Harava - Jyväskylän pyöräilynedistämisohjelma, tyytyväisyyskysely
Harava - Jyväskylän pyöräilynedistämisohjelma, tyytyväisyyskysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Taustatiedot
  1. Syntymävuosi
  2. Sukupuoli
  3. Asuinpaikkasi postinumero
  4. Mitkä ovat pääasialliset liikkumismuotosi lumettomaan aikaan? (voit valita useamman)


  Merkkejä jäljellä: 250
  5. Kuinka usein pyöräilet lumettomaan aikaan?  6. Mitkä ovat pääasialliset liikkumismuotosi talvisin? (voit valita useamman)


  Merkkejä jäljellä: 250
  7. Kuinka usein pyöräilet talvisin  8. Kuinka monta autoa taloudessanne on?  9. Kuinka pitkiä matkoja pääsääntöisesti pyöräilet?

  Työmatkat
  Koulu- tai opiskelumatkat
  Ostos- ja asiointimatkat
  Vapaa-ajan matkat
  10. Mitkä ovat 3 tärkeintä syytä pyöräilyysi?
  Valitse min. 3-3 vaihtoehtoa


  Merkkejä jäljellä: 250
  11. Entä 3 tärkeintä syytä, jotka estävät pyöräilyäsi?
  Valitse min. 3-3 vaihtoehtoa  Merkkejä jäljellä: 250
  2/4 Pyöräilyolosuhteet

   1. Pyöräilyolosuhteet omalla asuinalueellasi

   huono
   tyydyttävä
   hyvä
   erittäin hyvä
   en tiedä
   Pyöraily-ystävällisyys
   Pyöräilyn nopeus ja sujuvuus
   Pyörailyn turvallisuus
   Pyöräilyväylien jatkuvuus ja selkeys
   Ajomukavuus
   Viihtyisyys
   Pyöräilyväylien kunto
   Talvikunnossapidon taso
   Pyöräpysäköintimahdollisuudet

   2. Pyöräilyolosuhteet Jyväskylän keskustassa

   huono
   tyydyttävä
   hyvä
   erittäin hyvä
   en tiedä
   Pyöraily-ystävällisyys
   Pyöräilyn nopeus ja sujuvuus
   Pyöräilyn turvallisuus
   Pyöräilyväylien jatkuvuus ja selkeys
   Ajomukavuus
   Viihtyisyys
   Pyöräilyväylien kunto
   Talvikunnossapidon taso
   Pyöräpysäköintimahdollisuudet
   4/4 Vapaa palaute
    Mitä vielä haluaisit kertoa pyöräilystä? Voit myös antaa palautetta tästä kyselystä.
    Merkkejä jäljellä: 250