Harava - Vartsalan kyläkysely
Harava - Vartsalan kyläkysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/12 Tervetuloa Vartsalan kyläkyselyyn

  Hyvä vartsalalainen!


  Wartsalan kyläyhdistys on muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen taas lisännyt toimintaansa. Yhtenä yhdistyksen tavoitteena on, yhdessä kaikkien kyläläisten ja kylän järjestöjen kanssa, kehittää Vartsalaa entistä viihtyisämmäksi ja toimivammaksi niin vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaillekin. Kehittämisen tueksi päätettiin toteuttaa Vartsalan oma kyläsuunnitelma Kylien Salo -hankkeen avustuksella.

  Kyläsuunnitelmaan haluamme kiteyttää yhteisen päämäärämme - mikä juuri meidän kylässä on tärkeää! Tarvitsemme nyt siis näkemyksiänne ja ideoitanne. Haluamme tietää, mitkä palvelut ovat teille tärkeitä ja missä mielestänne ovat Vartsalan kauniit, tärkeät tai muuten merkitykselliset paikat. Niin ikään olemme kiinnostuneita selvittämään, minkälainen tiedotus Vartsalan tapahtumista tavoittaa teidät parhaiten. Otamme vastaan myös tapahtuma-, hanke- ja kehittämisideoita, joita kylän yhdistykset ja yrittäjät voivat toteuttaa joko itse tai yhteistyössä kaupungin kanssa.

  Koska teemme koko kylän kyläsuunnitelmaa, toivomme mahdollisimman monen perheenjäsenen osallistuvan vastaamiseen. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisten vastauslomakkeiden tietoja julkaista. Tietoja käsittelevät vain kylä­suunnitelman kirjoittajat Henrik Hausen ja Tanja Ahola Kylien Salo -hankkeesta.

  Vastaamisaikaa on 1.9.2014 asti.

  Kyselyssä pääsee eteenpäin alareunan nuolinäppäimistä ja vastaukset tallentuvat automaattisesti, joten voitte palata aikaisemmille välilehdille vastausten katoamatta. Huomaattehan, että sivuilla on joitain pakollista, tähdellä (*) merkittyjä kysymyksiä. Näiltä sivuilta pääsette eteenpäin vastattuanne.

  Kiitos vaivannäöstänne!

  Wartsalan kyläyhdistys ry

  Toni Pelander (pj)               s-posti: wartsala(at)gmail.com / puh. 044-7776510

  Susanna  Raimi (sihteeri)    s-posti: wartsala(at)gmail.com / puh. 044-5368704

  Salon kaupunki, Kylien Salo -kehittämishanke

  Henrik Hausen                   s-posti: henrik.hausen(at)salo.fi / puh. 02-7787715

  Tanja Ahola                       s-posti: tanja.ahola(at)salo.fi / puh. 02-7787714

   
  2/12 Vartsalalaisuus
   Talouteemme kuuluu:   Taloutemme pääasiallinen toimeentulolähde: (Valitkaa sopivat vaihtoehdot.)

   Työpaikkamme ovat:


   Asumme Vartsalassa:

   * VAKITUISET ASUKKAAT: Kauanko taloutenne aikuiset ovat asuneet Vartsalassa?   * VAPAA-AJAN ASUKKAAT: Kauanko vapaa-ajanasuntonne on ollut teidän tai sukunne omistuksessa?


   * VAPAA-AJAN ASUKKAAT: entä haluaisitteko asua vakituisesti Vartsalassa?


   Meille kylässä viihtymisen kannalta tärkeää on:


   Kylän ilmapiiri. Valitkaa sopivat vaihtoehdot.

   3/12 Oman kylän palvelut

    Arvioikaa seuraavien palveluiden tärkeyttä Vartsalan hyvän kehityksen kannalta. Palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä kunnan, järjestöjen että yksityisten tuottamia palveluita.


    erittäin tärkeä
    tärkeä
    ei tärkeä

    Meri-Halikon koulu


    Iltapäiväkerho


    Päivähoito Vartsalassa


    Ikääntyvien palveluja kylän alueella


    Kirjastoauto


    Tyhjennettävä postilaatikko


    Työväentalo kokoontumistilana


    Sahan alue kävelyreitteineen


    Penturanta palveluineen

    Veneranta


    Linja-autoyhteys Salon keskustaan


    Tähän voitte kertoa ajatuksianne kylän palveluasioista. Minkä palvelun saatavuudessa on ongelmia jne.?


    Merkkejä jäljellä: 250
    4/12 Harrastaminen, osallistuminen ja tiedonkulku

     Minkälaista harrastustoimintaa toivoisitte Vartsalassa olevan?


     Merkkejä jäljellä: 250

     Osallistuminen. (Valitkaa sopivat vaihtoehdot.)     Jos haluatte jatkossa olla mukana talkoissa, toiminnan kehittämisessä tai vetämässä harrastusryhmää, voitte jättää tähän yhteystietonne kyläyhdistykselle.


     Merkkejä jäljellä: 100

     Oletteko saaneet riittävästi tietoa kylän tapahtumista ja tilaisuuksista?


     Mistä olette saaneet tietoa tapahtumista ja tilaisuuksista?


     5/12 Kylämaisema, ympäristö ja rakentaminen

      Viihtyvyyteen vaikuttaa ympäristö, jossa elämme. Seuraavaksi voitte kertoa mielipiteenne, mikä Vartsalan maisemassa on teille tärkeää, ja miten ympäristöä voisi kehittää entistä viihtyisämmäksi. (Voitte halutessanne merkitä paikat myös seuraavan välilehden kartalle.)


      Mitkä ovat mielestänne kauniita, tärkeitä, historiallisia tai muuten mielenkiintoisia paikkoja Vartsalassa?


      Merkkejä jäljellä: 250

      Onko joku paikka unohdettu tai mitä paikkaa olisi tärkeä kehittää?


      Merkkejä jäljellä: 250

      Mitä Vartsalassa pitäisi tehdä ympäristön, vesistöjen tai maiseman hyväksi?


      Merkkejä jäljellä: 250
      Vartsalaan olisi mielestämme tarpeellista tehdä:      7/12 Kehitettävää liikkumisessa ja turvallisuudessa
       Seuraavaan kahteen (2) kysymykseen voitte vastata halutessanne myös seuraan välilehden kartalle.
       Millaisia ehdotuksia teillä on Vartsalan tiestön parantamiseksi? (tien kunto, opasteet, valaistus, kevyen liikenteen väylät, jne.)
       Merkkejä jäljellä: 250

       Onko Vartsalassa liikkumisen kannalta vaarallisia paikkoja esim. risteyksiä? Jos on, missä?


       Merkkejä jäljellä: 250
       Mitä Vartsalassa olisi hyvä tehdä julkisen liikenteen kehittämiseksi (asiointi-, koulumatkat jne...)?
       Merkkejä jäljellä: 250

       Miten muuten Vartsalan turvallisuutta voisi mielestänne parantaa?

        


       Merkkejä jäljellä: 250
       8/12 Kehitettävää liikenneyhteyksissä ja turvallisuudessa
        9/12 Tietoliikenne
         Taloudessamme on:         Miten puhelin- ja Internet-yhteydet ovat toimineet? Entä poikkeusolosuhteissa? Kehittämisehdotuksia?
         Merkkejä jäljellä: 250
         10/12 Kylähankkeet

          Seuraavassa on muutamia ehdotuksia yhteisiksi kehittämishankkeiksi. Voit myös ehdottaa omaa hanketta, jonka toteutuminen parantaisi Vartsalan viihtyvyyttä.


          Valitse seuraavista kolme (3) tärkeintä hanketta Vartsalan kehittämisessä entistä viihtyisämmäksi ja toimivammaksi.


          Valitse maks. 3 vaihtoehtoa
          Tähän voitte ideoita omaa hanketta.


          Merkkejä jäljellä: 250
          11/12 Työtä ja toimeentuloa

           Vartsalan yritystoiminnan kehittämisessä on tärkeää:


           Olisitteko kiinnostuneita tuotamaan tai tarjoamaan jotain palvelua kylälle? Mitä se voisi olla?


           Merkkejä jäljellä: 250

           Tähän voitte vapaasti kirjoittaa ehdotuksia kylän elinkeinoasioiden kehittämisestä.


           Merkkejä jäljellä: 250
           12/12 Yhdistystoiminta
            Lopuksi voitte vielä lähettää terveisiä kylän järjestöille.
            Kylän yhteistoiminassa ja tapahtumissa parasta on ollut:
            Merkkejä jäljellä: 250
            Minkälaista toimintaa tarvittaisiin lisää?
            Merkkejä jäljellä: 250
            Miten Wartsalan kyläyhdistyksen  toimintaa voitaisiin kehittää?
            Merkkejä jäljellä: 250
            Kiitos vastauksistanne ja siitä, että olette mukana kylän kehittämisessä!
            Halutessanne voitte tässä vielä arvioida Harava-kyselyn toimivuutta.
            Merkkejä jäljellä: 250
            Voitte nyt päättää kyselyn alareunan lähetä-näppäimestä.

            Jos lähettäminen ei onnistu, tarkistattehan vastanneenne tähdellä merkittyihin, pakollisiin kysymyksiin.