Harava - Strategiakysely kuntalaisille - miten olemme onnistuneet?
Harava - Strategiakysely kuntalaisille - miten olemme onnistuneet?
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/6 Mikkeli on olemassa asukkaitaan varten
  Mikkelin perustehtävä ei ole tuottaa taloudellista voittoa, vaan mahdollistaa asukkailleen hyvä elämä. Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Ihmisten kuuntelu ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä asioita. Päättäjien ja asukkaiden avoimia sosiaalisia kohtaamisia kasvokkain ja verkossa on lisättävä. On myös edistettävä monipuolista ajattelua ja keskustelukulttuuria, joka sisältää vaihtoehtoja ja kunnioittaa erilaisuutta. Yhteisen ymmärryksen etsiminen kannattaa aina. Toivon, että voit antaa palautetta ja kommentteja valtuuston asettamista tavoitteista. Mille ne Sinusta tuntuvat?  Satu Taavitsainen

  Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

  2/6 Kyselyn saate

   Mikkelin kaupungin strategiatyö

   Mikkelin kaupungin strateginen johtaminen lähtee valtuustostrategiasta. Strategian edellyttämät käytännön toimenpiteet kootaan ohjelmiin. Ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen sekä luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelmat. Ne sisältävät tärkeimmät toimenpiteet, jotka tarvitaan tavoitteisiin pääsemiseksi.

   Mikkelin kaupunkistrategia on kiteymä siitä, mihin valtuusto tähtää kaudella 2014–2017.  Strategia luo pohjan arvioida onnistumista. Olemmeko Mikkelissä kyenneet tuottamaan asukkaille, elinkeinoille sekä luonnolle ja ympäristölle parempaa hyvinvointia?

   Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää strategian onnistuneisuutta ja kartoittaa kaupungin tavoitteiden tuntemusta ja asetettujen tavoitteiden tärkeyttä.  Vastauksenne on erittäin tärkeä kyselyn luotettavuuden ja saatavan palautteen kannalta. Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisina. Tuloksista tehdään yhteenveto, josta ei käy ilmi vastaajien henkilöllisyys. Vastaamiseen menee noin 5 minuuttia. Toivomme Teidän vastaavan kyselyyn 17.10.2014 mennessä. Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteistietojensa jättäneiden kesken arvotaan 3 kappaletta lahjakortteja Bistro Vileeseen.

   Kiitämme jo ennakolta vastauksistanne. Mikäli haluatte saada lisätietoja kyselyyn liittyen, voitte ystävällisesti ottaa yhteyttä sähköpostitse susanna.keminen(at)mikkeli.fi ja kaupungin strategiaan liittyvistä asioissa, Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuituseen, soile.kuitunen(at)mikkeli.fi.
   3/6 Vastaajan taustatiedot
    Ikä    Sukupuoli
    Koulutus


    4/6 Kaupungin tavoitteiden tuntemus ja arvionti

     Miten hyvin tunnette Mikkelin kaupungin asettamat tavoitteet valtuustokaudelle 2014–2017?


     Kaupungin tavoitteet on jaettu kolmeen näkökulmaan: asukkaiden hyvinvointi, elinkeinojen hyvinvointi ja ympäristön hyvinvointi.  Alla olevassa kuvassa on esitelty hyvinvointiohjelmiin kuuluvat pääteemat.


     Sivun alareunassa on esimerkkejä toimenpiteistä, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. (Ellei pdf. tiedosto avaudu.)
     Strategian mittarit.pdf

     Miten kaupunki on mielestänne tähän mennessä onnistunut asioissa, joihin halutaan tällä valtuustokaudella vaikuttaa?


     Merkkejä jäljellä: 250
     Arvioi onnistuminen myös tähtiasteikolla antamalla 1-5 tähteä.     5/6 Tärkeimmät asiat joihin kaupungin tulisi tarttua
      Mitkä olla olevista teemoista ovat mielestänne kaikkein tärkeimpiä?

      Alla on lueteltu Mikkelin kaupungin hyvinvointiohjelmien pääteemat. Mitkä ovat kolme tärkeintä hyvinvointiongelmaa tai mahdollisuutta ohjelmittain, joihin kaupungin tulisi tällä valtuustokaudella tarttua?
      Asukkaiden hyvinvointiohjelma


      Elinkeinojen hyvinvointiohjelma


      Ympäristön hyvinvointiohjelma


      Minkä yleisarvosanan annatte kaupungin onnistumiselle tavoitteiden saavuttamisessa tähän mennessä?
      4
      10
      Vapaamuotoinen palaute kaupungille ja sen päättäjille.
      Merkkejä jäljellä: 250
      6/6 Kiitos vastauksistanne
       Jätäthän yhteistietosi jos haluat osallistua arvontaan. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 3 kappaletta lahjakortteja Bistro Vileeseen. Kirjoita oheiseen kenttään yhteistietosi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
       Merkkejä jäljellä: 250
       Voitte lähettää vastauksenne LÄHETÄ nappia painamalla ja sulkea sen jälkeen selaimen.

       Suuri kiitos vaivannäöstänne.