Louhi Palaute - TIE21228_Yhteysvälin Tampere-Vaasa käyttäjäkysely
Louhi Palaute - TIE21228_Yhteysvälin Tampere-Vaasa käyttäjäkysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/6 Aloitussivu

  Tervetuloa vastaamaan valtatien 3 Tampere–Vaasa yhteysvälin käyttäjäkyselyyn!

  Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset laativat parhaillaan yhdessä Liikenneviraston kanssa yhteysvälin valtatie 3 Tampere–Vaasa kehittämistä ohjaavaa selvitystä. Suunnittelutyön tavoitteena on löytää valtatielle 3 Tampereelta Vaasaan johtavalla yhteysvälillä toimenpiteitä, jotka turvaavat mahdollisimman hyvin yhteysvälin palvelutason käytettävissä olevilla resursseilla.

  Käyttäjäkyselyn tavoitteena on selvittää keskeisten sidos- ja asiakasryhmien näkemyksiä tiellä liikkumisesta ja yhteysvälin nykytilan ongelmista. Kyselyn tulosten ja muun käyttäjätiedon perusteella määritellään valtatie 3 kehittämisen kannalta koko yhteysvälin ja sen eri osien merkittävimmät palvelutasotekijät. Kyselyn avulla halutaan entistä paremmin saada selville tienkäyttäjien tarpeita parhaiten palvelevia toimenpidevaihtoehtoja
  Kyselyyn vastaaminen

  Osa kyselyn sivuista on toteutettu karttapalutesivuina. Karttapalvelua on helppo käyttää. Sen kautta voit kommentoida valtatien nykytilannetta ja kohditaa kommentit suoraan haluamaasi kohtaan kartalla. Karttapalvelun kautta voit kertoa esimerkiksi nykytilanteen ongelmakohdista, kehittämistarpeista ja muista tärkeistä ja korostettavista asioista.

  Kaikki palaute on tervetullutta!

  Palautteesi avulla saamme ajantasaista tietoa paikallisista oloista ja huomioon otettavista asioista yhteysvälillä. Palautteesi huomioidaan valtatien 3 kehittämisen suunnittelussa.

  Kysely on avoinna 1.10.2014.–31.10.2014  Lisätietoja:

  Tero Haarajärvi,
  Pirkanmaan ELY-keskus, tero.haarajarvi@ely-keskus.fi

  Jarmo Salo, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, jarmo.salo@ely-keskus.fi

  Juha Mäkinen, Sito Oy, juha.makinen@sito.fi

  Yhteysväli Tampere - Vaasa kartalla   
  attachment image
  2/6 Vastaajan perustiedot
   Sukupuolesi

   Ikäluokkasi
   Asuinkuntasi
   Merkkejä jäljellä: 30
   Asuinpaikkasi postinumero
   Merkkejä jäljellä: 5
   3/6 Liikkuminen yhteysvälillä

    Kuinka usein kuljet seuraavilla tieosuuksilla yhteysvälillä Tampere–Vaasa?

    Päivittäin
    Muutaman kerran viikossa
    Kerran viikossa
    Muutaman kerran kuussa
    Harvemmin
    En koskaan
    Koko yhteysväli, (Helsinki)–Tampere–Vaasa tai Vaasa–Tampere–(Helsinki)
    Tampere–Ikaalinen tai Ikaalinen–Tampere
    Ikaalinen–Parkano tai Perkano–Ikaalinen
    Parkano–Jalasjärvi tai Jalasjärvi–Parkano
    Jalasjärvi–Laihia tai Laihia–Jalasjärvi
    Jalasjärvi/Kurikka/Laihia–Seinäjoki tai Seinäjoki–Jalasjärvi/Kurikka/Laihia
    Laihia–Vaasa tai Vaasa–Laihia
    Millaisia matkoilla kuljet tyypillisimmin ilmoittamallasi yhteysvälillä?

    (valitse vain yksi vaihtoehto)

    Miten tyypillisimmin kuljet ilmoittamallasi yhteysvälillä?

    (valitse vain eniten käyttämäsi vaihtoehto)


    Mitä muita kulkutapohja käytät ilmoittamallasi yhteysvälillä?


    Olisiko sinun mahdollista korvata osa tai kaikki yhteysvälillä kulkemasi matkat joukkoliikenteellä?

    Kuvaile lyhyesti, miksi joukkoliikenteen käyttö ei ole kohdallasi mahdollista? Tai miksi et käytä joukkoliikennettä?
    Merkkejä jäljellä: 250
    4/6 Yhteysvälin nykytila ja kehittäminen

     Arvioi käyttämäsi yhteysvälin ominaisuuksien nykytilaa liukuasteikolla

     Tien kunto
     huono
     kiitettävä
     Tien kunnossapito (hoidon taso)
     huono
     kiitettävä
     Valaistus
     huono
     kiitettävä
     Liikenteen sujuvuus liittymäalueilla
     huono
     kiitettävä
     Liikenteen sujuvuus muilla tieosuuksilla (liittymien ulkopuolella)
     huono
     kiitettävä
     Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet
     huono
     kiitettävä
     Joukkoliikenteen käytön mahdollisuudet
     huono
     kiitettävä
     Ohitusmahdollisuudet
     huono
     kiitettävä
     Liikennemäärät
     matalat
     korkeat
     Ajonopeudet
     matalat
     korkeat

     Miten käyttämääsi yhteysväliä tulisi mielestäsi kehittää? Arvioi seuraavien toimien tarpeellisuutta yhteysvälillä.

     Tien kunnon parantaminen
     pieni tarve
     suuri tarve
     Tien kunnossapidon lisääminen
     pieni tarve
     suuri tarve
     Valaistuksen parantaminen/lisääminen
     pieni tarve
     suuri tarve
     Liikenteen sujuvuuden parantaminen liittymissä
     pieni tarve
     suuri tarve
     Liikenteen sujuvuuden parantaminen muilla tieosuuksilla (liittymien ulkopuolella)
     pieni tarve
     suuri tarve
     Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien lisääminen
     pieni tarve
     suuri tarve
     Ohitusmahdollisuuksien lisääminen
     pieni tarve
     suuri tarve
     Joukkoliikenteen vuorotarjonnan lisääminen
     pieni tarve
     suuri tarve
     Joukkoliikenteen linjareittien kehittäminen
     pieni tarve
     suuri tarve
     Nopeusrajoitusten alentaminen
     pieni tarve
     suuri tarve
     Nopeusrajoitusten nostaminen
     pieni tarve
     suuri tarve
     Liikenneturvallisuuden parantaminen
     pieni tarve
     suuri tarve

     Mitä muuta haluat nostaa esiin yhteysvälin nykytilasta? Voit myös kertoa ideoita yhteysvälin kehittämiseen liittyen.

     (Huomaa, että seuraavalla sivulla voit antaa paikkaan sidottua palautetta karttapohjan avulla)
     Merkkejä jäljellä: 2000
     6/6 Joukkoliikenteen nykytila yhteysvälillä - kartta