Harava - PIELISEN KARJALAN VIISAAN LIIKKUMISEN KYSELY
Harava - PIELISEN KARJALAN VIISAAN LIIKKUMISEN KYSELY
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 A. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT

  Pielisen Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

  Pohjois-Savon ELY-keskus, Lieksan ja Nurmeksen kaupungit sekä Juuan ja Valtimon kunnat ovat yhdessä käynnistäneet viisaan liikkumisen suunnitelman laatimisen Pielisen Karjalaan.  Hankkeen tavoitteena on edistää viisaita liikkumisvalintoja, parantaa liikenneturvallisuutta sekä luoda Pielisen Karjalan seudulle toimintaa ohjaava suunnitelma turvallisen ja viisaan liikkumisen edistämiseksi.

  Suunnitelma tulee käsittelemään seudun liikkumista ja liikenneturvallisuutta perinteistä liikenneturvallisuussuunnitelmaa monipuolisemmin.

  Viisaan liikkumisen kehittäminen

  Viisaan liikkumisen edistämisellä tarkoitetaan tässä työssä liikkumisen painopisteen siirtämistä hen­kilöautoilusta vähemmän päästöjä aiheuttaviin kulkutapoihin, kuten joukkoliikenteeseen sekä kävelyyn ja pyöräilyyn. Myös auton käytön tehostaminen, auton järkevämpi ja tarkoituksenmukaisempi käyttö sekä autovalintoihin vaikuttaminen ovat osa viisaan liikkumisen edistämistä.          

  Hankkeessa laaditaan toimenpideohjelmat viisaan liikkumisen ja liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi. Tarkemmin käsitellään liikkumisen ohjauksen sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistä. Hankkeen tavoitteena on kehittää viisasta liikkumista laaja-alaisesti koko Pielisen Karjalan seudulla. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kuntien, yritysten ja eri yhteisöjen kanssa.

  Liikenneympäristön parantaminen

  Liikenneympäristön parantamiseksi haetaan toimenpiteitä, jotka parantavat infrastruktuuria siten, että se tukisi turvallista liikkumista. Toimenpiteiden suunnittelussa painotetaan pieniä ja helposti toteutettavia investointeja sekä viisasta ja turvallista liikkumista tukevia toimenpiteitä. Erityisesti kiinnitetään huomiota taajamien esteettömyyteen sekä koulujen ympäristöihin.

  Kuntalaisilla mahdollisuus osallistua suunnitteluun

  Kuntalaisille on avattu verkkokysely, jossa kartoitetaan heidän liikkumistottumuksiaan sekä mielipiteitä liikkumismahdollisuuksien kehittämiseen. Verkkokyselyn lopussa on karttaosuus, jossa kartalle voi merkitä ongelmakohteita sekä puuttuvia yhteyksiä. Kyselyyn voi vastata 14.9.-13.10.2015 välisenä aikana.


  Tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia.

  Kysymyslomake muokkautuu vastausten perusteella, ja ylimääräisiksi osoittautuvat kysymykset sumentuvat harmaiksi.


  Asuinkuntanne?


  Asunnon sijainti kunnassa?
  Ikänne:

  Mihin seuraavista ryhmistä koette parhaiten kuuluvanne?  Työpaikkanne


  Missä kunnassa työ- tai opiskelupaikkanne sijaitsee?  Työ- tai koulumatkan yhdensuuntainen pituus:


  Miten usein teet etätyötä?


  Onko sinulla mahdollisuutta tai kiinnostusta lisätä etätyön tekemistä?
  Mitkä tekijät lisäisivät mahdollisuutta tehdä etätyötä?


  Onko teillä oma tai säännöllisesti käytettävissä oleva ajokuntoinen polkupyörä?  Onko teillä henkilöautoa säännöllisesti käytettävissänne?  Onko teillä jokin pysyvä liikunta- tai toimintarajoite, joka vaikeuttaa liikkumistanne?  2/4 LIIKKUMINEN TYÖ- JA KOULUMATKOILLA

   Kimppakyydillä tarkoitetaan tässä kyselyssä kyytiä, jonka kuljettaja on yksityishenkilö (= ei liikennöitsijä) ja kyydissä kulkevista vähintään yksi on eri taloudesta kuin kuljettaja.

   Joukkoliikenteellä tarkoitetaan tässä kyselyssä linja-autoa, junaa tai kutsujoukkoliikennettä.

    

   Teettekö säännöllisesti työ- tai koulumatkoja?

   Työ- ja koulumatkoilla tarkoitetaan tässä kyselyssä kodin tai vastaavan vakituisen majapaikan sekä työ- tai opiskelupaikan välillä tehtäviä päivittäisiä tai lähes päivittäisiä matkoja.


   Millä kulkuvälineellä kuljette työ- tai koulumatkan pääasiallisesti

   kesällä   talvella   Kannustaako työnantaja tekemään työ- tai työasiamatkat kävellen, pyörällä, joukkoliikenteellä tai kimppakyydeillä?

   Valitse maks. 11 vaihtoehtoa


   Mikä kannustaisi teitä kulkemaan työ- tai koulumatkan kävellen tai pyörällä nykyistä useammin?

   Valitse min. 1-10 vaihtoehtoa
   Mikä kannustaisi teitä kulkemaan työ- tai koulumatkan joukkoliikenteellä tai kimppakyydillä nykyistä useammin?

   Valitse min. 1-10 vaihtoehtoa

   Työ- ja koulumatkoihin liittyvät kommentit ja ajatukset:
   Merkkejä jäljellä: 500
   3/4 LIIKKUMINEN OSTOS- JA VAPAA-AJAN MATKOILLA

    Kimppakyydillä tarkoitetaan tässä kyselyssä kyytiä, jonka kuljettaja on yksityishenkilö (= ei liikennöitsijä) ja kyydissä kulkevista vähintään yksi on eri taloudesta kuin kuljettaja.

    Joukkoliikenteellä tarkoitetaan tässä kyselyssä linja-autoa, junaa tai kutsujoukkoliikennettä.

     

    Millä kulkutavalla teette lyhyet (alle 5 km), usein toistuvat vapaa-ajan matkanne (esim. harrastusmatkat tai viikoittaiset ostos- ja asiointimatkat) pääasiallisesti


    kesällä

    talvella

    Millä kulkutavalla teette pidemmät (yli 5 km), usein toistuvat vapaa-ajan matkanne (esim. harrastusmatkat tai viikoittaiset ostos- ja asiointimatkat) pääasiallisesti


    kesällä

    talvella

    Mikä kannustaisi teitä liikkumaan ostos- ja vapaa-ajan matkat kävellen tai pyörällä nykyistä useammin?


    Valitse min. 1-10 vaihtoehtoa    Mikä kannustaisi teitä liikkumaan ostos- ja vapaa-ajan matkat joukkoliikenteellä tai kimppakyydillä nykyistä useammin?


    Valitse min. 1-10 vaihtoehtoa

    Ostos- ja vapaa-ajan matkoihin liittyvät kommentit ja ajatukset:


    Merkkejä jäljellä: 500

    Arvostamme ajatuksia, asenteita ja ideoita liittyen Pielisen Karjalan kestäviin liikkumismuotoihin ja niiden käyttöön kannustavaan liikkumisen ohjauksen työhön. Voitte antaa palautteenne vapaasti tässä.


    Merkkejä jäljellä: 500
    4/4 LIIKENNEYMPÄRISTÖN VAARANPAIKAT JA KEHITYSTARPEET