Harava - Virkistyksen toiveympäristöt Espoossa
Harava - Virkistyksen toiveympäristöt Espoossa
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/10 Kyselyn tarkoitus

  Asukaskysely Espoon virkistysalueista, virkistysreiteistä ja virkistyspalveluista. 

  Kyselyssä selvitetään miten nykyiset virkistysalueet ja -reitit palvelevat asukkaita ja minkälaisia toiveita asukkailla on niiden kehittämiseen.

  Kyselyssä virkistysalueella tarkoitetaan erilaisia virkistys-, viher-, puisto-, ulkoilu- ja urheilualueita, joita käytät vapaa-ajallasi eri vuodenaikoina. Virkistysreitillä tarkoitetaan erilaisia ulkoilu-, kävely-, pyöräily-, melonta-, hiihto-, ratsastus- ja kävelyreittejä, luontopolkuja ynnä muita vapaa-ajalla käyttämiäsi reittejä. Virkistyspalveluilla tarkoitetaan erilaisia ulkoilu-, urheilu-, ja muita vapaa-ajanpalveluita, joita edellä mainituilla virkistysalueilla ja -reiteillä tarjotaan.

  Ensin kysytään nykyisten virkistysalueiden, -reittien ja -palveluiden käytöstä, sitten niiden kehittämisestä. Lopuksi nostetaan esiin tiettyjä Espoon yleiskaavoituksen kannalta ajankohtaisia teemoja.

  Kyselyn tulokset julkaistaan vuoden 2015 aikana kaavoituksen nettisivuilla osoitteessa www.espoo.fi/kaavoitus. Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi asema- ja yleiskaavoituksessa.

  Kysely on avoinna 1.12.2014-28.2.2015. Vastaaminen vie aikaa noin 40-50 minuuttia. 

  Lisätietoja kyselyn sisällöstä:

  Tanja Hämäläinen

  tanja.h.hamalainen (at) espoo.fi

  puh. 043 8255224

  Kaupunkisuunnittelukeskus
  2/10 Ohjeet

   Yleiset ohjeet

   Pääset siirtymään sivulta toiselle Seuraava ja Edellinen painikkeilla tai sivujen numeropainikkeista. Vastaa ainakin pakollisiksi merkittyihin kysymyksiin. Pakolliset kysymykset on merkitty *-merkillä. Vastauksesi tallennetaan sivuilla automaattisesti. Lähetä kaikki vastauksesi minkä tahansa sivun Lähetä-painikkeella.

   Vastaaminen kartalle

   Lähennä karttaa haluamaasi kohteeseen joko karttaikkunan oikeassa reunassa olevan palkin avulla tai hiiren rullalla. Lähentämällä tarpeeksi lähelle saat näkyviin myös tiennimet. Karttaa voi liikuttaa pitämällä hiiren ykköspainike alas painettuna liikuttamisen aikana.

   Valitse vastausvaihtoehdon oikealla puolella oleva piirtotyökalu. Työkalun ollessa valittuna hiiren kursorin kärjessä näkyy pieni ympyrä.

   Piirrä alue klikkaamalla aloituskohtaa, jatka piirtoa klikkaamalla seuraavaa kohtaa ja lopeta alueen piirto kaksoisklikkaamalla päätöspisteeseen. Samalla tavalla piirretään viiva tai merkitään piste.

   Tämän jälkeen osassa kysymyksiä aukeaa merkittyä aluetta, viivaa tai pistettä koskeva lisäkysymys. Vastaa siihen ja tallenna vastauksesi. Tämän jälkeen voit merkitä toisen alueen samaan kysymykseen tai valita toisen vastausvaihtoehdon piirtotyökalun tai siirtyä kyselyssä eteenpäin.
   3/10 Taustatiedot
    Sukupuoli

    Syntymävuosi
    Osoite
    Kadunnimi
    Merkkejä jäljellä: 250
    Kadunnumero
    Merkkejä jäljellä: 5
    Postinumero
    Merkkejä jäljellä: 5
    Nykyinen perhetyyppi
    Nykyinen asumismuoto

    Kuinka monta autoa on taloudessanne käytettävissä?
    Merkkejä jäljellä: 5
    Kuinka usein taloudessanne käytetään autoa?

    Kuinka usein taloudessanne käytetään polkupyörää?

    Omistatko veneen?

    5/10 Mitä pidät tärkeänä virkistysalueilla ja reiteillä

     Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita virkistysalueilla ja -reiteillä yleensä?

     Hyvin paljon
     Melko paljon
     Kohtalaisesti
     Melko vähän
     Vähän
     En osaa sanoa
     Sijainti lähellä asuinpaikkaa
     Pyöräily-yhteys alueelle
     Joukkoliikenneyhteys alueelle
     Pysäköintialue
     Valaistus
     Luonnontilaisuus 
     Elävä kaupunkimiljöö
     Merellisyys
     Järvien ja jokien läheisyys
     Hiljaisuus
     Rauhallisuus
     Esteettömyys
     Kulkemisen sujuvuus alueella mm. suorat reitit
     Opasteet
     Penkit, levähdyspaikat
     Eri-ikäisten virkistysmahdollisuuksien yhteensovittaminen
     Esteettiset arvot
     Avoin maisema
     Historialliset kohteet
     Virkistysalueiden ja -reittien esittely Internetissä
     Virkistysalueita ja -palveluita koskevat mobiilipalvelut
     Muu tekijä, mikä?
     Merkkejä jäljellä: 50
     6/10 Virkistysalueiden, -reittien ja -palveluiden kehittäminen
      7/10 Toiveympäristösi

       Kun mietit toiveasuinympäristöäsi, miten tärkeää olisi, että seuraavat virkistyspalvelut olisivat kävelyetäisyydellä asunnostasi?

       Erittäin tärkeä
       Tärkeä
       Kohtalainen
       Vain vähän merkitystä
       Ei merkitystä
       En osaa sanoa
       Rakennettu puisto
       Ulkoilumetsä
       Pyörä- ja kävelytie
       Ulkoilupolku
       Leikkipuisto
       Koira-aitaus
       Pelikenttä
       Skeitti-/scuuttauspaikka
       Mikroautorata
       Ulkokuntoiluvälineet
       Hiihtolatu
       Luistelukenttä
       Kahvila
       Uimaranta
       Talviuintipaikka
       Uimahalli
       Viljelypalsta
       Laari- tai säkkiviljelypaikka tai muuta väliaikaista viljelyä
       Viherkatto ja kattoviljelmä
       Kotieläinpiha
       Metsästysmaasto
       Yhteys Espoon virkistyssaariin
       Golfkenttä
       Frisbeegolfrata
       Kiipeilypaikka
       Seikkailurata puissa
       Parkour-rata
       Ratsastustalli
       Puistotapahtumapaikka
       Muu, mikä?
       Merkkejä jäljellä: 250
       Muu, mikä?
       Merkkejä jäljellä: 250
       Muu, mikä?
       Merkkejä jäljellä: 250
       8/10 Teemat: Hevostallit, kaupunkiviljely, veneily, luotoarvot ja eläimistö (1/2)
        9/10 Teemat: Hevostallit, kaupunkiviljely, veneily, luotoarvot ja eläimistö (2/2)
         Voiko mielestäsi hevostalli sijaita lähellä asuinaluetta?

         Oletko kiinnostunut osuuskuntamuotoisesta pienviljelystä lähialueellasi?

         Osuuskuntaviljelyn ideana on järjestää viljelytoimintaa jäsenilleen. Viljelyosuuskunta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden pienimuotoiseen omatoimiseen viljelyyn ja/tai oikeuden lunastaa osuutensa verran osuuskunnan tuottamia viljelytuotteita.

         Kerro kolme mielestäsi mielenkiintoisinta luonnonvaraista eläintä koskevaa havaintoasi Espoon virkistysalueilla ja/tai piha-alueilla - missä ja mikä eläin?
         Merkkejä jäljellä: 250
         Millaisia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita Espoon virkistysalueille tulisi mielestäsi asettaa?
         Merkkejä jäljellä: 1000
         10/10 Sana on vapaa
          Mitä vielä haluaisit sanoa Espoon virkistysalueista, virkistysreiteistä tai virkistyspalveluista?
          Merkkejä jäljellä: 1000
          Miten haet tietoa kaavoituksesta? 
          Merkkejä jäljellä: 500
          Miten haluaisit saada tietoa kaavoituksesta?
          Merkkejä jäljellä: 500