitus on häivyttää ajoratamaista vaikutelmaa. Autojen ja erityisesti pelastusajoneuvojen vaatimat tilavaraukset on huomioitu vaaditulla tavalla. Autojen pysäköintimäärää on viime kesään verrattuna hieman kasvatettu, yhteensä autopaikkoja pihakadun osuudelle on suunnitelmassa esitetty 40 kpl. Pyöräpysäköinti rajaa pihakadun aloitus- ja lopetuskohdat. Pihakadun sisäänkäyntejä on tarkoitus korostaa, jotta liikkujille välittyy selkeä viesti saapumisesta pihakatualueelle.

   Korttelipihojen sisäänkäyntejä korostetaan katumaalauksin. Myös yritysten sisäänkäyntikohtia voidaan mahdollisesti korostaa yrityksen toimintaan liittyvin, persoonallisin katumaalauksin. Katumaalauksien toteuttamiseksi on mahdollista osallistaa myös alueen asukkaita tai muita toimijoita.

   Pop-up -moduulit

   Ratkaisun keskeinen ajatus on ns. pop-up -moduulit. Ne toteutetaan siirtolavoilla ja konteilla, joihin voi sijoittua joko istutuksia, oleskelutilaa, pyöräpysäköintiä tai jopa yrityksen toimintaa (tarkemmin moduulien sisältö on kuvattu kuvien kera kyselyn sivulla 6). Moduulit sijoitetaan pääasiassa ryhmittäin siten, että muodostuu pieniä kokonaisuuksia. Moduulien avulla jäsennellään pihakadun aluetta siten, että sen ajoratamainen vaikutelma vähenee. Lavat on tarkoitus toteuttaa kaupunkikuvallisesti yhtenäisinä ja viimeisteltyinä - siirtolava siis "tuunataan" hyvän näköiseksi. Moduulien sisältöön voi vielä esittää muitakin ideoita kyselyn sivulla 6.

   Alkuvaiheessa moduuleja toteutettaneen pihakadulle 15-20 kappaletta - ideasuunnitelmassa niitä on nyt esitetty lukumääräisesti enemmän. Mikäli idea kantaa, voidaan siis myöhemmin moduulien määrää lisätä. Luonnossuunnitelmassa esitetty moduulien sijainti on alustava, ja myös niiden sisältö kullakin kohdalla on vasta ehdotus - näitä tullaan muokkaamaan jatkosuunnittelussa mm. kommenttien perusteella.

   Toiminnot

   Pihakadulle on tarkoitus tuoda vaihtuvia toimintoja. Moduuliratkaisu mahdollistaa toiminnan joustavuuden. Moduuli (esim. yrityksen kampanjan mukaan) voi olla paikallaan vaikkapa yhden kuukauden, jonka jälkeen se viedään pois tai sen tilalle tulee joku muun tyyppinen moduuli. 

   Moduulien luonne ja määrä voi haluttaessa myös muuttua esim. vuodenaikojen mukaan. 

   Valaistus

   Valaistuksen parantaminen tai väliaikaiset valaistusratkaisut parantavat pimeän ajan maisemaa. Valo voi liittyä moduuleihin, kadun pintaan tai jopa rakennusten julkisivuun. Valaistuksella on tarkoitus myös korostaa pihakadun aloitus- ja lopetuskohtia.

   3/8 Pihakadun ideasuunnitelman merkkien selitys
    Alla on ideasuunnitelmakartan merkkien selitys. Eli sivulla 4 olevassa suunnitelmakartassa on käytetty alla olevia symboleja ja värejä.

    4/8 Ideasuunnitelma välillä Vaasankatu - Cygnaeuksenkatu
   • Näytä muiden vastaukset Piilota muiden vastaukset
    • 5/8 Pihakadun pysäköinti
      Ideasuunnitelmaan on lisätty yhteensä 5 kpl autojen pysäköintipaikkoja välille Vaasankatu - Gummeruksenkatu verrattuna kesän 2015 tilanteeseen. Pysäköintipaikkoja on pihakadulla suunnitelmassa yhteensä 40 kpl.
      Mitä mahdollista palautetta sinulla on koskien autojen pysäköintiä?
      Merkkejä jäljellä: 500
      Pyörien pysäköintiä on tarkoitus sijoittaa lavoihin (ks. enemmän sivulla 6). Niitä sijoitetaan pihakatu-osuuksien alku- ja loppupäihin, ja tarpeen mukaan myös muualle. Lavalle sijoitettavat pyöräparkit mahdollistavat sen, että niiden sijaintia ja määrää on helppo muuttaa tarpeen mukaan.
      Mitä mahdollista palautetta sinulla on koskien pyörien pysäköintiä?
      Merkkejä jäljellä: 500
      6/8 Pop-up-moduulit

       Ideasuunnitelmassa on esitetty viiden tyyppisiä pop-up-moduuleja. Pop-up-moduulit on tarkoitus toteuttaa siirtolavoista tai vastaavista lavoista. Ne "tuunataan" hyvän näköisiksi, niissä voi olla laidat ja kyseessä voi olla jopa kokonainen kontti. Laitoihin ja seiniin voidaan toteuttaa taidetta tai mahdollisesti esim. yrittäjien ilmoituksia (ei kuitenkaan tuotemerkkien mainontaa). Kooltaan lavat ovat n. 2,5 m x 5-7 m.

       Pop-up-moduulien idea on,​ että ne tuodaan valmiiksi koottuina paikalle, eli kadun ilme voi muuttua esim. yhdessä yössä. Siirtolavoja, niiden sijaintia ja määrää, on siten helppo muuttaa, mikä mahdollistaa pihakadun toiminnan joustavuuden sekä vaihtelevan ilmeen vaikkapa vuodenaikojen mukaan.


       Voit tällä sivulla tuoda esille myös muita ideoita koskien lavojen sisältöä ja teemaa (ks. kysymykset aivan sivun alalaidassa).

       Nurmilava

       Nurmilavalle on nimensä mukaisesti toteutettu oleskeluun soveltuva nurmialue.

       Viherlava

       Viherlava on hieman syvemmän kasvualustan mahdollistava rakenne, johon voidaan istuttaa jopa puita.

       Terassilava

       Terassilava on tarkoitettu oleskeluun. Sille voidaan sijoittaa kalusteita oleskeluun. Yritys tai muu toimija voi myös vuokrata terassilavan omaan käyttöönsä. 

       Pyörälava

       Pyöräpysäköinti toteutetaan ainakin osittain lavoihin kiinnitettyinä telineratkaisuina.

       Kontti

       Pihakadulla toimijat, esim. yrittäjä, voi halutessaan saada kadulle kontin, johon voi sijoittaa toimintojaan. Kontti voi olla kadulla esim. kampanjan ajan tai pysyvämmin.

       Onko sinulla muita ideoita, millaisia lavamoduuleja pihakadulla voisi olla?
       Merkkejä jäljellä: 250
       Mitä muita kommentteja sinulla on liittyen erityisesti esitettyihin pop-up-moduuleihin?
       Merkkejä jäljellä: 250
       7/8 Pihakadun ideasuunnitelma - muut vapaat kommentit
        Voit tällä sivulla antaa vapaita kommentteja suunnitelmasta tai muutoin pihakadusta
        Mitä mieltä olit yleensä pihakadulle esitetyistä ideoista?
        Merkkejä jäljellä: 500
        Mitä muita ideoita sinulla on pihakadun kehittämiseen?
        Merkkejä jäljellä: 500
        8/8 Mielipide kyselystä
         Haluatko antaa jotain palautetta tästä kyselystä?
         Merkkejä jäljellä: 500
         Mikäli haluat, että sinuun otetaan yhteyttä jonkin asian tiimoilta, jätäthän yhteystietosi (esim. puhelinumero tai sähköpostiosoite)
         Merkkejä jäljellä: 250