Harava - Strategiakysely sidosryhmille
Harava - Strategiakysely sidosryhmille
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/7 Mikkeli on olemassa asukkaitaan varten
  Mikkelin perustehtävä ei ole tuottaa taloudellista voittoa, vaan mahdollistaa asukkailleen hyvä elämä. Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Ihmisten kuuntelu ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä asioita. Päättäjien ja asukkaiden avoimia sosiaalisia kohtaamisia kasvokkain ja verkossa on lisättävä. On myös edistettävä monipuolista ajattelua ja keskustelukulttuuria, joka sisältää vaihtoehtoja ja kunnioittaa erilaisuutta. Yhteisen ymmärryksen etsiminen kannattaa aina. Toivon, että voit antaa palautetta ja kommentteja valtuuston asettamista tavoitteista. Mille ne Sinusta tuntuvat?  Satu Taavitsainen

  Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

  2/7 Kyselyn saate

   Mikkelin kaupungin strategiatyö

   Mikkelin kaupungin strateginen johtaminen lähtee valtuustostrategiasta. Strategian edellyttämät käytännön toimenpiteet kootaan ohjelmiin. Ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen sekä luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelmat. Ne sisältävät tärkeimmät toimenpiteet, jotka tarvitaan tavoitteisiin pääsemiseksi.

   Mikkelin kaupunkistrategia on kiteymä siitä, mihin valtuusto tähtää kaudella 2014–2017. Strategia luo pohjan arvioida onnistumista. Olemmeko Mikkelissä kyenneet tuottamaan asukkaille, elinkeinoille sekä luonnolle ja ympäristölle parempaa hyvinvointia?

   Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää strategian onnistuneisuutta ja kartoittaa kaupungin tavoitteiden tuntemusta ja asetettujen tavoitteiden tärkeyttä.  Vastauksenne on erittäin tärkeä kyselyn luotettavuuden ja saatavan palautteen kannalta. Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisina. Tuloksista tehdään yhteenveto, josta ei käy ilmi vastaajien henkilöllisyys. Vastaamiseen menee noin 5 minuuttia. Toivomme Teidän vastaavan kyselyyn 17.10.2014 mennessä. Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteistietojensa jättäneiden kesken arvotaan 3 kappaletta lahjakortteja Bistro Vileeseen.

   Kiitämme jo ennakolta vastauksistanne. Mikäli haluatte saada lisätietoja kyselyyn liittyen, voitte ystävällisesti ottaa yhteyttä sähköpostitse susanna.keminen(at)mikkeli.fi ja kaupungin strategiaan liittyvistä asioissa, Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuituseen, soile.kuitunen(at)mikkeli.fi.
   3/7 Sidosryhmän tiedot

    Vastaa alla oleviin kysymyksiin sen sidosryhmän kautta, jonka edustajana vastaat kyselyyn.

    Sidosryhmä
    Merkkejä jäljellä: 250
    Sidosryhmän organisaation henkilöstömäärä


    Sidosryhmän toimiala
    Merkkejä jäljellä: 250
    4/7 Kaupungin tavoitteiden tuntemus

     Miten hyvin tunnette Mikkelin kaupungin asettamat tavoitteet valtuustokaudelle 2014–2017?


     Missä määrin olette ottaneet huomioon kaupungin tavoitteita oman organisaationne/ järjestönne toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa?
     Missä yhteyksissä olette ottanut huomioon kaupungin tavoitteet?


     Kaupungin tavoitteet on jaettu kolmeen näkökulmaan, asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointiin. Mikä näistä näkökulmista on lähimpänä edustamanne organisaation/ järjestön toimintaa ja toiminnallisia tavoitteita?     Tässä kuvassa näkyy kaupungin strategian kolme näkökulmaa.

     Mikkelin kaupungin strategiakortti.
     strategiakortti.pdf
     5/7 Hyvinvointiohjelmien pääteemat


      1. Mihin seuraavista kolmesta isosta teemasta edustamanne organisaation/järjestön toiminnalliset tavoitteet erityisesti liittyvät.

       Valitkaa vain yksi.


      Asukkaiden hyvinvointiohjelma


      Elinkeinojen hyvinvointiohjelma


      Ympäristön hyvinvointiohjelma


      6/7 Tärkeimmät asiat strategiassa
       Mitkä olla olevista teemoista ovat mielestänne kaikkein tärkeimpiä?

       Alla on lueteltu Mikkelin kaupungin hyvinvointiohjelmien pääteemat. Mitkä ovat kolme tärkeintä hyvinvointiongelmaa tai mahdollisuutta, joihin kaupungin tulisi tällä valtuustokaudella tarttua?

       Valitse yhdestä kolmeen.
       Hyvinvointiohjelmien tavoitteet
       Valitse min. 1-3 vaihtoehtoa
       Minkä yleisarvosanan annatte kaupungin onnistumiselle tavoitteiden saavuttamisessa tähän mennessä?
       4
       10
       Vapaamuotoinen palaute kaupungille ja sen päättäjille.
       Merkkejä jäljellä: 250
       7/7 Kiitos vastauksistanne
        Jätäthän yhteistietosi jos haluat osallistua arvontaan. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 3 kappaletta lahjakortteja Bistro Vileeseen. Kirjoita oheiseen kenttään yhteistietosi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
        Merkkejä jäljellä: 250

        Voitte lähettää vastauksenne LÄHETÄ nappia painamalla ja sulkea sen jälkeen selaimen.

        Suuri kiitos vaivannäöstänne.