Harava - Hyrylän urheilukeskuksen kehittämishanke
Harava - Hyrylän urheilukeskuksen kehittämishanke
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/8 Kehittämishankkeen taustat

  TULE MUKAAN IDEOIMAAN UUSIA HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA HYRYLÄN URHEILUKESKUKSEEN!

  Tuusulan liikuntalautakunnan vahvistama urheilukeskuksen yleissuunnitelma (vuodelta 2007) päivitetään useassa vaiheessa tapahtuvan kuulemismenettelyn avulla. Nyt on sinun vuorosi!

  Hyrylän urheilukeskus sijaitsee lähellä keskustaa sekä aivan suunnitteilla olevan Rykmentinpuiston asuinalueen vieressä. Urheilukeskukseen tulevaisuudessa rakentuvat harrastusmahdollisuudet ovat merkittävä osa koko Hyrylän alueen kehittämistä. Urheilukeskuksen vieressä on kaunista luontoa, jonka halutaan myös jatkossa olevan kaikille yhteisenä virkistysalueena.

  Tämän kyselyn avulla kartoitetaan mitä toimintoja, urheilulajeja tai palveluita urheilukeskuksesta voisi tulevaisuudessa löytyä. Urheilukeskuksesta suunnitellaan myös laadukkaat ja katkeamattomat reitit Rykmentinpuistoon, viereisille asuinalueille sekä Keravan ja Savion juna-asemille. Millä toimenpiteillä alueesta tehdään perheiden, yksin tai ryhmässä liikkuvien ja eri-ikäisten kuntalaisten kohtaamispaikka?

  Urheilukeskuksen saavutettavuutta parannetaan ja kevyen liikenteen turvallisuutta lisätään alueen sisäisessä liikenteessä. Suunnitelmassa tarkastellaan latu-/polkuverkon toimivuutta muuttuvassa ympäristössä. Pysäköintialueita selkiytetään eri käyttäjäryhmiä paremmin palveleviksi. Samalla suunnitellaan myös pinta- ja sulamisvesien (hulevesien) hallintaa alustavasti, toimenpiteitä voidaan toteuttaa pysäköintihankkeiden yhteydessä.

  Urheilukeskuksen yleissuunnitelmakartalla näkyvä laajennusalue (vaalean ruskealla) mahdollistaa kerrosalan lisäyksen urheilukeskuksessa nykyisen asemakaavan mukaisesti. Kehittämisalueet (vihreä vinoviivoitus) ovat alueita, joille syksyllä 2015 alkavan asemakaavoituksen myötä tutkitaan toimintojen ja lisärakennusoikeuden sijoittelua. Ideointia voi tehdä näiden alueiden lisäksi muillekin urheilukeskuksen alueille.

  Kerro meille näkemyksesi tämän karttapohjaisen Harava-kyselyn avulla. Kysely on auki 15.6.2015 saakka. Kyselyn vastaamiseen menee aikaa noin 10-20 minuuttia. Kysely täytetään järjestyksessä.

  Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Kickbike -potkulauta sekä vapaalippuja Tuusulan uimahalliin. Mikäli haluat osallistua palkinnon arvontaan, jätä meille yhteystietosi.

  VASTAA JA VAIKUTA!

  Lisätietoja:
  Kaavasuunnittelija Maria Suutari-Jääskö puh. 040 314 3517 ja liikuntapäällikkö Risto Kanerva puh. 040 314 2220   


  2/8 Lähtötiedot

   Ole hyvä ja täytä seuraavat tiedot.

   Sukupuoli

   Syntymävuosi
   Merkkejä jäljellä: 4
   Postinumeroalue, jolla asun:
   Merkkejä jäljellä: 5
   Etäisyys kotoa urheilukeskukseen kilometreinä:
   Merkkejä jäljellä: 8
   Olen tällä hetkellä   Käyttäjätyyppi   Saavun urheilukeskukseen:   Jos perheessäsi on lapsia, mitä teet useimmiten sillä välin, kun he ovat urheilukeskuksessa?
   Merkkejä jäljellä: 100
   Kuinka usein käyt urheilukeskuksessa keskimäärin kesällä?

   Kuinka usein käyt urheilukeskuksessa keskimäärin syksyllä?

   Kuinka usein käyt urheilukeskuksessa keskimäärin talvella?

   Kuinka usein käyt urheilukeskuksessa keskimäärin keväällä?

   Käyn urheilukeskuksessa (vuorokaudenaika) yleensä   Minun liikuntaharrastuksiani ovat (voit valita useita):


   Mitä muita liikuntalajeja perheessäsi harrastetaan?
   Merkkejä jäljellä: 100
   3/8 Urheilukeskuksen nykytila

    Mikä väittämä kuvaa mielestäsi parhaiten urheilukeskuksen nykytilannetta.

    Täysin eri mieltä
    Osittain eri mieltä
    Ei samaa eikä eri mieltä
    Osittain samaa mieltä
    Täysin samaa mieltä
    Urheilukeskuksessa on riittävästi liikuntamahdollisuuksia.
    Urheilukeskuksen yleisilme on mielestäni viihtyisä.
    Voisin käydä urheilukeskuksessa myös muissa tapahtumissa.
    Urheilukeskuksessa pitäisi olla myös muunlaista liikuntatarjontaa.
    Alueelle on toimivat kävely- ja pyöräily-yhteydet.
    Urheilukeskukseen on helppo tulla autolla.
    Urheilukeskukseen on helppo tulla julkisilla kulkuneuvoilla.
    4/8 Ohjeet karttamerkintöjen tekemiseksi
     OHJEITA

     Voit zoomaata karttaa lähemmäs tai kauemmas karttaikkunan oikean reunan säätimestä tai hiiren rullaa käyttäen osoittimen ollessa kartan päällä.

     Valittavanasi on kaksi taustakarttaa, joiden näkyvyyttä voit säätää oikeasta yläkulmasta aukeavalla Karttataso-valikolla. Päällimmäisenä on suunnitelmakartta, alla olevalta kartalta voit tarkastella nykytilannetta. Reitit ovat omina viivatietoinaan.

     Viivojen selitelaatikon saat suljettua ja avattua jälleen selite-valikosta.

     Aktivoi karttatyökalut klikkaamalla kohde- tai viivatyökalun symbolia kartan vasemmalla puolella.

     Aktiivisella työkalulla voit merkitä haluamiasi kohteita kartalla.

     Lopeta viivan piirto kaksoisklikkaamalla.

     Saat työkalun pois päältä klikkaamalla työkalusymbolia uudelleen.

     Karttakohteen merkitsemisen jälkeen avautuu ikkuna, jossa voit tarkentaa vastaustasi ja tallentaa kohteen.

     Voit muokata tai poistaa karttakohteita kun työkalu ei ole aktiivisena. Valitse kohde kartalta ja tee muutos aukeavassa valikossa.

      
     6/8 Ideoita urheilukeskuksen kehittämiseksi
      Urheilukeskusta kehitetään monipuoliseksi aktiivisen liikkumisen alueeksi, joka kokoaa perheitä ja eri-ikäisiä kuntalaisia harrastamaan.
      Millaiseksi toivoisit urheilukeskusta kehitettävän?
      Merkkejä jäljellä: 250
      Mitä uusia liikuntamuotoja urheilukeskuksesta voisi löytyä tulevaisuudessa?
      Merkkejä jäljellä: 250
      Mitä muita palveluita haluaisit alueelle?
      Merkkejä jäljellä: 250
      Millaisia tapahtumia urheilukeskuksessa voisi järjestää?
      Merkkejä jäljellä: 250
      Kerro muita ideoita alueen kehittämiseksi:
      Merkkejä jäljellä: 1500
      7/8 Kevyen liikenteen pääväylät sekä ladut ympäröiville alueille
       8/8 Täytä yhteystietosi ja voit osallistua arvontaan.
        Arvomme kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken Kickbike-potkulaudan sekä vapaalippuja Tuusulan uimahalliin.
        Urheilukeskuksen yleissuunnittelua jatketaan myös erillisessä kaikille avoimessa työpajassa. Haluan, että minut kutsutaan tilaisuuteen sähköpostitse.

        Kirjoita sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero arvontaa varten:
        Merkkejä jäljellä: 80