Harava - Tulevaisuuden asuinympäristöt Espoossa
Harava - Tulevaisuuden asuinympäristöt Espoossa
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/13 Kyselyn tarkoitus

  Espoo-tarinan mukaan Espoota kehitetään aidoksi viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupungiksi, jossa vuonna 2025 asuu 300 000 asukasta. Länsimetro ja kaupunkirata muodostavat merkittävät kehityskäytävät, joihin suuri osa uudesta asuntotuotannosta kohdentuu.

  Kyselyn tarkoituksena on kysyä espoolaisilta, miten he haluavat nähdä kaupungin kasvavan? Minkälainen on espoolainen kaupunkiympäristö tulevaisuudessa?

  Tavoitteena on tarjota asukkaille mahdollisuus osallistua keskusteluun tulevasta kaupunkiympäristöstä verkkosovelluksen avulla. Samalla voidaan lisätä asukastietoa kaavoitukseen.

  Kyselyn lopussa kysytään toiveasunnosta samat kysymykset kuin vuonna 2000 Espoon kaupungin tekemässä tutkimuksessa ”Espoolaisten asumistoiveet 2000”.

  Kyselyn tulokset julkaistaan vuoden 2015 aikana kaavoituksen nettisivuilla osoitteessa www.espoo.fi/kaavoitus. Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi asema- ja yleiskaavoituksessa.


  Kyselyn on avoinna 1.12.2014-28.2.2015. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 30-40 minuuttia.

  Lisätietoja:

  Kaupunkisuunnittelukeskus

  Tutkija

  Laura Malm-Grönroos

  laura.malm-gronroos (at) espoo.fi
  2/13 Ohjeita kyselyyn vastaamiseen

   Yleiset ohjeet

   Pääset siirtymään sivulta toiselle Seuraava ja Edellinen painikkeilla tai sivujen numeropainikkeista. Vastaa ainakin pakollisiksi merkittyihin kysymyksiin. Pakolliset kysymykset on merkitty *-merkillä. Vastauksesi tallennetaan sivuilla automaattisesti. Lähetä kaikki vastauksesi minkä tahansa sivun Lähetä-painikkeella.

   Vastaaminen kartalle

   Lähennä karttaa haluamaasi kohteeseen joko karttaikkunan oikeassa reunassa olevan palkin avulla tai hiiren rullalla. Lähentämällä tarpeeksi lähelle saat näkyviin myös tiennimet. Karttaa voi liikuttaa pitämällä hiiren ykköspainike alaspainettuna liikuttamisen aikana.

   Valitse vastausvaihtoehdon oikealla puolella oleva piirtotyökalu. Työkalun ollessa valittuna hiiren kursorin kärjessä näkyy pieni ympyrä.

   Piirrä alue klikkaamalla aloituskohtaa, jatka piirtoa klikkaamalla seuraavaa kohtaa ja lopeta alueen piirto kaksoisklikkaamalla päätöspisteeseen.

   Tämän jälkeen aukeaa merkittyä aluetta koskeva lisäkysymys. Vastaa siihen ja tallenna vastauksesi. Tämän jälkeen voit merkitä toisen alueen samaan kysymykseen tai valita toisen vastausvaihtoehdon piirtotyökalun tai siirtyä kyselyssä eteenpäin.
   3/13 Vastaajan taustatiedot
    Sukupuoli
    Syntymävuosi

    Osoite

    Kadunnimi
    Merkkejä jäljellä: 50
    Kadunnumero
    Merkkejä jäljellä: 5
    Postinumero
    Merkkejä jäljellä: 5
    Nykyinen perhetyyppi
    Nykyinen asumismuoto

    Kuinka monta autoa on taloudessanne käytettävissä?
    Merkkejä jäljellä: 2
    4/13 Asuinympäristö

     Mitä omassa asuinympäristössänne tarkoittaa

     Luonnonläheisyys
     Merkkejä jäljellä: 500
     Asuinalueenne imago
     Merkkejä jäljellä: 500

     Mitä tarkoittaa luonnonläheisyys tulevaisuuden Espoossa

     Juna-/metroaseman kaupunkimaisella alueella
     Merkkejä jäljellä: 500
     Kerrostalovaltaisella alueella
     Merkkejä jäljellä: 500
     Pientalovaltaisella alueella
     Merkkejä jäljellä: 500
     5/13 Kaupunkirakenne

      Minne Espoossa soveltuisi seuraavat kaupunkirakenteet?


      attachment image

      attachment image

      attachment image

      attachment image

      attachment image

      attachment image

      attachment image

      attachment image
      7/13 Pysäköinti

       Keskitetty pysäköinti (ei nimettyä paikkaa)

       Kun riittävän suuri määrän pysäköintiä keskitetään yhteen paikkaan ja paikat jätetään nimeämättä, pysäköintipaikat saadaan tehokkaampaan käyttöön ja rakennettavien paikkojen kokonaismäärää voidaan pienentää. Näin säästetään sekä rahaa että rajallista tilaa. Käyttöä voidaan tehostaa myös keskittämällä jonkin alueen pysäköinti yhden toimijan hallintaan. Tällöin kaikki alueen pysäköintipaikat ovat kaikkien alueen asukkaiden, asiakkaiden, työntekijöiden tai vierailijoiden käytettävissä joko kuukausi- tai kertamaksulla.
       Siedettävä kävelyetäisyys (metriä)?
       Merkkejä jäljellä: 10
       Hinta per kuukausi (euroa/kk)?
       Merkkejä jäljellä: 10

       Oma osakepaikka

       Vastakohtana keskitetylle pysäköinnille on tonttikohtainen pysäköinti, jolloin kävelymatkat ovat lyhyemmät, mutta haittapuolena on pysäköintiratkaisujen kalleus ja/tai tilaongelma (kaikille ei riitä paikkoja). Tonttikohtainen autopaikka on nykyään mahdollista hankkia erillisenä osakkeena, jolloin autopaikka on varattu vain osakkeen omistajalle. Autopaikkaosakkeiden hinta Espoossa on vaihdellut 4000 - 25000 eur riippuen asuinalueen sijainnista (keskusta-alue / kehittyvä alue) tai pysäköintiratkaisusta (maantaso / kallio). Kalliiden pysäköintiratkaisujen rakentamiskustannukset ovat olleet moninkertaiset verrattuna pysäköintiosakkeiden hintaan ja erotus on katettu asuntojen hinnoissa.
       Osakkeen hinta (max euroa)?
       Merkkejä jäljellä: 10
       Tulisiko hinnan kattaa rakentamiskulut?
       Ei tulisi kattaa rakentamiskuluja
       Tulisi kattaa rakentamiskulut täysimääräisesti
       Mikä vaihtoehto ensisijaisesti tulisi taloutenne osalta kyseeseen?       Pysäköinti tulevaisuudessa

       Minkälaisia uusia pysäköintiratkaisuja Espoossa tulisi olla tulevaisuudessa?
       Merkkejä jäljellä: 500
       Oletko harkinnut omasta autosta luopumista?


       8/13 Tulevaisuuden kerrostaloasuminen

        Kuinka korkeita kerrostaloja tulisi tulevaisuudessa rakentaa?

        Täysin samaa mieltä
        Jokseenkin samaa mieltä
        Jokseenkin eri mieltä
        Täysin eri mieltä
        En osaa sanoa
        Talon kerrosluku alle 6 (hissin rakentamisvelvoite koskee vähintään 3-kerroksisia kerrostaloja)
        Talon kerrosluku 6-12
        Talon kerrosluku yli 12

        Mitä pidät tärkeänä tulevaisuuden kerrostaloasumisessa?

        Erittäin tärkeä
        Tärkeä
        Vain vähän merkitystä
        Ei merkitystä
        En osaa sanoa
        Parveke
        Kattoterassi
        Asuntopiha
        Viherhuone
        Viljelypalstat - tontilla
        Viljelypalstat - muualla lähistöllä
        Viherkatot ja kattoviljelmät
        Huoneisto ei ole täysin valmis vaan asukas hankkii esim. keittiö- ja tai kylpyhuonekalusteet ja viimeistelee seinien pinnat
        Palvelueteinen (verkkokaupoista tilattavia tuotteita varten)
        Palvelut lähellä
        Hyvät joukkoliikenneyhteydet
        Hyvä kävely- ja polkupyöräily-ympäristö
        Työtila omalla sisäänkäynnillä asunnon yhteydessä
        Erillinen työtila samassa talossa
        Liiketilat kivijaloissa
        Kerrostalojen yhteiset kokoontumis- ja harrastustilat
        Kerrostalojen yhteiskäyttöiset piha-alueet
        Talokohtaiset autotallit ja -katokset
        Keskitetty pysäköinti
        Sähköauton latauspiste tontilla
        Polkupyörien säilytyspaikka
        Kerrostalon energiatehokkaat tekniset ratkaisumallit
        Muu, mikä?
        Merkkejä jäljellä: 250
        Kerro vielä omin sanoin minkälainen on hyvä tulevaisuuden kerrostaloasuminen?
        Merkkejä jäljellä: 500
        9/13 Tulevaisuuden pientalorakentaminen

         Minkäkokoisille tonteille tulisi tulevaisuudessa rakentaa pientaloja?

         Täysin samaa mieltä
         Jokseenkin samaa mieltä
         Jokseenkin eri mieltä
         Täysin eri mieltä
         En osaa sanoa
         Kaupunkipientalon tontin koko alle 250m2 (palvelut ja hyvät joukkoliikenneyhteydet lähellä)
         Kaupunkipientalon tontin koko 250-500m2 (nykyisten pientaloalueiden tiivistämisrakentaminen)
         Tontin koko yli 500m2 (palvelut ja joukkoliikenneyhteydet kauempana)

         Mitä pidät tärkeänä tulevaisuuden pientaloasumisessa?

         Erittäin tärkeä
         Tärkeä
         Vain vähän merkitystä
         Ei merkitystä
         En osaa sanoa
         Oma piha
         Viherhuone
         Viljelypalstat - tontilla
         Viljelypalstat - muualla lähistöllä
         Viherkatot ja kattoviljelmät
         Huoneisto ei ole täysin valmis vaan asukas hankkii esim. keittiö- ja tai kylpyhuonekalusteet ja viimeistelee seinien pinnat
         Palvelut lähellä
         Hyvät joukkoliikenneyhteydet
         Hyvä kävely- ja polkupyöräily-ympäristö
         Työtila omalla sisäänkäynnillä asunnon yhteydessä
         Erillinen työtila lähellä
         Pientalojen yhteiset kokoontumis- ja harrastustilat
         Pientalojen yhteiskäyttöiset piha-alueet
         Talokohtaiset autotallit ja -katokset
         Keskitetty pysäköinti
         Sähköauton latauspiste lähellä
         Yhteiskäyttöinen uusiutuvan energian energiaratkaisu
         Pientalon energiatehokkaat tekniset ratkaisumallit
         Muu, mikä?
         Merkkejä jäljellä: 250
         Kerro vielä omin sanoin minkälainen on hyvä tulevaisuuden pientaloasuminen?
         Merkkejä jäljellä: 500
         10/13 Toiveasunnon sijainti

          Vuonna 2000 Espoon kaupunki teki tutkimuksen ”Espoolaisten asumistoiveet 2000”. Seuraavat toiveasuntoon liittyvät kysymykset ovat samoja kuin vuonna 2000 olleessa kyselyssä.

          Olisiko toiveasuntonne

          Sijaitsisiko toiveasuntonne mieluiten
          Jos toiveasuntonne sijaitsisi Espoossa, niin missä

          Jos toiveasuntonne olisi muualla kuin Espoossa, olisiko se

          11/13 Toiveasunto

           Vuonna 2000 Espoon kaupunki teki tutkimuksen ”Espoolaisten asumistoiveet 2000”. Seuraavat toiveasuntoon liittyvät kysymykset ovat samoja kuin vuonna 2000 olleessa kyselyssä.

           Minkä kokoinen toiveasuntonne olisi?           Mikä olisi toiveasuntonne tyyppi ja mitä Teillä olisi korkeintaan varaa maksaa siitä? Valitkaa mieluisin seuraavista vaihtoehdoista ja kuinka paljon olisitte valmis maksamaan.
           Miten tärkeinä pidätte toiveasunnossanne tai taloyhtiössänne seuraavia tekijöitä

           Erittäin tärkeä
           Tärkeä
           Vain vähän merkitystä
           Ei merkitystä
           En osaa sanoa
           asunnon koko
           huonetilojen toimivuus
           hyvä äänieristys
           kodinhoitohuone
           iso keittiö
           huonekohtainen sauna
           terassi
           tietoliikennekaapelointi
           asunnossa hyvät säilytystilat
           terveellinen asunto
           kauniit ikkunanäkymät
           hissi
           yhteisiä säilytystiloja
           kokoontumis- ja askartelutilat
           pyykkitupa
           pyykinkuivaushuone
           oma autotalli
           riittävästi autopaikkoja
           hoidettu ympäristö
           pihalla hyvät leikki- ja oleskelupaikat
           taloyhtiön oma talonmies
           hyvä naapurusto
           12/13 Toiveasuinympäristö

            Vuonna 2000 Espoon kaupunki teki tutkimuksen ”Espoolaisten asumistoiveet 2000”. Seuraavat toiveasuntoon liittyvät kysymykset ovat samoja kuin vuonna 2000 olleessa kyselyssä.

            Kun mietitte toiveasuinympäristöänne, miten tärkeää olisi, että seuraavat palvelut olisivat kävelyetäisyydellä asunnostanne?

            Erittäin tärkeä
            Tärkeä
            Vain vähän merkitystä
            Ei merkitystä
            En osaa sanoa
            peruskoulu
            päivähoito
            vanhusten palvelukeskus
            terveyskeskuspalvelut
            neuvolapalvelut
            nuorisotilat
            ruokakauppapalvelut
            muut kaupat
            kioski
            posti
            apteekki
            toripalvelut
            pankkipalvelut/pankkiautomaatti
            kirjasto
            ravintola
            kahvila
            liikuntapalvelut
            lasten leikkialueet
            muu, mikä?
            Merkkejä jäljellä: 250

            Entä miten tärkeitä ovat seuraavat asiat toiveasuinympäristössänne?

            Erittäin tärkeä
            Tärkeä
            Vain vähän merkitystä
            Ei merkitystä
            En osaa sanoa
            alueen ilme ja ulkonäkö
            luonnonympäristö
            alueen rauhallisuus
            alueen turvallisuus
            ympäristön terveellisyys
            keskustan läheisyys
            liikenneturvallisuus
            hyvät joukkoliikenneyhteydet
            hyvät henkilöautoyhteydet
            hyvät kevyen liikenteen väylät
            alueen väljyys
            hyvin hoidettu asunnon lähiympäristö
            alueen maine
            ulkoiluun sopivat alueet
            hyvin hoidetut kadut ja tiet
            muu tekijä, mikä?
            Merkkejä jäljellä: 250
            13/13 Palaute
             Onko vielä jotain mitä haluaisit kertoa tulevaisuuden asuinympäristöistä Espoossa?
             Merkkejä jäljellä: 1000
             Miten haet tietoa kaavoituksesta? 
             Merkkejä jäljellä: 500
             Miten haluaisit saada tietoa kaavoituksesta?
             Merkkejä jäljellä: 500